Международна конференция „Науката и съвременния университет“


40 година Филозофског факултета Универзитета у Нишу

Научни скуп са међународним учешћем

НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ

10. и 11. новембар 2011.Филозофски факулет Ниш

40thAnniversary of the Faculty of Philosophy, University of Niš

International Conference

SCIENCE AND MODERN UNIVERSITY 

10th and 11th November 2011Faculty of Philosophy, Niš

ČETVRTAK 10.11.2011

08:00 – 10:30  Registracija učesnika   (Hol u prizemlju)

10:30  Otvaranje skupa, pozdravne reci  (Amfiteatar 21)

11:00 – 11:30  Plenarno izlaganje   (Amfiteatar 21)

11:30 – 12:00  Plenarno izlaganje   (Amfiteatar 21)

12:00 – 13:00  Koktel  (Hol u prizemlju)

  3. Obrazovanje i savremeni univerzitet Amf. 301 Moderatiri: Nenad Suzić, Bisera Jevtić 2 Literarni oblici kao izraz privatnog života Velika sala 434 Moderator: Milica Živković, Dejan Milutinović 4. Psihologija i interdisciplinarnost na univerzitetu Mala sala 433 Moderator: Jelisaveta Todorović 6. Sociološke teme XXI veka  Sala 302 Moderator: Ljubiša Mitrović Savremeno društvo i savremeni univerzitet 5. Nauka i mediji Sala 303 Moderator: Dubravka Valic Nedeljković
13:00 dr Nenad Suzić,  Banja Luka Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije dr Stojan Đorđic, Niš Rituali zla nad nemoćnim pojedincem u Andrićevoj pripoveci „Mara milosnica“ dr Vladimir Nešić, Nišprof. dr Milkica Nešić, Niš Interdisciplinarnost u psihološkim i muzikološkim istraživanjima dr Vihren Bouzov, Veliko Turnovo, Bulgaria The knowledge society, global world and the Balkans  dr Dubravka Valic Nedeljković, Novi SadStanje i perspektive istrazivanja u oblasti medija: zašto nema dovoljno medijskih/novinarskih istraživanja
13:15 dr Grozdanka Gojkov, Beograd Emancipatorni potencijali projekt metode u visokoškolskoj nastavi dr Panajotis Asimopulos, Novi Sad, Grčka Književna dela Ive Andrića u Grčkoj Ivana Simić, Nišdr Ljubiša Zlatanović, Niš Interdisciplinarnost kvalitativnih istraživanja dr Petar-Emil Mitev, Sofia Ivan Hadjiyski, Sofia The European revolution (1789 – 1989)   dr Dejan Pralica, Novi Sad dr Vladimir Barović, Novi Sad Novinarstvo (ne)zatvorena profesija
13:30 dr Milenko Kundačina, Kragujevacdr Radmila Nikolić, Kragujevac Mišljenja i stavovi univerzitetskih nastavnika i saradnika o primeni bolonjskih principa dr Vladislava Gordić-Petković, Novi Sad Urbana svakodnevica u fiktivnoj ženskoj autobiografiji dr Đorđe Vidanović, Niš Pojam svesti u savremenoj kognitivnoj nauci dr Zinaida Golenkova, Moskva Sociologiя i vыsšee obrazovanie v sovremennoй Rossii  dr Vesna Zuber, Banja Lukadoc. dr Ljubomir Zuber , Istočno Sarajevo Novinarska profesija i mediji u BiH i Republici Srpskoj
:45 dr Žana Bojović, Užice Kvalitet obrazovanja studenata i savremeni univerzitet dr Milica Živković, Niš Fikcija i stvarnost u autobiografijama Majkla Ondačija i B. Vongara dr Jelisaveta Todorović, Niš dr Marina Matejević, Niš Struktura i funkcionalnost porodica studenata Univerziteta u Nišu dr Petre Georgievski, Skopje Univerzitetsko obrazovanje između tendencije stvaranja intelektualaca i marketinške tendencije stvaranja  visokoobrazovane radne snage činioci neuspeha obrazovnih reformi dr Sanja Domazet, Beograd Jezik pisanja u savremenim medijima – sasvim novo novinarstvo
14:00 Sreten Spasić, Vojska Srbije Konstrukcija instrumenata za ispitivanje stepena motivacije srednjoškolaca za postizanje što boljeg školskog uspeha-SMP20 dr. sc. Sanja Tadić-Šokac, Rijeka Usred riječi (Metatekstualnost u autobiografskim prozama Irene Vrkljan ‘Svila, škare’, ‘Marina ili o biografiji’,’Berlinski rukopis’, ‘Dora, ove jeseni’ i ‘Pred crvenim zidom’) dr Milkica Nešić, Nišdr Svetlana Čičević, Beograd, dr Vladimir Nešić, Niš Integrativni pristup u istraživanju stresa dr Ljubiša Mitrović, Niš Izazovi savremene sociologije i iskušenja poziva sociologa mr Jelena Kleut,  mr Brankica Drasković, Dragana Prodanović,  Novi Sad, Stereotipi o siromasnima u srpskim medijima
14:15 dr Brane Mikanović, Banja Luka Inoviranje univerzitetske nastave u funkciji unapređivanja kvaliteta obrazovanja dr Mirjana Lončar-Vujnović, Kosovska Mitrovica Psychoanalysis as the scope of literary theory mr Aleksandra Milunović Petrović, Beograd Trauma terapija – izazov za integraciju dr Vassil Penev, dr Boris Popivanov, Sofija The end of „end of ideologies“ paradigm Biljana Prodović, Niš Uticaj medija na stavove i ponašanje čoveka – Mediji i moralna panika
14:30 dr Bisera Jevtić, Niš Inrterkulturalno obrazovanje sa pogledom na budućnost dr Vojislav Jelić, Beograd Opšte i posebno u književnom stvaralaštvu mr Boris Đurović, Dragan Mijović, Novi Sad Uticaj dimenzija obrazovanja i starosti ispitanika na uspešnost detekcije obmane putem poligrafskih instrumenata dr Danilo Ž. Marković Socijalne grupe u savremenom društvu, izvori njihovog suprostavljanja i mogući oblici prevazilaženja mr Bashar Ibrahim AlHadla, Belgrade The necessity of Illusion in Media
14:45 DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
15:00  PAUZA ZA RUČAK
  3. Obrazovanje i savremeni univerzitet Amf. 301 Moderatiri: Zorica Stanisavljević, Jelena Maksimović 2 Literarni oblici kao izraz privatnog života Velika sala 434 Moderator: Snežana Milosavljević-Milić, Jelena Jovanović 4. Psihologija i interdisciplinarnost na univerzitetu  6. Sociološke teme XXI veka Sala 302 Moderator: Gorana Đorić 8 Jezik, književnost i kultura slovenskih naroda Sala 303 Moderator: Dimitar Pandev
16:00 dr Boris Kožuh, Primorska, Koper Istorija učiteljskog časopisa Popotnik dr Dragana Vukićević, Beograd Sentimentalistička paradigma strasti ili ljubav u prirodi OKRUGLI STO PSIHOLOGIJE Amfiteatar 21  OKRUGLI STO Nacionalni okvir kvalifikacija za oblast sociologija dr Cenka Ivanova, Veliko Trnovo Slavistika u 21. veku i filološko obrazovanje
16:15 dr Zoran Avramović, Beograd Razvoj i senke srpskog univerziteta dr Goran Maksimović, Niš Gradovi srpskog realizma Po zaveršetku Okruglog stola, sesija Psihologija i interdisciplinarnost produžava rad u Amfiteatru 21 Moderator: Ljubiša Zlatanović dr Dimitar Pandev, Skopje Makedonski jezik u proučavanju srpskih lingvista
16:30 dr Rozalina Polova-Koskarova, Skopje Visoko obrazovanje u Republici Makedoniji u proteklih 10 godina dr Duško Pevulja, Banja Luka Svetolik Ranković kao pripovedač dr  Ljubiša Zlatanović, Niš dr Milkica Nešić, Niš dr Joviša Obrenović, Niš Milica Pavlović, Niš Kognitivna nauka kao primer naučne interdisciplinarnosti dr Marko Jesenšek, Maribor Razvojnozgodovinska dinamika slovenskega jezika
16:45 dr Lena Damovska, Skopje Međunarodna saradnja univerziteta – stanja i perspektive dr Snežana Milosavljević Milić, Niš Prostori privatnosti u romanu srpske Moderne dr Jovan Davidović, Beograd, dr Svetlana Čičević, Beograd Psihofiziološki aspekti boravka u otvorenom svemiru mr Maja Mladenović, Niš Ruske posesivne rečenice sa glagolom „imetЬ“ i njihovi srpski ekvivalenti
17:00 dr Miroslav Kuka, Bitola, dr Jove Talevski, Bitola, dr Bojo Kolondžovski,  Bitola Naučne (ne)održivosti stohastičkih pedagoških zakonitosti mr Jelena Jovanović, Niš Odraz privatnog života u prozi srpske Moderne (Starinsko i moderno Milutina Uskokovića) dr Svetlana Čičević, Beograd, dr Milkica Nešić, Niš Veza između stresa, radnog opterećenja i kognicije dr Violeta Džonić, Niš Frazeologizmi kao lakune (na materijalu ruskog i srpskog jezika)
17:15 dr Jelena Maksimović, Niš Protivurečja bolonjskog procesa u visokom obrazovanju Srbije Zorana Kovačević, Banja Luka, Čin pisanja kao izraz privatnog života u romanima Albe de Cespedes mr  Dušan Ranđelović
