FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES: METHODOLOGICAL APPROACHES, 26-28 April 2013 Balıkesir/Turkey


I. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU: METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR

26-28 Nisan 2013 Balıkesir/Türkiye

FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES:  METHODOLOGICAL APPROACHES

26-28 April 2013 Balıkesir/Turkey

_____________________________________________________________________

 

SEMPOZYUM PROGRAMI/ SYMPOSIUM PROGRAMME

26–28 Nisan 2013/26-28 April 2013

 

25 Nisan Perşembe/25 April 2013

Katılımcıların Balıkesir’e gelişi/ Arrivals

 

Sempozyumun Birinci Bölümü/The First Part of the Symposium

(Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir)

 

26 Nisan 2013 Cuma/26 April 2013

 

9.00–9.30

Katılımcıların ve Konukların Kayıtları/Registration of the Guests and Participants

 

9.30–10.30 Açılış Konuşmaları/Opening Speeches  (NEF Konferans Salonu)

Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR: Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı/Head of Syposium Organizing Committee

   Doç. Dr. Bekir GÜNAY, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürü/Director of the Euroasia Institute at  İstanbul Univer.

Prof. Dr. Mahir ALKAN: Balıkesir Üniversitesi Rektörü/Rector of Balikesir University

İsmail OK: Balıkesir Belediye Başkanı / Mayor of Balikesir

Ahmet TURHAN:  Balıkesir Valisi/Governor of Balikesir

 

 

 10.30–11.00: Çay-Kahve Arası/Tea Break

 

OTURUMLAR/SESSIONS

 

NEF Konferans Salonu

 

Birinci Oturum/First Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmalarında Osmanlı Gerçeği/Otoman Legacy in the Balkan History

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Bülent Özdemir

11:00-11:15 Prof. Dr. Heath W. Lowry

“Reexamining the Ottoman Entry into the Balkans in Light of Architectural Monuments.”

11:15-11:30 Prof. Dr. Šerbo Rastoder

“Balkanlarda, Heoristik Dönemden Osmanlı İmparatorluğu’na Egemenlik Temelli Sezgiler/Anlayışlar”

11:30-11:45 Prof. Dr. Ali Arslan

“Balkan Tarihi Yazımında Rekabet”

11:45-12:00 Dr. Anna Alexieva

“Ottoman Dominion Epoch in Cultural Memory of Bulgarian People.”

12:00-12:10 TARTIŞMA/DISCUSSION

 

12.10–14.00 – ÖĞLE YEMEĞİ/LUNCH

 

İkinci Oturum/Second Session

Konu/Theme: Balkan Ülkelerinde Balkan Tarihi Yazımı ve Metodoloji I/Balkan History Writings and Metodology in The Balkan Countries I

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Rhoads Murphey

14:00-14:15 Prof. Dr. Željko Holjevac

“Recent Croatian Historiography and its Methodological Approaches toward the Balkans in the Early Modern Period and the Nineteenth Century: Some Examples”

14:15-14:30 Doç. Dr. Fatih Özbay

“Rusya’da Balkan Araştırmaları ve Değerlendirilmesi”

14:30-14:45 Dr. Dimitar Atanassov

Apophatics of European Identity: Balkans and Other Peripheries”

14:45-15:00 Dr. Hasan Bello

“Treatment of the Ottoman period in Albanian historiography 1945-1990”

15:00-15:10 TARTIŞMA/DISCUSSION
15.10–15.25 Çay-Kahve Arası/Tea Break

 

 

 

Üçüncü Oturum/Third Session

 

Konu/Theme: Balkan Ülkelerinde Balkan Tarihi Yazımı ve Metodoloji II/ Balkan History Writings and Metodology in The Balkan Countries II

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Azmi Özcan

15.25–15.40 Prof. Dr. Filip Stanciu

“The importance of educational institutions in the study of history of the Balkans”

15.40–15.55 Doç. Dr. Zafer Gölen

“19. Yüzyıl Bosna Tarih Yazımında Osmanlı Arşiv Belgeleri Nasıl Kullanılmalıdır?”

