Дипломатическата клетва у езическите българи между класическата херменевтика и опита за рецептивен анализ


Едно традиционно начало на подобна работа би било очертанието на значимостта на темата, определянето на методологическата рамка, сумирайки изворните посочвания по проблема, и – не на последно място – нивото на историографска проученост и наличните дотук резултати. В този ред на мисли религиозно-политическото тематизиране има безспорен академичен статус, поради което ще избегна подобна интродукция – …

Нататък Дипломатическата клетва у езическите българи между класическата херменевтика и опита за рецептивен анализ

„Имам една добра и една лоша новина“


Прастарото клише, опиращо се на субективната преценка на събитията, дебне всякога иззад тъмнината на ъгъла в очакване да се пласира някъде, придобивайки плът. А около Коледа (времето на започване на настоящия текст - бел. моя, Д. А.) всяко говорене за въплъщение има особен статус, тъй като апелира не само към християнските смисли на този акт, …

Нататък „Имам една добра и една лоша новина“