Научна конференция „Култура – памет – идентичност“


May 11, 2016, Blagoevgrad
First corpus of the South-West University „Neofit Rilski“

ПРОГРАМА

Регистрация на участниците – Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, І корпус, Заседателна зала 114 9.00-9.30
Откриване на конференцията – Заседателна зала 114 9.30-10.00
Пленарно заседание – Заседателна зала 114 9.45-10.30
Кафе пауза 10.45-11.00
Заседания по секции 11.00-12.30
Обедна почивка 12.30-13.30
Заседания по секции 13.30-15.30
Кафе пауза 15.30-15.45
Заседания по секции 15.45-17.45
Закриване на конференцията – Заседателна зала 114 17.30-18.00

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Доц. д-р Татяна Шопова – ръководител на катедра „Културология“

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО И НЕГОВОТО УЧАСТИЕ В ПОСТМОДЕРНАТА КУЛТУРА
– Проф. д.изк. Валентин Ангелов – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 10.00-10.15
ЗА РЕЦИПИЕНТА (ВЪЗПРИЕМАТЕЛЯ) В КУЛТУРАТА – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
– Проф. д.ф.н. Надежда Драгова – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 10.15-10.30
ФОЛКЛОРНАТА ТРАДИЦИЯ КАТО ВАЖНА ЧАСТ ОТ ИДЕНТИЧНОСТТА НИ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ
– Проф. д.ф.н. Костадин Динчев – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 10.30-10.45

СЕКЦИЯ 1: Културно-историческа памет, религия, идентичност
Модератори: Доц. д-р Мария Вълкова, Доц. д-р Татяна Стоичкова
Място на провеждане: Зала 114, Партер
ВОЙНАТА И ГРЕХЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ (КЪМ КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА)
– Проф. д.ф.н. Лазар Копринаров – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Философски Факултет, Катедра „Философски и политически науки“ 11.00-11.15
РЕЛИГИЯТА В КОНФИГУРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ: ТИПОВЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
– Проф. д.ф.н. Нонка Богомилова – Институт за изследване на обществата и знанието – БАН 11.15-11.30
ОБИТАВАНЕ, КУЛТУРНА ПАМЕТ, КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ
– Проф. д.с.н. Таня Неделчева – Институт за изследване на обществата и знанието – БАН 11.30-11.45
ЩРИХИ ОТ КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДНЕС
– Доц. д-р Мария Вълкова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.45-12.00
ДИСКУСИЯ
12.00-12.30
ОБЕДНА ПОЧИВКА
12.30-13.30

МИТЪТ В ТРАДИЦИЯТА НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА
– Доц. д-р Антоанета Николова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Философски Факултет, Катедра „Философски и политически науки“ 13.30-13.45
ХРИСТИЯНСКАТА АСКЕТИКА И ТВОРЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС – СЪПОСТАВКИ И ИЗМЕРЕНИЯ
– Доц. д-р Виктор Банов, преподавател в ЕПУ-Перник, катедра Обществени науки 13.45-14.00
КУЛТЪТ КЪМ ПАТРОНА В БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ
– Д-р Жана Пенчева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.00-14.15
УЧЕБНИКАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО – ЛИНИИ НА ПРОСВЕЩЕНСКОТО
– Докторант Адриана Спасова, БАН 14.15-14-30
АРМЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ИДЕНТИЧНОСТ И ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОБЛЕМА
– Докторант Такухи Тавитян – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Философско-исторически факултет, Катедра „Етнология“ 14.30-14.45
НАДГРОБНИ КРЪСТОВЕ ПРИ БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ – ПАМЕТ И ИДЕНТИЧНОСТ
– Николай Мостовой – Тараклийски университет, Молдова 14.45-15.00
ДИСКУСИЯ
15.00-15.30
КАФЕ ПАУЗА
15.30-15.45

ДИСКУСИИ ОТНОСНО КУЛТУРНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЛИНАТА НА БЕЖАНСКАТА КРИЗА
– Доц. д-р Татяна Стоичкова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 15.45-16.00
„ПРЕОТКРИВАНЕ“ НА АРХИТЕКТУРАТА НА БАЛКАНИТЕ В ПЪТЕОПИСАНИЯТА НА ЗАПАДНИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ
– Докторант Яна Тодорова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 16.00-16.15
ИВАН ХАДЖИЙСКИ, ТРАДИЦИЯТА, ИСТОРИЯТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ИЗБОРИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРИН
– Д-р Мария Колева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ 16.15-16.30
ВЪПРОСЪТ ЗА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 1905 г. И ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕАКЦИЯ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ
– Докторант Мариан Георгиев – Катедра “ Нова и най – нова обща история “ на ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ 16.30-16.45
ДИСКУСИЯ
16.45-17.15

