Научна конференция „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава“


XVI научни скуп у организацији Института за српску културу Приштина/Лепосавић   Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава   Лепосавић, 2015   XVI научни скуп у организацији Института за српску културу Приштина/Лепосавић   Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава   Место одржавања Лепосавић – просторије Учитељског факултета   Датум одржавања …

Нататък Научна конференция „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава“