Стратегии за разказване на средновековната история през периода на социализма


Преди началото на настоящето изложение държа да благодаря на доц. А. Лулева и на доц. И. Петрова за поканата да представя този аспект на заниманията си в семинара на водения от тях проект, в който имах възможност да бъда и участник. Следва планът на лекцията, която представих - в текстов и аудио-формат, и беседата след …

Нататък Стратегии за разказване на средновековната история през периода на социализма

„История славянобългарска“ като Средновековие, Ренесанс и Просвещение


„ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ КАТО СРЕДНОВЕКОВИЕ, РЕНЕСАНС И ПРОСВЕЩЕНИЕ  Димитър В. Атанасов   SLAVONIC– BULGARIAN HISTORY: A MEDIAEVAL, RENAISSANCE AND ENLIGHTENMENT PIECE Dimitar V. Atanassov Summary Studies on “Istoriya slavyanobălgarska” used to conceptualize it in various ways: it was considered as incept of Bulgarian National Revival; as text, written by representative of the oppressed masses and thus matching …

Нататък „История славянобългарска“ като Средновековие, Ренесанс и Просвещение