15.55–16.10 Doç. Dr. Aleksandar Rastović

“Transposition Of  The Studies Of Modern European History At The Universities In Serbia-New Methodological Approach”

16.10–16.25 Yrd. Doç. Dr. İsmail Arslan

“Balkan Şehir Tarihi Yazımında Kaynak Olarak Seyyar Gazete Muhabirlerinin Gözlemleri Üzerine Bir Değerlendirme: Selanik Örneği“

16.25–16.35 TARTIŞMA/DISCUSSION
16.35–16.50 Çay-Kahve Arası/Tea Break

 

Dördüncü Oturum/Fourth Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmalarında Arşivler/Archives in the Balkan Historical Researches

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Osman Köse

16:50-17.05 Prof. Dr. Aleksandar Kadijevic

“Existing Archive  Documents  About Yugoslav  Embassy Complex  In Ankara  (1936)”

17:05-17:20 Doç. Dr. Mustafa Budak

“Makedonya Tarihi Araştırmalarında Osmanlı Arşivlerinin Önemi”

17:20-17:35 Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf

“Göçler ve Göçmenlerle İlgili Mahalli Arşiv Kaynakları”

17:35-17:50 Mustafa Parlak

“Balkan Tarihi Araştırmalarında Tapu Kadastro Kuyûd-ı Kadime Arşivinin Önemi”

17:50-18:00 TARTIŞMA/DISCUSSION

 

 

HALİL İNALCIK SALONU

 

 

Üçüncü Oturum/Third Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik I/Researches in the Balkan History: Various Themes I

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik

15.25–15.40 Prof. Dr. Turhan Kaçar

“Konstantinopolis ve Roma: Ortaçağ Balkan Tarihi Çalışmalarında Din Faktörü”

15.40–15.55 Prof. Dr. Ema Miljković

“The Ottoman Studies within the Scope of the History Studies at the Serbian Universities (Methodological Approach)”

15.55–16.10 Doç. Dr. Osman Karatay

“Türkiye’de Balkan Ortaçağı Araştırmaları Üzerine”

16:10-16:20 TARTIŞMA/DISCUSSION
16:20 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

18.00–20.30 Akşam Yemeği/Dinner

20:30 Güre’ye Hareket/Departure to Güre (A small town in the Aegean coast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempozyumun İkinci Bölümü/The Second Part of the Symposium

(Güre Afrodit Termal Otel) Afrodit Hotel & SPA

 

27 Nisan 2013 Cumartesi/ 27 April 2013 Saturday

 

09:30–10:15 Protokol Konuşmaları/(Short Welcoming Speech) (Salon Paris)

10:15-10:45 Çay Kahve Molası/ Tea Break

 

OTURUMLAR/ SESSIONS

 

Salon Paris

 

Birinci Oturum/First Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmalarında Belge Tahlili ve Önemi/Evalution and Reevaluation of the Historical Documents in the Balkan History Researches

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal

10-45-11:00 Prof. Dr. Nenad Moačanin

“The population of the Ottoman Bosnia in the Eighteenth Century According to the Poll-tax Records: Methodological Issues”

11:00-11:15 Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş

„Osmanlı Dönemi Balkan Araştırmalarında Toponomi ve Kartoğrafya Problemleri“

11:15-11:30 Doç. Dr. Bekir Günay

“Belge Tarihinden Analiz Tarihine: Balkanlar Örneği”

11:30-11:45 Yrd. Doç. Dr. Murat Tuğluca

“Balkan Tarihi Araştırmalarında Ahkâm Defterleri”

11:45-12:00 TARTIŞMA/DISCUSSION  

 

12:00-:13:30 Öğle Yemeği/Lunch

 

 

İkinci Oturum/Second Session

 

Konu/Theme: Balkan Savaşları (1912-13)/Balkan Wars (1912-13)

 

Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Hasan Babacan

13:30-13:45 Prof. Dr. Ioan Scurtu- Yrd. Doç. Dr. Ionuţ Cojocaru

“Romania and the Second Balkan War, The Participation of Certain Future Prime Ministers”

13:45-14:00 Prof. Dr. Nimetullah Hafız

“Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinde Balkan Savaşlarıyla İlgili Kaynaklar”

14:00-14:15 Yrd. Doç. Dr. Hacı Veli Aydın

“Serezli Türk ve Rum iki Yerel Liderin Gözünden Balkan Savaşları ve Serez”