mr Jelena Minić, Kosovska Mitrovica Psihološki i sociološki korelati nacionalnog identiteta Srba sa Kosova i Metohije
  dr Valentina Pitulić, Kosovska Mitrovica, Rad studenata Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici na sakupljanju narodnih umotvorina i njegov značaj u novonastaloj životnoj stvarnosti
17:30 dr Zorica Stanisavljević-Petrović, Niš, dr Jelena Maksimović, Niš Neki aspekti efikasnosti i efektivnosti u procesu reforme visokog obrazovanja mr Dejan Milutinović, Niš, Klasična vs. hard-boiled škola – odnos prema privatnosti Kristina Ranđelović, Niš, Milica Milojević, Vranje, Zadovoljenje bazičnih psiholoških potreba, self-orijentacija i  sindrom izgaranja na poslu kod prosvetnih radnika    DISKUSIJA
  DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
17:45 PAUZA ZA KAFU
  3. Obrazovanje i savremeni univerzitet Amf. 301 Moderatiri: Olivera Knezevic Florić, Vesna Stanković Pejnović 2 Literarni oblici kao izraz privatnog života Velika sala 434 Moderator: Miroljub Joković, Aleksandar Kostadinović 2 Literarni oblici… MALA sala 433 Moderator: Boško Suvajdžić, Danijela Popović 6. Sociološke teme 21.vekaSala 302 Moderator: Dragana Stjepanović-Zaharijevski Savremeno društvo i sociologija  
18:00 dr Olivera Knezevic Florić, Stefan Ninković, Novi Sad Pedagoška situacija u visokoškolskoj nastavi Danijela Jelić, Banja Luka Gavro Vučković Krajišnik, skica za portret dr Darko Krstić, Niš, Marjan Mišić,  Niš Iskustvo privatnog života u biblijskoj simbolici proroka Osije dr Slobodan Cvejić, Beograd Mogućnosti konstituisanja aktivnog društva u savremenoj Srbiji
18:15 dr Vesna Stanković Pejnović, MVPET, Hrvatska Obrazovanje kao oslobođenje dr Mladenko Sadžak, Banja Luka Ilija I. Vukićević – misli i impresije dr Saša Knežević, Istočno Sarajevo Dvoboj u pjesmama Filipa Višnjića dr Neven Cvetičanin, Beograd U susret globalnom socijalnom konsenzusu?
18:30 dr Snežana Stojiljković,  Niš, dr Jelisaveta Todorović, Niš, Personalne  karakteristike univerzitetskih nastavnika dr Miroljub Joković, Istočno Sarajevo Memoarsko-dnevnička proza Dobrice Ćosića dr Danijela Popović, Niš Narodne pripovetke i predanja u časopisu „Karadžić“ dr Božo Milošević, Novi Sad, Saznajni i profesionalni identitet sociologije
18:45 prof. dr Ivan Kaltchev, Bulgaria Modern University – Educator of Tolerance mr Danijela Vujisić, Beograd Zavičajni prostor u prozi Živojina Pavlovića dr Boško Suvajdžić, Beograd Prepiska Feliksa Kanica i Konstantina Jirečeka dr Vladimir Vuletić, Beograd Sociološke teme prve decenije 21. veka – uporedna analiza Srbija, Hrvatska
19:00 Danijela Kovačević Mikić, MA, Čačak Razvijanje jezičkih kompetencija nastavnika i učenika i unapređivanje nastave srpskog jezika (oblast: usmeno izražavanje) dr Vladimir Martinovski, Skoplje Putopis kao izazov za proucavanje privatnih svetova i interkulturne komunikacije mr Jovan Pejčić,  Niš Autopoetika i privatnost, Poližanrovski karakter književnog razgovora dr Srđan Vukadinović, Nikšić Izazovnost savremenih socioloških tema i površnost tranzicijskog univerziteta
19:15 Ljiljana Grujić, Gornji Milanovac Nastavnik i profesionalno usavršavanje Aleksandar Kostadinović, Niš Putopisna projekcija privatnog života (Milan Jovanović Morski, S mora i sa suva) Andreja Marić, Banja Luka Eseji Vladimira Velmar – Jankovića: Umjetničko djelo kao afirmacija ličnosti dr Slobodan Vukićević, Nikšić Institucionalizacija naučno-istraživačkog rada – osnova autonomije univerziteta
19:30 dr Nedormagomedov Georgii Gadžimirzoevič, dr Radžabova Raisa Valievna, Dagastan Problemi reforme pedagoškog univerzitetskog obrazovanja dr Sofija Kalezic-Djurickovic, Kragujevac Putopis Radonje Vešovića mr Snežana Božić, Niš Promene u pripremanju i realizaciji nastave književnosti uslovljene upotrebom interneta DISKUSIJA
19:45 DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA

