„Нашата полиция ни пази“


Съществуват области от обществения живот, в които сякаш нищо не се случва. Такива, за които не си струва да се търси информация дори. Част от нашите държавни институции отговарят тъкмо на това определение. Ето защо наличието им е напълно тъждествено на тяхното отсъствие - така или иначе около, с и поради тях не се случва …

Нататък „Нашата полиция ни пази“

Либералност и свобода. Хомосексуалност и норма


Манифестирането на различията се превърна в особена мода в последното десетилетие. И едва ли подобно стечение на обстоятелствата е нелогично - от повече от век в хуманитаристиката се говори все по-плътно за онези, чиито глас няма излаз към пространства, които биха довели до появата му в дискусиите за дневния ред на обществата като цяло. И …

Нататък Либералност и свобода. Хомосексуалност и норма