Създаването на разказа за средновековната история на България и съкровищата на първите български ханове


Дебатите за смисъла на Деня на българската независимост биха могли да продължат и по направлението на автономията на науката. Обществото, прочее, би трябвало да плаща на учените тъкмо с цел да остават всякога независими. Дали е така? Опитът по-долу разглежда концептуализациите и употребите на съкровищата на първите български ханове в този контекст. Специална благодарност на …

Нататък Създаването на разказа за средновековната история на България и съкровищата на първите български ханове