 

21:00 –  ZAJEDNIČKA VEČERA ZA UČESNIKE – Nišlijska mehana na TENISKIM TERENIMA pored Nišave


 ČETVRTAK 10.11.2011

08:00 – 10:30  Registracija učesnika   (Hol u prizemlju)

10:30  Otvaranje skupa, pozdravne reci  (Amfiteatar 21)

11:00 – 11:30  Plenarno izlaganje   (Amfiteatar 21)

11:30 – 12:00  Plenarno izlaganje   (Amfiteatar 21)

12:00 – 13:00  Koktel  (Hol u prizemlju)

1. Jezik na univerzitetu Sala 304 Moderator: Miloš Kovačević, Branimir  Stanković 7. Nastava istorije na srpskim univerzitetima Sala 305 Moderator:  Vesna Manojlović-Nikolić 9. Filologija i univerzitet  11. Nove tendencije u nastavi stranih jezika na nematičnim studijama Sala 206 Moderator: Predrag Novakov 10 Kriza i perspektive znanja i nauke Sala 306 Moderator: Dragan Prole
13:00 dr Miloš Kovačević, Beograd, Kragujevac Status srpskog jezika na srpskim univerzitetima dr Siniša Mišić, , Beograd Nastava nacionalne istorije srednjeg veka i istorijske geografije na Beogradskom univerzitetu dr Predrag Novakov, Novi Sad Engleski jezik u reformisanoj univerzitetskoj nastavi dr Dragan Koković, Novi Sad Kriza obrazovanja kao kriza identiteta
13:15 prof. emeritus Svenka Savić, Novi Sad Procesi normiranja rodno osetljivog akademskog diskursa u Srbiji: Diskurs preporuka dr Radivoj Radić, Beograd Nastava vizantologije na Beogradskom univerzitetu dr Predrag Mutavdžić, Beograd, Anastassios Kampouris, Greece Doprinos Saveta Evrope u razvoju jezičke politike u Evropi doc. dr Dragan Prole, Novi Sad Kriza univerzitetskog znanja
13:30 dr Jordana Marković, Niš Oslovljavanje u komunikaciji na fakultetu dr Vesna Manojlović-Nikolić, Novi Sad Arheologija u nastavi istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Doc. Dr Anđelka Ignjačević, Beograd Strani jezici i univerzitet: strategije i nedoumice Lela Vujošević, SANU Vrednovanje naučnog rada naučnika na univerzitetima u Srbiji
13:45 dr Boban Arsenijević, Niš Normativno, deskriptivno i eksplanatorno u nastavi i proučavanju jezika na univerzitetu dr Ema Miljkovic, Niš Osmanistika u nastavi istorije na srpskim univerzitetima dr Maja Marković, Novi Sad Upotreba softvera za govornu analizu PRAAT u nastavi fonetike i srodnih lingvističkih disciplina dr Srboljub Dimitrijević, Niš Neka bitna obeležja saznanja kao uzroka krize znanja i
14:00 dr Milanka Babićdr Biljana Bošnjak-Sladoje, Pale Status srpskog jezika na univerzitetima u Bosni i Hercegovini dr Svetozar Boškov, Novi Sad Nikola Vulić i nastava istorije na Beogradskom univerzitetu početkom 20. veka dr Biljana Radić-Bojanić, Novi Sad Uloga maternjeg jezika u rezumevanju metaforičkog vokabulara engleskog jezika kao stranog dr Ljubinko Milosavljević, Niš Da li je i kako moguća srpska filozofija danas
14:15 dr Gordana Dragin, Novi Sad Jezik grada  = Jezik na fakultetu mr Irena Ljubomirović, Niš Nastava istorije Starog Rima na Beogradskom univerzitetu u prvoj polovini XX  veka Ljiljana Marković, Niš Lectors – FLT GPs  Biljana Radovanović, Niš Savremena filozofija nauke, perspektive i usmerenja
14:30 DISKUSIJA mr Vladimir Aleksić, Niš Pregled novijih istraživanja srednjovekovne prošlosti Niša dr Tatjana Paunović, Niš Interkulturna komunikativna kompetencija i obrazovanje nastavnika stranog jezika dr Dragan Jakovljević, Nikšić Razvoj naučnog znanja između realizma i falibilizma
14:45   DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
15:00 PAUZA ZA RUČAK
1. Jezik na univerzitetu Sala 304 Moderator:  Sreto Tanasić, Maja Vukić 7. Nastava istorije…Sala 305 Moderator: Aleksandar Rastović 9. Filologija i univerzitet 11. Nove tendencije u nastavi  Sala 206 Moderator: Radmila Bodrič 10 Kriza i perspektive znanja.. Sala 306 Moderator: Slađana Ristić Gorgijev
16:00 dr Dimka Savova, Sofija Depacijentivni pasiv u srpskom jeziku dr Marko Atlagić, Kosovska Mitrovica Pomoćne istorijske nauke u Jugoslaviji i na srpskim univerzitetima i njihova budućnost dr Mirjana Daničić, Beograd Nauka o prevođenju u savremenim tokovima univerzitetske nastave dr Ivana Petković, Niš Drevno znanje i savremena nauka
