Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija. Travnik, Bosna i Hercegovina


Andrićevi dani 2014.
Druga međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika
PROGRAM KONFERENCIJE
8. i 9. novembar/studeni (subota i nedjelja) 2014.

Subota, 8. novembar/studeni 2014.

10:00 11:00
Prijava i akreditacija učesnika

11:00 11:25
Otvaranje konferencije
Dr. sc. Edisa Gazetić, predsjednica Organizacionog odbora
Mr. sc. Dženan Kos, sekretar Organizacionog odbora
Prof. dr. Hazim Selimović, dekan Edukacijskog fakulteta
Dr. Nihad Selimović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Travniku
Pauza 11:25–11:30
Plenarna izlaganja

11:30 11:50

Edisa Gazetić, Filozofski fakultet Zenica

11:50 12:10
Enver Kazaz, Filozofski fakultet Sarajevo

12:10 12:30
Edin Pobrić, Filozofski fakultet Sarajevo

12:30 12:50
Zvonko Kovač, Filozofski fakultet Zagreb

Pauza 12:50–13:00

Književnost – 1. panel Moderator: Dženan Kos

13:00 13:10
Dimitar V. Atanassov
Stvaranje narativa o srednjovekovnoj prošlosti: istorija i ideologija.
Tragovi traume od kompromisa

13:10 13:20
Bernarda Katušić
Analiza Andrićeva romana Prokleta avlija psihoanalitičkim instrumentarijem

13:20 13:30
Divna Mrdeža Antonina
Kodiranost semantičkih slojeva u Prokletoj avliji Ive Andrića

13:30 13:40
Maja Džafić
Identitet i alteritet Omer paše Latasa

13:40 13:50
Husein Zvrko
Moć i etičnost u romanu Omer-paša Latas Ive Andrića
Diskusija 13:50–14:05

Pauza 14:05–14:35

Književnost – 2. panel Moderatorica: Maja Džafić

14:35 14:45
Amila Kahrović-Posavljak
Salomon Atijas: uprisutnjenje bezglasnih drugih

14:45 14:55
Jelena Vesković (Skype)
Zašto su Andrićevi junaci nemi?

Književnost – 3. panel Moderatorica: Maja Džafić

14:55 15:05
Anna Alexieva
Trauma, national meta-narrative and literary canon

15:05 15:15
Marija Marić-Mitrović
Orijent i okcident u Prokletoj avliji Ive Andrića: Granica kao mjesto razlike/susreta i (pre)ispisivanja identiteta

15:15 15:25
Alma Skopljak
Drugi/a u sistemu
Diskusija 15:25–15:40

Pauza 15:40–15:55
Književnost – 4. panel Moderatorica: Alma Skopljak

15:55 16:05
Marija Mitrović (Skype)
Tipovi stranaca u Andrićevom delu

16:05 16:15
Bojana Anđelić
Tužna sudbina kapetana velikog transatlantika „Titanik“

Književnost – 5. panel Moderatorica: Alma Skopljak

16:15 16:25
Naida Osmanbegović
Acting out isključenih (o filmskoj adaptaciji Andrićeve pripovijetke Zlostavljanje)

16:25 16:35
Emina Selimović
Opetovane traume

16:35 16:45
Merjem Mujkanović
Balkanske traume

16:45 16:55
Merza Tucaković
Prisutnost traume kao odlike nekih likova u djelu Ive Andrića

16:55 17:05
Miroslav Artić
Traumatično iskustvo drugog u Andrićevom romanu Omerpaša Latas

17:05 17:15
Nermin Šušić
Traumatična iskustva Andrićevih likova u Prokletoj avliji

17:15 17:25
Dženan Kos
Poetika (ne)izrečene traume:
aveti rata od Mustafe Madžara do Vehaba Koluhije
Diskusija 17:25–17:40

Završetak prvog dana
Svečana večera 18:00

Nedjelja, 9. novembar/studeni 2014.

Književnost – 6. panel Moderatorica: Amela Bajrić

09:30 09:40
Ozrenka Fišić i Ruža Tomić
Propitivanje etičkoga načela odgovornosti kroz biblioterapijsko iskustvo čitanja i izvedbeni performativ Andrićeve pripovijetke Deca

09:40 09:50
Lejla Ovčina
Metodički model usmjeren na drugog i drugačijeg u Andrićevoj pripovijetki Aska i vuk

09:50 10:00
Jovanka Denkova i Mahmut Čelik
Traumatična iskustva detinjstva u pričama za decu Iva Andrića i u nekim delima iz savremene makedonske književnosti za decu i mlade
Diskusija 10:00–10:15

Književnost – 7. panel Moderatorica: Ozrenka Fišić

10:15 10:25
Tatjana Đurišić-Bečanović
Jezik prostora u Andrićevom romanu Travnička hronika

10:25 10:35
Jelena Ratkov Kvočka
Lepota, dobrota i učenost u Prokletoj avliji ili vizija sveta bez granica

10:35 10:45
Vildana Pečenković
Percepcija Drugog i topos granice u Priči o kmetu Simanu

10:45 10:55
Vladimir G. Aleksić
„Strah od Turaka“ posle Maričke bitke

10:55 11:05
Stojan Đorđić
Stigmatizacija i tragično stradanje nemoćnog pojedinca u pripoveci
Mara milosnica

11:05 11:15
Melida Travančić
Diskurs moći i straha u Priči o vezirovom slonu

11:15 11:25
Amela Bajrić
Snovi i trauma Mustafe Madžara

11:25 11:35
Dijana Simić
Naslijeđe Maksove traume i iskustvo drugoga u Andrićevom Pismu iz 1920. godine i drugim književnim tekstovima iz Bosne i Hercegovine
Diskusija 11:35–11:50

Pauza 11:50–12:10

Književnost – 8. panel Moderatorica: Vildana Pečenković

12:10 12:20
Branka Šiško
Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni

12:20 12:30
Snežana Milojević
Gospođica Ive Andrića u svetlu imagologije

12:30 12:40
Mahmut Čelik i Jovanka Denkova
Detstvo tovora skazite na Andrikira skazite za deca kaj turski tepisateli vo Republika Makedonija

12:40 12:50
Milena Mileva Blažić
Sistemska didaktika slovenske mladinske književnosti
Diskusija 12:50–13:05

Jezički panel Moderatorica: Amela Bajrić

13:05 13:15
Darko Vujica
Jezik i ideologija

13:15 13:25
Naira Jusufović
Jezik i patologija identiteta

13:25 13:35
Amela Šabić
Jezičke različitosti među Bošnjacima i bosanskim Hrvatima u periodu nakon rata u BiH

13:35 13:45
Zrinka Ćoralić i Mersina Šehić
(In)direktno izražavanje trauma putem jezika: emotivno vrednovanje frazema u romanu Na Drini ćuprija

13:45 13:55
Sanja Ledić
Pogled u leksiku Andrićeve Travničke hronike

13:55 14:05
Amira Turbić-Hadžagić i Samra Hrnjica
Jezik/jezici lika i pripovjedača u Anikinim vremenima
Diskusija 14:05–14:20

Završna riječ 14:30

Zatvaranje konferencije

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s