14:15-14:30 Yrd. Doç. Dr. Yücel Yiğit

“Teşkilat-ı Mahsusa Bağlamında II. Balkan Savaşı’na Yaklaşımlar”

14:30-14:45 TARTIŞMA/DISCUSSION
14:45-15:00 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

 

Üçüncü Oturum/Third Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik II/Researches in the Balkan History: Various Themes II

 

Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı

15:00-15:15 Prof. Dr. Božidar Jezernik

“The Politics of Othering”

15:15-15:30 Yrd. Doç. Dr. Tamer Balcı

“Yugoslavya’da Kosova Çıkmazı – The Kosovo Conundrum In Yugoslavıa”

15:30-15:45 Yrd. Doç. Dr. Emine Dingeç

“Balkan Tarihi Araştırmalarında Marjinal Gruplar: Çingeneler”

15:45-16:00 Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir

“ Yahya Kemal Beyatlı ve Balkan Şehirleri Arşivi”

16:00-16:15 TARTIŞMA/DISCUSSION
16:15-16:30 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

 

Dördüncü Oturum/Fourth Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmalarında Göç Meselesi/ Settlement and Migration Issues in the Balkan History

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Ali Arslan

16:30-16:45 Prof. Dr. Mehmet İnbaşı

“Göç ve İskânın Bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki Önemi

16:45-17:00 Prof. Dr. Metin Ayışığı

„1950-1955 Arası Balkan Göçmenlerinin İskân Çalışmaları (İstanbul Basınına Göre)“

17:00-17:15 Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu

Anadolu’ya İskân Edilen Balkan Savaşları Muhacirlerine Dair Tarih Alanındaki Çalışmalara Metodolojik Öneriler”

17:15-17:30 Sefer Güvenç

“Belleklerde Mübadele”

17:30-17:45 Dr. Fahriye Emgili

“Balkan Arşivlerine Göre Göç Meselesi”

17:45-18:00 TARTIŞMA/DISCUSSION
18:00-18:15 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon Helen

 

İkinci Oturum/Second Session

Konu/Theme: Osmanlı’nın Balkanlar’daki İzleri:Vakıflar/The Otoman Imprints in the Balkans: Waqfs

Oturum Başkanı/Chairman: Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan

 

13:30-13:45 Mevlüt Çam

„Balkan Vakıflarının Envanter Projesi“

13:45-14:00 Yrd. Doç. Dr. Georgios Salakidis

“15. Yüzyıl Yenişehir-i Fenar’ı ve Barak Bey Vakfı”

14:00-14:15 Enver Karakeçili

„Balkanlar’da Osmanlı Vakıflarının Hâlihazırda Sayısal Verilerine İlişkin Tespitler“

14:15-14:30 TARTIŞMA/DISCUSSION
14:30-15:00 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

Üçüncü Oturum/Third Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik III/Researches in the Balkan History: Various Themes III

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Nenad Moačanin

15:00-15:15 Prof. Dr. Osman Köksal

“Osmanlı Temettuat Fonlarında Sosyo-Kültürel  ve Ekonomik Tarih Yazımındaki Veriler Üzerine Bazı Değerlendirmeler”

15:15-15:30 Doç. Dr. Erdoğan Keskinkılıç

“Balkanlarda Azınlık ve Misyoner Okulları”

15:30-15:45 Yrd. Doç. Dr. Bilgin Çelik

“Balkan Milliyetçiliklerini Anlamak için Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi“

15:45-16:00 Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay

“Türkiye’de Yakınçağ Yunanistan Araştırmaları Üzerine”

16:00-16:15 TARTIŞMA/DISCUSSION
16:15 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

18:15–19:45 – DEĞERLENDİRME OTURUMU/ROUNDTABLE DISCUSSION

(Salon Paris)

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Rhoads Murphey

18:15-18:30 Prof. Dr. Heath Lowry
18:30-18:45 Prof. Dr. Šerbo Rastoder
18:45-19:00 Prof. Dr. Božidar Jezernik
19:15-19:30 Doç. Dr. Mustafa Budak
19:30-19:45 Doç. Dr. Bekir Günay