16:15 dr Sreto Tanasić, Niš Deverbativne imenice u prozi Ive Andrića dr Đorđe Đekić, Niš Nastava nacionalne istorije srednjeg veka na novosadskom i niškom univerzitetu Ivana Vilić, Novi Sad Komunikativna kompetencija u nastavi stranog jezika dr Slađana Ristić Gorgijev, Niš Filozofija i savremeni sistem znanja
16:30 dr Nadežda Jović, Niš Elementi kosovsko-resavskog i prizrensko-timočkog dijalekta u hilandarskom medicinskom kodeksu Silvana Milošević, Niš Značaj proučavanja istorijskih izvora za nastavu Opšte istorije ranog srednjeg veka dr Radmila Bodrič, Novi Sad Nastava stranog jezika kao obaveznog izbornog predmeta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu – iskustva i perspektive  dr Aleksandar M. Petrović, Kosovska Mitrovica Reforme srpskog univerziteta i Kantove mere za unapređivanje obrazovanja
16:45 mr Ivan Jovanović, Francuski institut u Srbiji, Niš Komparativna analiza francuskih frazeologizama sa leksemom „âne“ i srpskih frazeologizama sa leksemom „magarac“ dr Božica Mladenović, Niš Nastava Opšte istorije novog veka II (XIX veka) na Departmanu za istoriju Filozofskog fakuleta u Nišu dr Dejan Marković, Niš Korišćenje Interneta u prevodilačkoj praksi (na materijalu ruskog i srpskog jezika) dr Kiril Temkov, Skopje Savremeni aspekti etike nauke
17:00 mr Jelena Vojinović-Kostić, Beograd Teorijski osvrt na lingvistički fenomen prebacivanja koda u univerzitetskom diskursu dr Aleksandar Rastović, Niš Istorija 19. i 20. veka u udžbenicima  osnovnih i srednjih škola mr Vesna Simović, Niš Igra u nastavi/učenju stranog jezika dr Mirko Đoševski, Skopje Rast naučnog znanja i kriza duha humanosti
17:15 mr Maja Vukić, Niš Iskazivanje aditivnosti u naučnom funkcionalnom stilu dr Slaviša Nedeljković, Niš Nastava iz predmeta Istorija naroda Balkana 19. i 20. veka na Departmanu za istoriju Filozofskog fakuleta u Nišu Nikoleta Momčilović, Niš Evropska višejezičnost i uloga enlgeskog jezika dr Radomir Videnović, Niš Nauka i vrednosti na univerzitetu
17:30 DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
17:45 PAUZA ZA KAFU
1. Jezik na univerzitetu Sala 304 Moderator: Borko Kovačević 7. Nastava istorije na srpskim univerzitetima Sala 305 Moderator: Dragica Koljanin 11. Nove tendencije u nastavi stranih jezika Sala 206 Moderator: Savka Blagojević 10 Kriza i perspektive znanja i nauke Sala 306 Moderator: Lino Veljak
18:00 mr Natalija Panić Cerovski, dr Maja Đukanović, mr Borko Kovačević, Beograd Novi markeri citiranja u srpskom i slovenačkom jeziku dr Dimitar Atanasov, Bulgaria Young researchers and university dr Savka Blagojević, Niš Značaj strateške kompetencije za učenje stranog jezika za akademske potrebe dr. Lino Veljak, Zagreb Scijentizam i kriza znanosti
18:15 dr Ljiljana Nedeljkov, Novi Sad Tematska leksikografija kao svedočanstvo o kulturnom identitetu dr Dragica Koljanin, Novi Sad Metodičko obrazovanje studenata na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu mr Tatjana Dumitrašković, Bjeljina Književnost u nastavi engleskog jezika na nematičnim fakultetima dr Violeta Panzova, Skopje (I)relevantnost principa klasične logike za savremene naučne sisteme
18:30 Branimir Stanković, Niš Hiperkorekcija kod studentske populacije mr Miroslav Pešić, Niš Nastava Nacionalne istorije od 1800 do 1918 godine na Departmanu za istoriju Filozofskog fakuleta u Nišu Dejan Malčić, Banja Luka Film kao nastavno sredstvo dr Zoran Dimić, Niš Mnogolikost nauke i bezličnost savremenog univerziteta
18:45 Žarko Bošnjaković, Predikativni apel u govoru mladih (gramatička i leksičko-semantička analiza) Danko Leovac, MA, Beograd Nastava „Istorije srpskog naroda u 19. veku“ na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu Marija Stojković, Niš Evaluacija udžbenika u nastavi engleskog jezika za posebne svrhe na univerzitetskom nivou dr Anna Aleksieva, Bulgaria Contemporary crisis in the humanities
19:00 DISKUSIJA DISKUSIJA Martina Knežević, Banja Luka Lahmanov metod u nastavi romanske filologije mr Dafne Vidanec, Zagreb Kriza etičkih vrijednosti u obrazovanju ekonomskih znanosti
19:15   DISKUSIJA Bojan Blagojević, Niš, Rastislav Dinić, Niš Uticaj loše filozofije na političko odlučivanje: slučaj Zorana Milivojevića 
19:30 DISKUSIJA

