Национализмът на националните символи: флагът


Национализмът на националните символи: флагът[1] Сред първите ходове на всяка новосъздадена държава е усилието към изобретяване на символични опори, маркиращи нейната идентичност. Факт е, че балканската история в последните две столетия дава обилие от примери в това отношение. Ето защо няма да се спирам на дискусията по въпроса за принципата на политическата рамка или на …

Нататък Национализмът на националните символи: флагът