Да разтурим схемата на търговците на национализъм! Да изгоним дилърите на омраза от университета!


Когато началникът на Кайчев конструираше българското вето, когато българските претенции към Скопие се сменяха всеки ден, когато българската общественост беше насъсквана срещу всичко македонско и се правеха всякакви усилия за втвърдяване на границата между държавите и гражданите им, подобни дълбинни прозрения, видими и тогава, нямаше.