PETAK 11.11.

Rad po sekcijama

3. Obrazovanje i savremeni univerzitet Amf. 301 Moderatori:  Nenad Nikolić, Marija Jovanović 2 Literarni oblici kao izraz privatnog života Velika sala 434 Moderator: Dubravka Popović Srdanović, Danijela Kostadinović 6. Sociološke teme XXI veka 302 Moderator: Nikola Božilović Nauka i kultura Sesija studenata doktorskih studija FILOLOGIJE 207
10:00 dr Nenad Nikolić, Beograd Univerzitet bez celovitog pogleda na svet: opšti pravac razvoja i sprske posebnosti   dr Ružica Jovanović,  Šabacmr Marko Ek, Osijek Dva modela biografije o Ivani Brlić-Mažuranić dr Vjekoslav Butigan, Ni[ Društveni uslovi razvoja kulture dijaloga i pluraloga
10:15 dr Rajna Dragičević, Filološki fakultet Beograd Uloga profesora na savremenom univerzitetu dr Pavle Botić, Novi Sad Svetovno i duhovno u delu Jovana Dučića dr Branislav Stevanović, Niš Svi demokratski preduslovi
10:30 mr Živorad Milenović, Leposavić Obrazovanje studenata učiteljskih fakulteta za pedagoška istraživanja Aleksandr Stepanov Gennadevic, Rusija Železnaя doroga v sudьbe i poэzii Marinы Cvetaevoй dr Nikola Božilović, Niš Potkulturni bumerang: između tolerancije i nasilja
10:45 mr Marija Jovanović, Niš Didaktika visokog obrazovanja kao temeljna osnova inoviranja i osavremenjavanja vaspitno-obrazovnog rada na savremenom univerzitetu dr Dubravka Popovic Srdanovic, Niš Porodicna elegija u poeziji Roberta Louela i En Sekston dr Dragoljub B. Đorđević, Niš Prema kafanologiji
11:00 mr Zoran Stanković, Niš Obrazovna tehnologija – potreba i neminovnost savremenog univerzitetskog obrazovanja dr Snežana S. Baščarević, Leposavić Svedočenje o prošlosti i sadašnjosti u zbirci pesama „Odvijanje svitka“ Milice Jeftimijević Lilić dr Đokica Jovanović, Beograd Nacija – od bezvremenog monolita do fikcije
11:15 Marija Cvetković, Niš Neophodnost interdisciplinarnog proučavanja socijalnopedagoških problema Goran Milenković, Bor Jedan oblik moderne poezije semantičkog cinizma: „Notre la plajka toj“ Saše Jovanovića i Saše D. Lovića mr Jelena Petković, Niš Čemu i kako kulturologija? Značaj istraživanja kulture u okviru savremenih društvenih nauka
11:30 dr Sofija Miloradović, Beograddr Selena Stanković, Kosovska Mitrovica Srpski kulturni identitet u kontekstu balkanskoslovenskog  jezičkog mozaika doc. dr Draginja Ramadanski, Novi Sad Interkulturalnost kao interpersonalnost: Poslednja pesma Gavrila Romanoviča Deržavina DISKUSIJA
