В плен на удвояващите се образи: историческият аргумент в конфликта между сърби и албанци за Косово


Няма начин още първите букви на работа, посветена на историята и нейните образни превъплъщения, гледания и виждания, в които двата субекта причиняват ясно видим конфликт, да не зададат двуполюсна структура на света, който представлява синкретичното взиране в позициите на спорещите. Рационалните опити за проникване в тъкънта на проблема „Косово” днес по необходимост удвоява не само …

Нататък В плен на удвояващите се образи: историческият аргумент в конфликта между сърби и албанци за Косово