„Историята ни – за нас“ vs. „историята ни – за тях“! Разказът за косовската нация: история, етнография, идеология“


"Закъснели" национализми на Балканите" На 27 ноември 2014 г. (четвъртък) от 13.30 ч. в зала 114, учебен корпус 1, ще се проведе семинар на тема:  "Закъснели" национализми на Балканите". Проявата е част от заключителната програма по проект  SRP B1/14 с ръководител доц. д-р Стефан Дечев от катедра "История" при ПИФ. Програма 13:30 - 14:30 д-р Илко Дренков …

Нататък „Историята ни – за нас“ vs. „историята ни – за тях“! Разказът за косовската нация: история, етнография, идеология“

Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija. Travnik, Bosna i Hercegovina


Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika PROGRAM KONFERENCIJE 8. i 9. novembar/studeni (subota i nedjelja) 2014. Subota, 8. novembar/studeni 2014. 10:00 11:00 Prijava i akreditacija učesnika 11:00 11:25 Otvaranje konferencije Dr. sc. Edisa Gazetić, predsjednica Organizacionog odbora Mr. sc. Dženan Kos, sekretar Organizacionog odbora Prof. dr. Hazim Selimović, dekan …

Нататък Andrićevi dani 2014. Druga međunarodna znanstvena konferencija. Travnik, Bosna i Hercegovina