Category Archives: Наука

Експерти vs. милиционери. Доц. vs. соц. (или за уволнението на доц. Мартин Иванов като шеф на архива)


Експерти vs. милиционери. Доц. vs. соц.

(или за уволнението на доц. Мартин Иванов като шеф на архива)

 

Не е новина. Уволниха доц. Мартин Иванов, шефът на Държавна агенция „Архиви”. Навярно никой не очкаваше тъкмо такъв ход, но все пак това не е новина. Ненапразно Александър Кьосев обърна внимание, че тази кадрова политика с нищо не се отличава от назначението на Делян Пеевски за ръководител на ДАНС. Да премахнеш професионалиста и да главиш за неговата длъжност лице с кариера в МВР е ход, който особено наподобява мерките, взети от правителството на ОФ след окупирането на властта на 9 септември 1944 г. – повсеместно са уволнени редица безпартийни експерти и убедени демократи, заменени от полуграмотни селяни, част от които са били дори с проблема четивна техника.

Самият председател на днешната социалистическа партия заяви съвсем директно, че на ключовите постове в държавата биват поставяни онези лица, които ще провеждат адекватно политиката на новата „тройна коалиция”. Обстоятелство, което веднага дава приоритет на апаратните кариеристи пред експертите. Сред тях неминуемо е и Пеевски, макар че навярно тук релацията е обърната – някой зависи от него и му дава нужната власт, за да изплати дълговете си. Кой – въпрос с понижена трудност.

Навярно този принцип не буди тревога единствено у „левите интелектуалци”. Цял ред от тях преди близо година апелираха тъкмо към професионалната колегия – тази на историците, от която забележим атом е уволненият директор на архивите. Обектът – да бъде защитена от атаките на медии и кого ли не организираното от тях мероприятие, наречено научна конференция. Конференция – да, в широкия смисъл на думата: събрание на люде с някаква обща цел. Научна – никак. Не е тук мястото да се аргументирам, вече го сторих още тогава. Независимо от това те пожелаха да бъде активирана научната етика и колегите им да ги отбранят, заставайки с авторитета си на личности и с престижа на научното поле зад идеята събитието да бъде легитимирано като академично. И как би било иначе, ако то бъде подкрепено тъкмо от тези, които са носители на академичното?!

Първата ми хипотеза: „левите интелектуалци” са изначално настроени да злоупотребяват с етиката на професионалната общност. Те желаят да получат нейната защита, да се възползват ресурса на колегията, но да не допринесат обратно с нищичко, освен с конференции със съвършено безсъмнителна несвързаност с научното. Ето защо, смятам аз, никой от онези, които съвсем наскоро призоваха академичната гилдия да се мобилизира в тяхна полза, няма да сторят и стъпка срещу решението за уволнение на своя колега, на доказания професионалист, на доцента от БАН Мартин Иванов. Някога те не подкрепиха колегите си в намерението да направят научна конференция по повод идеята да се изследва образът на Баташкото клане в българската национална памет, защото срещу това намерение застанаха доволен брой от техните партийни лидери. Нека да няма заблудени, че същите те и сега ще предпочетат уюта на „Позитано” – 20 пред несигурния терен на обоснованата критична нагласа.

Наблюдение, в което се оглежда най-малко още един факт: самопотискането и самоцензурирането на критични нагласи в името на партийни каузи ясно посочва, че за дадени групи български изследователи участието в академични колегии е декорация, придаваща допълнителна тежест на техните партийно-политически афилиации, а не обратното, както би следвало да се очкава в рамките на едно консервативно разбиране, даващо всякога приоритет на знанието и експертизата, особено когато насреща стои частният интерес на който и да е политически субект.

Не по силата на факта, че М. Иванов някога бе застанал зад инициативата им да върнат post mortem поне част от кредита, даден им някога от щерката на комунистическия диктатор. Той не го стори тъкмо от позицията на причастността си към академичния етос, а заради собствената им претенция за научност това изглежда дълг на левите исторички. Те обаче – нека го откроя оново – няма, няма за рискуват толкова, че да застанат срещу своя председател и зад колегата си. Факт, зад който ясно идентичностната йерархия на въпросните: те са и всякога са били повече партийно, отколкото академично обвързани.