СЕКЦИЯ 2: Култура, медии, образование
Модератори: Гл. ас. д-р Силвия Петрова, Ас. д-р Нора Голешевска
Място на провеждане: Зала 572, 5 етаж
РЕЖИМИ НА ПАМЕТ В ДИГИТАЛНАТА КУЛТУРА
– Доц. Светлана Христова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.00-11.15
МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ В БЪЛГАРИЯ
– Доц. д.с.н. Добринка Пейчева и проф. д.с.н. Валентина Миленкова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Философски Факултет, Катедра Социология 11.15-11.30
РАДИОТО КАТО ИНСТИТУЦИЯ НА КОЛЕКТИВНАТА ПАМЕТ
– Д-р Росинка Проданова – продуцент в Радио Благоевград 11.30-11.45
ИНФОРМАЦИОННАТА БИБЛИОТЕЧНА ГРАМОТНОСТ СРЕД СТУДЕНТИТЕ
– Доц. д-р Татяна Шопова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.45-12.00
ДИСКУСИЯ
12.00-12.30
ОБЕДНА ПОЧИВКА
12.30-13.30

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЧИТАТЕЛИ ВЪВ ВРЕМЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА
– Николина Янева, Университетска библиотека, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 13.30-13.45
СТРАТЕГИИ ЗА „SELF MANAGEMENT“ В НОВИТЕ МЕДИИ
– Гл. ас. д-р Силвия Петрова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 13.45-14.00
СЪВРЕМЕННИТЕ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ
– Докторант Карина Симеонова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.00-14.15
ЖЕНИТЕ В ИНТЕРНЕТ. ЛИЧНИЯТ БЛОГ КАТО ФОРМА ЗА САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВО
– Докторант Калина Николова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.15-14.30
SUSTAINABILITY OF THE GLOBAL ECONOMY RELATED TO THE TELECOMUNICATTION IMPROVMENTS, INFORMATION TECHNOLOGY AND SOCIAL MEDIA IMPACT
– MSC.Margarita Muça (Laçka) – “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences
– PHD Valbona Muça – “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences
– Dr.Beatriçe Gani – Lecteur,Teaching Methodology Department, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences 14.30-14.45
THE IMPACT OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN STUDENT’S MOTIVATING AND LEARNING
– Dr. Beatriçe Gani – Lecturer, Teaching Methodology Department, Faculty of Education, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania
– Dr. Valbona Muça – Lecturer, Sociology Department, Faculty of Education, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania 14.45-15.00
ДИСКУСИЯ
15.00-15.30
КАФЕ ПАУЗА
15.30-15.45

THE USE OF PUPPETS AT ABUSED CHILDREN TO EXPRESS THEIR MOOD
– Msc. Irena Xhaferri (Clinic, development and relationship psychologist), “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences, Psychology Department 15.45-16.00
RURAL-URBAN MIGRATION: DYNAMICS AND PROSPECTS FOR INTEGRATION INTO SUBKULTUROR- PLANS CASE ELBASAN
– Nuredin ÇEÇI – PhD Candidate, Department of Social Sciences, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania 16.00-16.15
MATHEMATICS AND ITS INTERACTION WITH OTHER SUBJECTS
– Msc.BlertaXhelilaj, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania 16.15-16.30
THE IMPACT OF THE EDUCATIONAL LEVEL OF PARENTS IN THEIR SCHOOL LIFE ENGAGEMENT
– Dr. Ardian Tana; “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania
– Prof.As.Dr. Florinda Tarusha, “Aleksandër Xhuvani” University, Elbasan, Albania 16.30-16.45
ИНТЕРНЕТ АКТИВИЗЪМ
– Беатрис Янек – магистър – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 16.45-17.00
ДИСКУСИЯ
17.00-17.30

СЕКЦИЯ 3: Културно наследство и културен туризъм
Модератори: Проф. д.н.к. Васил Марков, Гл. ас. д-р Димитрия Спасова
Място на провеждане: Малка заседателна зала 412, 4 етаж
МЕГАЛИТНИ И СКАЛНО ИЗСЕЧЕНИ СВЕТИЛИЩА ОТ АНАТОЛИЯ И ОТ БАЛКАНИТЕ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
– Проф. д.н.к. Васил Марков – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.00-11.15
КУЛТУРНАТА ПАМЕТ – МЕЖДУ „ЖИВИТЕ“ РИТУАЛИ И „МЪРТВИТЕ“ СВЕТИЛИЩА. БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ „КУЛТУРНАТА ПАМЕТ“ НА ЯН АСМАН
– Гл. ас. д-р Александър Порталски – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, ПИФ, Катедра „История“ 11.15-11.30
МЕГАЛИТНО СВЕТИЛИЩЕ КАЧУЛАТА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СТРЕЛЧА
– Докторант Николета Петкова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 11.30-11.45
ТРАКИТЕ МОСИНОЙКИ И МАРИАНДИНИ В АНАТОЛИЯ У ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪЧИНЕНИЯ НА КСЕНОФОНТ
– Докторант Виктор Стефанов – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Катедра История 11.45-12.00
ДИСКУСИЯ
12.00-12.30
ОБЕДНА ПОЧИВКА
12.30-13.30

