„Ottoman and Turkish Perceptions in the Balkans“


PROGRAM Organizing committee: COORDINATORS Prof. Dr. Nuray Bozbora Dr. Zuhal Mert Uzuner Yard. Doç.Dr. Şükrü Yazgan COMMITTE MEMBERS Ersin İçöz Denis Ljuljano Kushtrim Shesu 09.00 - 09.30 - Registration   09.30 - 10:00 - Opening Speeches   10.00 - 12.00 - I.  Session: The Influence of Ottoman and Turkish Perception in Balkan States’ Nation Building Processes …

Нататък „Ottoman and Turkish Perceptions in the Balkans“

Създаването на разказа за средновековната история на България и съкровищата на първите български ханове


Дебатите за смисъла на Деня на българската независимост биха могли да продължат и по направлението на автономията на науката. Обществото, прочее, би трябвало да плаща на учените тъкмо с цел да остават всякога независими. Дали е така? Опитът по-долу разглежда концептуализациите и употребите на съкровищата на първите български ханове в този контекст. Специална благодарност на …

Нататък Създаването на разказа за средновековната история на България и съкровищата на първите български ханове

„История славянобългарска“ като Средновековие, Ренесанс и Просвещение


„ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ КАТО СРЕДНОВЕКОВИЕ, РЕНЕСАНС И ПРОСВЕЩЕНИЕ  Димитър В. Атанасов   SLAVONIC– BULGARIAN HISTORY: A MEDIAEVAL, RENAISSANCE AND ENLIGHTENMENT PIECE Dimitar V. Atanassov Summary Studies on “Istoriya slavyanobălgarska” used to conceptualize it in various ways: it was considered as incept of Bulgarian National Revival; as text, written by representative of the oppressed masses and thus matching …

Нататък „История славянобългарска“ като Средновековие, Ренесанс и Просвещение

За Левски като икона на обществото. Фрагментарно


За Левски като икона на обществото. Фрагментарно   Има дни, които не са от дните. Като днешния (б. а. вчера) – годишнина от рождението на Васил Левски, икона на българското национално освобождение. Неговият рожден ден е свързан в рождението на българската нация, ето защо се твърди, че той трябва да бъде прославян – и денят, …

Нататък За Левски като икона на обществото. Фрагментарно

Косово на широк екран


Пълният библиографски запис на оригиналната, книжна публикация, е: Атанасов, Д. „Косово на широк екран” - Колева, Д., Грозев, К. – съст. История, митология, политика, София, 2010, с. 255 – 268. Косово на широк екран 1989 е годината на особено концентриране на внимание от всякакъв тип върху топоса Косово – и в географски, и в имагологичен смисъл. …

Нататък Косово на широк екран

Меката сила на културната дипломация: „фабрика“ за политика vs. „фабрика“ за история


Меката сила на културната дипломация: "фабрика" за политика vs. "фабрика" за история Научна конференция, организирана от СУ "Св. Климент Охридски", Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер", проект "Бъдеще за миналото: културата на "меката сила" в контактните зони" със сътрудничеството на Руския културно-информационен център в София 5 декември 2014 г, ул. "Шипка" - 34 ПРОГРАМА // …

Нататък Меката сила на културната дипломация: „фабрика“ за политика vs. „фабрика“ за история

Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija. Travnik, Bosna i Hercegovina


Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika PROGRAM KONFERENCIJE 8. i 9. novembar/studeni (subota i nedjelja) 2014. Subota, 8. novembar/studeni 2014. 10:00 11:00 Prijava i akreditacija učesnika 11:00 11:25 Otvaranje konferencije Dr. sc. Edisa Gazetić, predsjednica Organizacionog odbora Mr. sc. Dženan Kos, sekretar Organizacionog odbora Prof. dr. Hazim Selimović, dekan …

Нататък Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija. Travnik, Bosna i Hercegovina

Раждането на визуалния образ на княз Лазар от духа на Модерността. Аспекти на балканските идентичности през XIX век.


Настоящето представяне е докладна версия на студия, която бе предложена на академична публика за пръв път в края на 2013 г. на научна конференция, която се проведе в Сърбия. За реализацията на замисъла благодаря особено на моите приятели Борис Стойковски и Светозар Бошков, и двамата - преподаватели в Университета в Нови Сад. А видеото придружавам …

Нататък Раждането на визуалния образ на княз Лазар от духа на Модерността. Аспекти на балканските идентичности през XIX век.

Домашното огнище на царя (или битът на паметта за Самуил)


Домашното огнище на царя (или битът на паметта за Самуил)   Доклад от кръгла маса „Образът на цар Самуил – художествена литература, история, фолклор, изкуство“, 3.10.2014 г.   Легендарен контекст на региона – освен легендите за Самуил, които успяхме да чуем, Кюстендилско и Дупнишко произвеждат цяла поредица още местни разкази: За Юстиниан – реплика в …

Нататък Домашното огнище на царя (или битът на паметта за Самуил)