Списък


Тук ще намерите актуален списък на излезлите на хартия или в електронен вид мои научни или други опити, които поради различни причини не мога да предложа директно в блога си.

1. Атанасов, Димитар, „Између фолклора и рока – шест векова традиције”, У: Моравска Србија. Историја – култура – уметност, Крушевац, 2007, с. 181 – 196.
2. Атанасов, Димитър, „Балканско, твърде балканско! Милош Обилич в Туман”, В: Зборник радова са међунардоног научног скупа Браничево у историји Србије, одржаног у Пожаревцу, новембар 2007г., Пожаревац, 2008, с. 249 – 262.
3. Атанасов, Д. „Да имаш и да бъдеш (Ежедневните имуществени спорове в контекста на балканския XIV век)”, В: Университетски четения и изследвания по българска история. IV международен семинар, Смолян, 11 – 13 май 2006г., С. 2008, с. 124 – 132.
4. Атанасов, Д. „Антропология на героичното в Косовския епос”, доклад от конференция „Косово у цивилизацијским токовима”, проведена в Косовска Митровица, октомври 2009г., под печат.
5. Атанасов, Д. „Балканите и любовта по Тургеневски”, изложение от конференция „Двувековният път на едно понятие „Балканският полуостров“ (1808 – 2008г.)”, проведена в София, декември 2008г., под печат.
6. Атанасов, Д. „Косово на широк екран”, в Колева, Д., Грозев, К. – съст. История, митология, политика, С., 2010, с. 255 – 268.
7. Атанасов, Димитар, „Разголићено тело. Размишљања о телесној голотињи у средњем веку”, В: Ниш и Византија, VIII, 2010, с. 481 – 494.
8. Атанасов, Д. „Дилпоматическата клетва у езическите българи между класическата херменевтика и опита за рецептивен анализ” в Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Исторически факултет, т. 98 – 99, Suppl. 1, с. 11 – 24.
9. Атанасов, Д. „Размисли върху телесната голота през Средновековието”, В: Архив за средновековна философия и култура, XVII, 2010, с. 94 – 117.
10. Атанасов, Д. „Национално срещу регионално (турските телевизионни сериали и провалът на проекта за създаване на „голям разказ” за Българското възраждане)”, изложение от годишна конференция на Българското общество за проучване на XVIII век, под печат.
11. Атанасов, Д. „Национализмът на националните символи: флагът”, текст от конференция „Блаканистичен форум”, Благоевград, 2011г., под печат
12. Atanassov, D. “Kidnapped by doubling images: the historical argument in the conflict between Serbs and Albanians for Kosovo”, конференция за млади изследователи, Истанбул, 2011, под печат.
13. Атанасов, Д. „Маргинализацията на академичния исторически разказ” – Маргиналното в/на литературата”, С., 2011, с. 536 – 562.
14. Атанасов, Д. „Фрагменти от ежедневния живот във Византия през Късното Средновековие” – статия, представена на 22-ри Световен конгрес по византология, август 2011г., София.
15. Атанасов, Д. „Родът Дуло и християнството. Опит за контекстуален прочит” – Юбилейна национална науна конференция с международно участие “Човекът и вселената”, Сборник доклади, Смолян, 2011, с. 249 – 264.

16. Атанасов, Д. “Травма и юначество. Изковаването на разказа за историята на Косово” – http://balkansbg.eu/bg/content/e-sadarzhanie/319-trauma-and-heroism.html и тук.

17. Atanassov, D. “Nudity of the body in the Late Medieval Orthodox tradition: one example”, под печат.

Участия в научни конференции, кръгли маси, симпозиуми и конгреси:

1. Участие в студентска научна конференция, организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, декември 2003г.
2. Участие в научна конференция, организирана от Катедра „Етнология” на Историческия факултет на Софийския университет – Етрополе, март 2005г.
3. „Митовете в историята” – кръгла маса, организирана от Великотърновския университет – Велико Търново, 2 май 2005г.
4. „Докторантски четения 2006” – гр. София, март 2006г.
5. „Университетски четения и изследвания по българска история” – международен семинар, организиран от Историческия факултет на Софийския университет – Смолян, 11-13 май 2006г.
6. Конференция в гр. Кюстендил, организирана от ИФ на СУ и Ррегионален исторически музей – гр. Кюстендил – 2006, 2007, 2008г.
7. Летен семинар „Пространството в историята”, организиран от Историческия факултет на Софийския университет – Китен, 26-30 юни 2006г.
8. „Жената в историята” – конференция, организирана от Историческия факултет на Софийския университет в Гьолечица – ноемрви 2006г.
9. „Моравска Сърбия” – конференция с маждународно участие, организирана от Философски факултет на Белградски университет и Архив на гр. Крушевац – гр. Крушевац, Република Сърбия, 29-30 септември 2007г.
10. Научна конференция по история и култура на Балканите, организирана от Нов български университет – София, ноември 2007г.
11. „Браничево у историји Србије” – международна конференция, организирана от Исторически архив, Пожаревац и Институт за нова история, Белград – гр. Пожаревац, Република Сърбия, 30 ноември 2007г.
12. „Несигурно бъдеще: университетът в епохата на глобализация, хибридизация и интернет” – международна конференция по случай 120-годишнината на Софийския университет – гр. София, 23-25 ноември 2008г.
13. „Двувековният път на едно понятие „Балканският полуостров“ (1808 – 2008г.)” – международна конференция, организирана от Катедра „История на Византия и балканските народи” на Историческия факултет на Софийския университет – София, 11-12 декември 2008г.
14. „Политическа митология и история” – международна конференция, организирана от Софийския университет (Исторически факултет, Философски факултет), Институт за докторантски и пост-докторантски изследвания „Диалог Европа” с подкрепата на Медийна група ВАЦ – 2-4 април 2009г.
15. “Second Meeting of Young Researchers Around the Mediterranean” – международна конференция, организирана от UNESCO Chair of Intercultural Dialogue in the Mediterranean; Университета в Тарахона, Испания; и Университета в Оран, Алжир – Оран, 2-4 юни 2009г.
16. „Косово у цивилизацијским токовима“ – международна конференция, организирана от Университета в Прищина, Косовска Митровица, 8-11 октомври 2009г.
17. „Стефан Немања и Топлица” – конференция с международно участие, организирана от Университета в Белград и Университета в Ниш – Пролом баня, 13-15 май 2010г.
18. „Европеизъм и регионализъм през „дългия XVIII век” – годишна конференция на Българското общество за проучване на XVIII век – София, 22-23 октомври 2010г.
19. „Балканска кръгла маса” – международна конференция, организаирана от Югозападния университет – 24-27 февруари 2011г.
20. “EuroMed Forum for Young Researchers” – международна конференция за млади изследователи – 13-15 април 2011г.
21. „Маргиналното от/за литературата” – международна конференция, организирана от Института за литература, БАН.
22. Двадесет и втори световен конгрес по византология, август 2011г., София.

23. “Човекът и вселената” – юбилейна национална научна конференция с международно участие, посветена на 25-годишнината на Съюза на учените в България, клон Смолян, 6 – 8 октомври 2011г., Смолян.

24. “Места на памет. Емоции и страсти” – международна научна конференция, организирана по проект “Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”, София.

24. “Наука и савремени универзитет” – международна научна конференция, организирана по повод 40-годишнината на Философския факултет на Университета в Ниш, ноември 2011г., Ниш.

25. ”International conference on Saint Gregory Palamas. The theological and philosophical significance of his work”, Thessaloniki, 7 – 15 March 2012.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.