THE THRACIAN ICONOGRAPHY OF GREAT GODDESS IN AEGEAN THRACE
– Stavros D. Kiotsekoglou, Laboratory of Folklore and Social Anthropology of Democritus University of Thrace 13.30-13.45
СЕМАНТИКАТА НА ВОДИТЕ И СВЕЩЕНИТЕ ИЗВОРИ В РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРЕДСТАВИ НА ДРЕВНИТЕ ОБЩЕСТВА
– Докторант Антон Генов – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 13.45-14.00
КУЛТУРА ОТ КАМЪК: ПАМЕТНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ ВЛАДЕТЕЛИ
– Д-р Димитър В. Атанасов – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН 14.00-14-15
ДЕМОНОЛОГИЧНИ ПРЕДСТАВИ ОТ ТРАДИЦИОННАТА НАРОДНА КУЛТУРА. (ПО ТЕРЕННИ ЕТНОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО)
– Гл. ас. д-р Димитрия Спасова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.15-14.30
СОЦИО – КУЛТУРНИ ВЛИЯНИЯ НА ТУРИЗМА ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
– Д-р Анелия Далева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.30-14.45
УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ
– Петя Костадинова – магистър – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.45-15.00
ДИСКУСИЯ
15.00-15.30
КАФЕ ПАУЗА
15.30-15.45

МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИЗПЪЛНИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО НА ПОКОЛЕНИЯТА БЪЛГАРСКИ АКОРДЕОНИСТИ /ТРАДИЦИЯ И ПОСОКИ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА /
– Проф. д.н. Румен Потеров – – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Музика“ 15.45-16.00
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА НОСИЯ – ДРЕВНА И МОДЕРНА
– Д-р Татяна Христова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Изобразително изкуство“ 16.00-16.15
„ТАРА-РА-БУМБИЯ“-СЪВРЕМЕННИ КУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА ЕДИН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ
– Докторант Елен Арнаудова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 16.15-16.30
ПРАЗНИКЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТ
– Докторант Елица Панева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 16.30-16.45
ДИСКУСИЯ
16.45-17.15

СЕКЦИЯ 4: Традиция, памет, изкуство
Модератори: Гл.ас д-р Лъчезар Антонов, Гл. ас д-р Григор Григоров
Място на провеждане: Зала 577, 5 етаж
БИТКИ ЗА ЛИТЕРАТУРЕН КАНОН: ХРИСТО БОТЕВ В ЛИТЕРАТУРНИТЕ ИСТОРИИ ОТ КРАЯ НА XIX ВЕК
– Гл.ас д-р Анна Алексиева, Институт за литература – БАН 13.30-13.45
БАЙ-ГАНЬО: СЕЛЕКТИРАН ПРОЧИТ – НЕОЧАКВАНА ИДЕНТИЧНОСТ
– Гл. ас д-р Григор Григоров – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 13.45-14.00
КУЛТУРАТА В КОНСЕКУТИВНИЯ ПРЕВОД. АПЕЛАТИВНИ ФОРМИ В ПРЕВОДИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ПОЛСКИ ЕЗИК
– Д-р Станка Бонова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 14.00-14.15
РЕФЛЕКСИВНОТО И ПРЕДРАЗСЪДЪЧНОТО УСВОЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ТРАДИЦИЯ.
– Гл. ас д-р – Лъчезар Антонов – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.15-14.30
ГАЛЕРИЯ „СТОЯН СОТИРОВ“ – БЛАГОЕВГРАД. ЕДНА НЕСЪСТОЯЛА СЕ ГАЛЕРИЯ
– Илия Борисов – Регионален исторически музей Благоевград 14.30.14.45
КУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАТ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА
– Ас. д-р Нора Голешевска – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет по Изкуствата, Катедра „Културология“ 14.45-15.00
КАФЕ ПАУЗА
15.00-15.15
ДИСКУСИЯ
15.15-15.45

ПОСТМОДЕРНИЗМЪТ МЕЖДУ ЗАПАД И ИЗТОК
– Докторант Ливия Нистор – Букурещки университет, Румъния 15.45-16.00
ОБРАЗЪТ НА ”ДРУГИЯ” В КАРИКАТУРАТА
– Докторант Черасела Танасе – Букурещки университет, Румъния 16.00-16.15
ДИСКУСИЯ
16.15-16.30

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.