Стратегии за разказване на средновековната история през социализма


Семинарът за млади изследователи, част от проекта "Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности" има честта да Ви покани на своята сбирка, с която открива академичната година. Времето: 21.10.2014 г., 11:00 часа Темата: "Стратегии за разказване на средновековната история през социализма" Мястото: Институт по етнология и фолклористика с …

Нататък Стратегии за разказване на средновековната история през социализма