11:45 DISKUSIJA DISKUSIJA
12:00 PAUZA ZA KAFU
Sesija studenata doktorskih studija FILOLOGIJE 207 2. Literarni oblici …Velika sala 434 Moderator: Ranko Popović, Milena Kostić 6. Sociološke teme XXI veka 302 Moderator: Natalija Žunić Društveni razvoj i nove sociološke perspektive 6. Sociološke teme XXI veka 305 Moderator: Danijela GavrilovićEtnija, religija, sociologija
12:30 mr Milena Kostić, Niš Sukob prolitičkog i ličnog u Šekspirovom delu „Kralj Džon“ dr Biserka Košarac, Istočno Sarajevo Promene porodičnih radnih strategija u uslovima krize mr Marko Oršolić, Sarajevo Sociološki pristup multireligioznosti
12:45 dr Nataliя Nagolova, Bulgaria  Semeйstvo/ pol/ harakter v dramaturgiяta na Čehov mr Mirjana Popović, Nikšić Feminizam i konstruisanje rodnog identiteta u procesu obrazovanja dr Danijela Gavrilović, Niš Religija i savremeni univerzitet
13:00 mr Aleksandar Pejčić, Beograd Komedija u eposi srpskog realizma mr Natalija Žunić, Niš Ženske/ rodne studije – nova perspektiva u društvenim naukama dr Biljana Milošević, Istočno Sarajevo Multietničko društvo kao determinanta devijantnog ponašanja
13:15 dr Ranko Popović, Banja Luka Vrijeme mrtvih u srpskoj drami 20. vijeka dr Dragana Stjepanović Zaharijevski, Niš Identitet i razvoj dr Dragan Todorović, Niš Romi i prelazak na protestantizam (na primeru jugoistočne Srbije)
13:30 mr Danijela Kostadinović, Niš Podrivanje stereotipa o muskosti u okviru patrijarhalne zajednice u romanu Pirika Petreta M. Andreevskog. dr Natalija Jovanović, Niš Društvene promene i univerzitet dr Petar Anđelković, Kosovska Mitrovica Vreme apsurda i sociologija
13:45 dr Kristina Nikolovska, Skoplje Igra fikcije i privatnog života u romanu Veštica najčitanijeg makedonskog pisca Vanko Andnonovski dr Suzana Marković Krstić, Niš Omladina kao predmet naučnog proučavanja: nastanak i razvoj sociologije omladine dr Braco Kovačević,  Banja Luka Sociologija i ekologija
14:00 mr Virđinija Popović, Novi Sad, Ivana Janjić, Novi Sad Rumunska dijalekatska književnost kao izraz privatnog života Snežana Laketa, Vlasenica, Gorica Lazić, Vlasenica Preferirani životni stil nastavnika i zadovoljstvo poslom dr Vesna Miltojević, Niš Naučna i društvena potreba sociološkog izučavanja održivog razvoja
14:15 DISKUSIJA DISKUSIJA DISKUSIJA
  PAUZA ZA KAFU

