Международна научна конференция „Андричеви дни 2012“, Босна Херцеговина


 Andrićevi dani 2012.

Prva znanstvena konferencija iz oblasti književnosti i jezika

PROGRAM KONFERENCIJE 

8.–9. novembar/studeni (četvrtak – petak) 2012.

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

 

 

Četvrtak, 8. novembar/studeni 2012.

08:30

10:00

 

Prijava i akreditacija učesnika

 

 

10:00

10:10

Otvaranje konferencije

 

 Edisa Gazetić, predsjednica

 Dženan Kos, sekretar

10:10

10:20

 

 Nihad Selimović, direktor Edukacijskog fakukteta

10:20

10:30

 

 Admir Hadžiemrić, načelnik Općine Travnik

Pauza 10:30–10:35
 

10:35

11:05

Plenarna izlaganja

 

 Marko Vešović

Filozofski fakultet Sarajevo

11:05

11:35

 

 Zvonko Kovač

 Filozofski fakultet Zagreb

 

11:35

12:05

 

 Nedžad Ibrahimović

Filozofski fakultet Tuzla

 

12:05

12:35

 

 Enver Kazaz 

 Filozofski fakultet Sarajevo

Pauza 12:35–12:50
 

 

12:50

13:05

Književnost – 1. panel

               

 Amila Kahrović-Posavljak

Odnos među kulturama u Andrićevoj priči „Zmija“: naratološko čitanje

13:05

13:20

 Dragana Bošković Tomić

 O priči i pričanju u „Prokletoj avliji“

 

13:20

13:35

 Ana Stišović Milovanović, Samina Dazdarević

 Kosmogonijski elementi u Andrićevim romanima „Na Drini ćuprija“ i „Prokleta avlija“

13:35

13:50

 Edin Pobrić

 Semiotički toposi Andrićevog pripovijedanja

Diskusija 13:50–14:05

Pauza 14:05–14:10

 

 

14:10

14:25

Književnost – 2. panel

 

 Jadranka Brnčić

Hermeneutika dijaloga u Andrića

 

14:25

14:40

 Jelena Maričević

Interkulturalni aspekti kao manifestacije Andrićevog „teatra senki“ na primeru romana „Gospođica“

14:40

14:55

 Vukosava Živković

 Aksiološke konstante u pripovetki „Zmija“ Ive Andrića

14:55

15:10

 Damir Šabotić

 Susreti sa „zazornim“ u romanu „Na Drini ćuprija“

Diskusija 15:10–15:25

Pauza  15:25–15:30

 

 

 

15:30

15:45

Književnost – 3. Panel

 

 Vildana Pečenković; Nermina Delić

Uloga roda u narativnom diskursu (Paradigma fakcije i fikcije na primjeru romana „Na Drini ćuprija“ Ive Andrića)

15:45

16:00

 Valentina Sielo

Andrićeve pisma iz Rima

 

16:00

16:15

 Miloš Đorđević

Pravila igre i prestupi (Paralelogrami pripovedaka „Aska i vuk“ i „Ćorkan i Švabica“

Diskusija 16:15–16:30

Pauza  16:30–16:35

 

16:35

16:50

Jezički panel

 

 Jovana Jokanović

 Interpunkcijske karakteristike Andrićeve „Travničke hronike“

16:50

17:05

 Kruno Pranjić

 Andrićev govor povodom dobivanja Nobelove nagrade

17:05

17:20

 Sanja Ledić

 Govor Andrićevih likova u romanu „Na Drini ćuprija“

Diskusija 17:20–17:35

19:30 Svečana večera

Petak, 9. novembar/studeni 2012.

 

 

09:00

09:15

Književnost – 1. Panel

 

 Katerina Petrovska Kuzmanova

 Интеркултурално читање на„Травничка хроника“

09:15

09:30

 Miloš Jocić 

 Postkolonijalno čitanje „Travničke hronike“ Ive Andrića

09:30

09:45

 Nebojša Lujanović

„Travnička hronika“, kritička teorija i kritički potencijal književnosti

09:45

10:00

 Danilo Capasso 

„Hronika Talijana u romanu Travnička hronika“

10:00

10:15

 Renate Hansen-Kokoruš

 Prostor, zavičaj i tuđina u romanu „Na Drini ćuprija“ Ive Andrića

10:15

10:30

 Dženan Kos

 Evropeizacija i ćuprijizacija bosanskohercegovačkih identiteta i kulture

Diskusija 10:30–10:45

Pauza 10:45–10:50

 

 

 

10:50

11:05

Književnost – 2. Panel

 

 Kenan Riđić 

Prazan prostor u ideološkim čitanjima Andrića: Analiza pripovijetke „Most na Žepi“

11:05

11:20

 Ozrenka Fišić

Memetički ključ za dekodiranje „Proklete avlije“

11:20

11:35

 Snežana Milojević 

Ukoliko želite da pronađete drugačije ljude, morate otići na drugu planetu

11:35

11:50

 Maja Savić

Problem otuđenja u „Prokletoj avliji“ Ive Andrića

Diskusija 11:50–12.05

Pauza 12:05–12:10

 

 

12:10

12:25

Književnost – 3. Panel

 

 Anna Dimitrova Aleksieva

 Дисциплината „славистика“ – утопии и маргинализации

 

12:25

12:40

 Boris Stojkovski

 Jedan radni primer interkulturalnosti u južnoslovenskoj književnost: „Život Svetog Save“ Ivana Tomka Mrnavića

12:40

12:55

 Šeherzada Džafić

 Interkultur(al)na recepcija

 

12:55

13:10

 Dimitar Atanassov

 Коснтруирането на регионални метанаративи: славянството, Източна Европа и въобразената карта на европейската цивилизация

Diskusija 13:10–13:25

Pauza 13:25–13:30

Završna riječ 13:30–13:45

15:00 Ručak

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s