Академичният разказ срещу чалгата и деконструкцията


Маргинализацията на академичния исторически разказ   Димитър В. Атанасов * Текстът е представен на конференция, организирана от Института за литература към БАН.  Според консервативното си (само)разбиране историята превръща в свой обект миналото. Подобна нагласа дава основание за дискусия представлява ли исторически жест в научния смисъл на думата опита за изследване на процеси, които все още …

Нататък Академичният разказ срещу чалгата и деконструкцията