„Блажени са вярващите…“


Свидетели сме на поредното горещо лято за българската археология! - Така би прозвучало досадно-лепкавото журналистическо клише, сглобено с цел търсене на евтини сензации. Тъй като скъпите изненади са елитарна стока, която малцина биха могли да си позволят. Едно от ключовите събития обаче заслужава искрено внимание, защото концентрира по особено привлекателен начин няколко смисъла: то е …

Нататък „Блажени са вярващите…“