„История славянобългарска“ като Средновековие, Ренесанс и Просвещение


„ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ КАТО СРЕДНОВЕКОВИЕ, РЕНЕСАНС И ПРОСВЕЩЕНИЕ  Димитър В. Атанасов   SLAVONIC– BULGARIAN HISTORY: A MEDIAEVAL, RENAISSANCE AND ENLIGHTENMENT PIECE Dimitar V. Atanassov Summary Studies on “Istoriya slavyanobălgarska” used to conceptualize it in various ways: it was considered as incept of Bulgarian National Revival; as text, written by representative of the oppressed masses and thus matching … Continue reading „История славянобългарска“ като Средновековие, Ренесанс и Просвещение

За Левски като икона на обществото. Фрагментарно


За Левски като икона на обществото. Фрагментарно   Има дни, които не са от дните. Като днешния (б. а. вчера) – годишнина от рождението на Васил Левски, икона на българското национално освобождение. Неговият рожден ден е свързан в рождението на българската нация, ето защо се твърди, че той трябва да бъде прославян – и денят, … Continue reading За Левски като икона на обществото. Фрагментарно

Косово на широк екран


Пълният библиографски запис на оригиналната, книжна публикация, е: Атанасов, Д. „Косово на широк екран” - Колева, Д., Грозев, К. – съст. История, митология, политика, София, 2010, с. 255 – 268. Косово на широк екран 1989 е годината на особено концентриране на внимание от всякакъв тип върху топоса Косово – и в географски, и в имагологичен смисъл. … Continue reading Косово на широк екран

Меката сила на културната дипломация: „фабрика“ за политика vs. „фабрика“ за история


Меката сила на културната дипломация: "фабрика" за политика vs. "фабрика" за история Научна конференция, организирана от СУ "Св. Климент Охридски", Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер", проект "Бъдеще за миналото: културата на "меката сила" в контактните зони" със сътрудничеството на Руския културно-информационен център в София 5 декември 2014 г, ул. "Шипка" - 34 ПРОГРАМА // … Continue reading Меката сила на културната дипломация: „фабрика“ за политика vs. „фабрика“ за история

Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija. Travnik, Bosna i Hercegovina


Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika PROGRAM KONFERENCIJE 8. i 9. novembar/studeni (subota i nedjelja) 2014. Subota, 8. novembar/studeni 2014. 10:00 11:00 Prijava i akreditacija učesnika 11:00 11:25 Otvaranje konferencije Dr. sc. Edisa Gazetić, predsjednica Organizacionog odbora Mr. sc. Dženan Kos, sekretar Organizacionog odbora Prof. dr. Hazim Selimović, dekan … Continue reading Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija. Travnik, Bosna i Hercegovina

Раждането на визуалния образ на княз Лазар от духа на Модерността. Аспекти на балканските идентичности през XIX век.


Настоящето представяне е докладна версия на студия, която бе предложена на академична публика за пръв път в края на 2013 г. на научна конференция, която се проведе в Сърбия. За реализацията на замисъла благодаря особено на моите приятели Борис Стойковски и Светозар Бошков, и двамата - преподаватели в Университета в Нови Сад. А видеото придружавам … Continue reading Раждането на визуалния образ на княз Лазар от духа на Модерността. Аспекти на балканските идентичности през XIX век.

Домашното огнище на царя (или битът на паметта за Самуил)


Домашното огнище на царя (или битът на паметта за Самуил)   Доклад от кръгла маса „Образът на цар Самуил – художествена литература, история, фолклор, изкуство“, 3.10.2014 г.   Легендарен контекст на региона – освен легендите за Самуил, които успяхме да чуем, Кюстендилско и Дупнишко произвеждат цяла поредица още местни разкази: За Юстиниан – реплика в … Continue reading Домашното огнище на царя (или битът на паметта за Самуил)

Стратегии за разказване на средновековната история през социализма


Семинарът за млади изследователи, част от проекта "Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности" има честта да Ви покани на своята сбирка, с която открива академичната година. Времето: 21.10.2014 г., 11:00 часа Темата: "Стратегии за разказване на средновековната история през социализма" Мястото: Институт по етнология и фолклористика с … Continue reading Стратегии за разказване на средновековната история през социализма

Образът на цар Самуил – художествена литература, история, фолклор, изкуство. Национална кръгла маса


НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” И БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ   НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА   „ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ – ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ФОЛКЛОР, ИЗКУСТВО” Заседателна зала на Националната библиотека 9.30 Откриване: Боряна Христова, Директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”; Елка Трайкова, Директор на Института за литература при БАН Водещ … Continue reading Образът на цар Самуил – художествена литература, история, фолклор, изкуство. Национална кръгла маса