Стратегии за разказване на средновековната история през периода на социализма


Преди началото на настоящето изложение държа да благодаря на доц. А. Лулева и на доц. И. Петрова за поканата да представя този аспект на заниманията си в семинара на водения от тях проект, в който имах възможност да бъда и участник. Следва планът на лекцията, която представих - в текстов и аудио-формат, и беседата след …

Нататък Стратегии за разказване на средновековната история през периода на социализма