Трети март – история и съвременност


Възпитание на чувствата – така един млад български историк използва заглавието на романа на Гюстав Флобер, за да поразсъждава на глас за Трети март като човек от XXI век. Името на този докторант от Историческия факултет на Софийския университет е Димитър Атанасов, а за романа е известно, че отдавна се е превърнал в своеобразна художествена …

Нататък Трети март – история и съвременност