Княз Лазар: история и идеология на визуалния образ


* Пълни библиографски данни на публикацията: Атанасов, Д. „Княз Лазар: история и идеология на визуалния образ”, В: Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije. Zbornik radova, Novi Sad – Bačka Palanka, 2014, s. 163 – 179. * Връзка към оригиналната публикация: Княз Лазар: история и идеология на визуалния образ     Княз Лазар: история и идеология на визуалния …

Нататък Княз Лазар: история и идеология на визуалния образ