Разсъблеченото тяло (размисли върху телесната голота през Средновековието)


Размисли върху телесната голота през Средновековието Димитър В. Атанасов Настоящият текст е публикуван в Архив за средновековна философия и култура, XVII, 2010, с. 94 – 117. Средните векове, подобно на всяка друга епоха, оперират поне с няколко значения на голотата. „Голи са без книги народите” гласи популярната максима, която без усилие може да бъде идейно …

Нататък Разсъблеченото тяло (размисли върху телесната голота през Средновековието)