Rad po sekcijama

  5. Nauka i mediji 303 Moderator: Tanja Vulić 8. Jezik, književnost i kultura slovenskih naroda 304 Moderator: Ana Stišović Milovanović 11. Nove tendencije u nastavi stranih jezika na nematičnim studijama 206 Moderator: Danilo Capasso
10:00 dr Zoran Jovanović, Niš Habermasovo poimanje javnosti i njena osnovna obeležja u Srbiji početkom XXI veka Aleksandra Kolaković, Beograd Interesovanje francuskih intelektualaca za kulturu slovenskih naroda krajem 19. i početkom 20. veka dr Danilo Capasso, Banja Luka Nova metodologija obogaćivanja rječnika u nastavi italijanskog jezika upotrebom „tavole parolibere“ Pine Masnate
10:15 dr Vladeta Radović, Nišdr Ivan Cvetanović, Niš Multimedijalni obrazovni metodi u procesu usvajanja funkcionalnog znanja dr Milutin Đuričković, Aleksinac Lužičkosrpska književnost za decu i mlade Salvatore Cavaliere, Banja Luka Learning the Italian language through literature
10:30 Anka Mihajlov Prokopović, Niš, Marija Vujović, Niš Nauka u programu Javnog medijskog servisa Srbije dr Ana Stišović Milovanović, Beograd Ričardsova teorija empatije u proučavanju arhetipskih književnih fenomena mr Vesna Tasevska, Skoplje Značaj individualnog pristupa u učenju jezika struke
10:45 Ivana Stojanović Prelević, Niš Etika i mediji – o etičnosti novinara dr Branko S. Ristić, Prizren – Leposavić Mitsko i legendarno u Staroplaninskim legendama Jordana Jovkova mr Tamara Kostić-Pahnoglu, Niš Specifičnosti nastave grčkog jezika kao stranog na nematičnim departmanima  Filozofskom fakultetu u Nišu
11:00 dr Nikola Dedić, Niš Marksizam i popularna kultura: modernistička transformativna subjektivnost u muzici Boba Dilana mr Boris Stojkovski, Novi Sad Istorijski kontekst Metodijeve stihire Svetom Dimitriju Danica Piršl, NišSolzica Popovska, Skoplje Kompetitivnost studenata i savremeni univerzitet
11:15 dr  Tanja Vulić, Niš Moć slike: Teorijska razmatranja o značaju televizije Goran Milašin, Kostajnica Ktitorstvo u srpskim srednjovekovnim žitijima mr Gordiana Gjorgova, Emil Gjrgov, Skopje Measuring the learning outcomes of the Composition 1 course with students of business economics and managemet at UACS
11:30 dr Mirjana Kristović, Niš Socologija medija na delu: razvijanje samosvesti medijatizovanog društva DISKUSIJA Dragan Stanojević, Požarevac Nastava jezika na visokoškolskim strukovnim studijama i visokoškolskim ustanovama
11:45 DISKUSIJA DISKUSIJA
12:00 PAUZA ZA KAFU
12:30    Okrugli sto Anglistike – čitaonica biblioteke na I spratu    Moderador: Vladimir Ž. Jovanović
  5. Nauka i mediji 303 Moderator: Dragan Kolev 8 Jezik, književnost i kultura … 304 Moderator: Velimir Ilić 11. Nove tendencije u nastavi jezika 206 Moderator: Nadežda Silaški
12:30 Radosav Mikić, Beograd Neoosmanizam u domaćoj javnosti Danijel Dojčinović, Banja Luka Nacionalni identitet u staroj srpskoj (crkvenoj) poeziji Jelena Basta, Niš English for Specific Purposes in Tertiary Education
12:45 Miloš Malović, Istočno Sarajevo, Vuk Vučetić, Istočno Sarajevo Globalno selo, od ideje do stvarnosti Mirko R. Đukić, Podgorica Srpska književnost 18. Veka na tlu Crne Gore dr Nadežda Silaški, Beograd, dr Tatjana Đurović, Beograd Engleski jezik kao preduslov za uključenje ekonomista u međunarodne naučne i stručne tokove
13:00 Milena Milutinović, Niš Ivana Stojković, NišMediji i medijska pismenost mr Velimir Ilić, Niš Ruska autorska bajka 20. veka u kontekstu književnih odnosa mr Ljubica Kardaleska, Skoplje Kontinuitet u jezičnom obrazovanju na svim nivoima školskog sistema
13:15 mr Andrijana Ristić, Beograd Nauka u službi države u periodu centralizovane državne uprave DISKUSIJA Vesna Šušnjar, Banja Luka Nastava stranog jezika na nematičnom fakultetu – primjer iz prakse
13:30 dr Dragan Kolev, Beograd Mediji kao sredstvo psihološke manipulacije dr Panajotis Asimopulos, Novi Sad, Grčka Metode i organizovanje nastave grčkog kao stranog
13:45 Vesna Milenković, NišSladjana Stamenković, Niš Masovno komunicirannje u informatičkom društvu   Višnja Šušnjar, Banja Luka, Vesna Šušnjar, Banja Luka Primjena novih tehnologija u nastavi srpskog i engleskog jezika
14:00 DISKUSIJA DISKUSIJA
  PAUZA ZA KAFU

14:30  ZATVARANJE SKUPA

Едно мнение за “Международна конференция „Науката и съвременния университет“

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.