Национално срещу регионално (турските телевизионни сериали и провалът на проекта за създаване на “голям разказ” за Българското възраждане)


* Най-първата версия на настоящия текст бе представена на годишната конференция на Дружеството за изследване на XVIII век. Още в самото начало държа да отбележа, че предложеното от мен заглавие представлява умишлено смекчена версия на онова, което смятам за коректно с оглед замисъла си. Убеден съм обаче, че и тук не е мястото за подобно …

Нататък Национално срещу регионално (турските телевизионни сериали и провалът на проекта за създаване на “голям разказ” за Българското възраждане)

Голямото надлъгване


По темата за несъвпадането на гласовете, предназначени за „вътрешна“ и „външна“ употреба, се говори кажи-речи от възникването на аналитичната писмовност. А и на художествената. Една от метаморфозите на разноговоренето с оглед изграждането на паралелни словесни реалности и разрояването до безкрайност на публичностите е познатото ни още от античната литература антитетично осмисляне на понятията „форма“ и …

Нататък Голямото надлъгване