 

 20:00-21:30 AKŞAM YEMEĞİ/Dinner

28 Nisan 2013 Pazar, Kazdağları ve Ayvalık Gezisi/Excursion to Ida Mountains and Ayvalık (Sunday)

 

 

Katılımcılar/ Participants

 

 

 1. Prof. Dr. Aleksandar Kadijevic, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
 2. Prof. Dr. Ali Arslan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 3. Prof. Dr. Azmi Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üiversitesi Rektörü, Türkiye
 4. Prof. Dr. Božidar Jezernik, Ljubljana Üniversitesi, Slovenya
 5. Prof. Dr. Bülent Özdemir, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 6. Prof. Dr. Ema Miljković, Niš Üniversitesi, Sırbistan
 7. Prof. Dr. Filip Stanciu, Lumina Üniversitesi Rektörü, Romanya
 8. Prof. Dr. Heath Lowry, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
 9. Prof. Dr. Ioan Scurtu,Romanya Tarih Akademisi Müdürü, Romanya
 10. Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniversitesi Türkiye
 11. Prof. Dr. Jasmina Rastoder, Bar Arşivi Müdürü, Karadağ
 12. Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 13. Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi Türkiye
 14. Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
 15. Prof. Dr. Metin Ayışığı, Beykent Üniversitesi, Türkiye
 16. Prof. Dr. Nenad Moačanin, Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan
 17. Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, Kosova
 18. Prof. Dr. Osman Köksal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
 19. Prof. Dr. Osman Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 20. Prof. Dr. Rhoads Murphey, Birmingham Üniversitesi, İngiltere
 21. Prof. Dr. Šerbo Rastoder, Montenegro Üniversitesi, Karadağ
 22. Prof. Dr. Turhan Kaçar, Pamukkale Üniversitesi Türkiye
 23. Prof. Dr. Željko Holjevac, Hırvat Tarih Derneği Başkanı, Hırvatistan
 24. Doç. Dr. Aleksandar Rastović, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
 25. 25.   Doç. Dr. Erdoğan Keskinkılıç, Fatih Üniversitesi, Türkiye 
 26. 26.   Doç. Dr. Bekir Günay, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürü, Türkiye 
 27. 27.   Doç. Dr. Fatih Özbay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
 28. Doç. Dr. Hasan Babacan, Balıkesir Üniversitesi Türkiye
 29. 29.   Doç. Dr. Mustafa Budak, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd. Yrd
 30. Doç. Dr. Osman Karatay, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araşt. Enstitüsü, Türkiye
 31. Doç. Dr. Zafer Gölen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
 32. Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Balıkesir Üniversitesi Türkiye
 33. Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 34. Yrd. Doç. Dr. Bilgin Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 35. Yrd. Doç. Dr. Eftal Irkıçatal, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 36. Yrd. Doç. Dr. Emine Dingeç, Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
 37. Yrd. Doç. Dr. Georgios Salakidis, Yunanistan
 38. Yrd. Doç. Dr. Hacı Veli Aydın, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye
 39. Yrd. Doç. Dr. Ionuţ Cojocaru,Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz Araşt. Merkezi Direktörü, Romanya
 40. Yrd. Doç. Dr. İsmail Arslan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 41. Yrd. Doç. Dr. Murat Tuğluca, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
 42. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir, İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü, Türkiye
 43. Yrd. Doç. Dr. Tamer Balcı,Texas-Pan Amerikan Üniversitesi, ABD
 44. Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
 45. Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Türkiye
 46. Yrd. Doç. Dr. Yücel Yiğit, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 47. Dr. Abidin Temizer, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 48. Dr. Anna Alexieva, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan
 49. Dr. Dimitar Atanassov, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan
 50. Dr. Fahriye Emgili, Mersin Üniversitesi, Türkiye
 51. Dr. Hasan Bello, Arnavutluk Tarih Kurumu, Arnavutluk
 52. Enver Karakeçili, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Dairesi, Türkiye
 53. Mevlüt Çam, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Müdürü, Türkiye
 54. Mustafa Parlak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı, Türkiye
 55. Sefer Güvenç, Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri, Türkiye
 56. Arş. Gör. Muhammet Tandoğan, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Türkiye

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.