Просвещение и критика


ПРОСВЕЩЕНИЕ И КРИТИКА Колегиум на направление „Литература на Българското възраждане”, посветен на 145 години от създаването на БАН 28 октомври 2014 г. Конферентна зала 207, Централно управление на БАН, II етаж 10.00 ч. Откриване Румяна Дамянова – ръководител на направление „Литература на Българското възраждане” – Институт за литература – БАН Приветствие на академик Стефан Воденичаров …

Нататък Просвещение и критика