Кадровата политика на някогашната комунистическа партия се възпроизвежда: предпочитат се ловки партийци пред специалистите. При това положение очакванията ни няма как да бъдат повишени. „Какво тук значи някаква си личност?”. Който продължава да упорства, че някогашната тоталитарна БКП и днешната ѝ наследница БСП, съществуваща в условията на общество, изглеждащо като демокраатично, просто страда от липса на дълбочина на погледа.

Няма да изреждам какво направи Мартин за ползваемостта на архивните материали в последните години, докато беше начело на институцията им – това вече сториха дори външните спрямо този тип работа със социалната памет: медиите. Направеното от него е видимо и с простото око на неангажирания наблюдател. Въпреки това не бих повярвал и за миг, че неговата работа ще бъде продължена, както той самият се надява.

Една от причините, заради които той е заменен, е именно това: в рамките на неговото директорство архивът стана прекалено позлваем. Обстоятелство, което не се харесва на онези с неизплатени дългове към обществото. То не съвпада с намерението на архива да даде на всеки данните, чрез които той да се саморазкаже, да се самопредстави и по този начин да изгради образа си в обществото. По времето на доц. Иванов откриването на архивните хранилища и оптимизацията на изследователската работа в тях доведе тъкмо до това: до отваряне на възможност затвореното в папки и досиета да бъде отворено за онези, чийто животи са кодифицирани в тях. Това решение в своята най-голяма дълбочина е възможно максимално демократично възможното. Той стори много, за да премахне административните препятствия пред боравенето с паметта на/за обществото.

На свой ред полагането на колкото може по-голям брой пречки пред желаещия да отвори дори само инфромацията за себе си и рода си в архивите е една от коварните тактики на тоталитарната политика, скрита зад маската на фасадна демокрация. Няма съмнение, че днес отказът на достъп до данни, произведени от обществото, е абсурд. Достъпът до информация е едно от фундаменталните човешки права. Откритостта на архивно съхраняваното обаче следва да бъде зорко контролирана. Проблемните следствия от степента на отваряне на архивите ясно личи в политиката към досиетата на бившите агенти на Държавна сигурност – макар да нямат кой знае каква стойност след близо 25 години, те все още са размахвани като скелет от гардероба и в ролята на реторически аргумент за омаскаряване на противници. Ако тоталитарната държава преди 1989 г. имаше капацитета да прогнозира това развитие, навярно от тези папки нямаше да остане нищо. Или голямата част от ползваемите за компромати щяха да бъдат извадени от архивен оборот и старателно прикрити.

Второто ми предположение: съвсем ненапразно експертът Мартин Иванов, убеденият демократ, бива заменен с фигура от милиционерски калибър и папка в архивите на репресивния апарат. Монополът на саморазказването следва да бъде стеснен, а личният избор на идентичност съобразно миналото трябва да стане елемент от държавната политика за справяне с най-неудобните.

Не се съмнявам още, че голяма част от историческата гилдия, която не е прононсирано лява (за разлика от онези, които прекадяват тамян пред портрета на своя патрон Людмила Живкова и представят това за наука), също ще запази мълчание по случая. Едно – заради страх от репресии, макар зад това миловидно оправдание най-често да се спотайват далеч по-грозни реалности: липса на професионална дързост; завист към колегата, който е постигнал малко повече; вторично академично мишкунство, култивирано в годините на социализма, когато преклонената главица е била гаранция за оставане далеч от Белене. Когато си виждал някого лично на място, което днес не се ползва с авторитет, когато една колегиалност е надделявала над друга и едната е била ползвана за упражнавяне на насилие над другата, няма съмнение, че единствената рецепта за оцеляване днес е мълчанието. Това – за онези дами и господа с научни степени и звания, които някога са се разминавали без всякаква тайнственост из коридорите и кабинетите на управленията на ДС с онзи, когото днес виждат начело на Държавна агенция „Архиви”. По всичко личи, че призраците на държавно институционализираните репресии от близкото минало и сътрудниците им, мнозина от които са обучени за професионални интриганти, направили научна или друга кариера тъкмо с помощта на офицерските си звания, продължават да определят повече, отколкото трябва, ако това мое допускане излезе вярно.

Последно – надявам се, прочее, този анализ да надценява твърде много средата, която обективира. Много би ми се искало премахването на Мартин от директорския пост да е просто „червена метла”, а назначението на милиционер за шеф на архива да е плод на прагматично решение: все пак къде би могъл да се чувства достатъчно спокоен пенсионираният кадър на милицията, ако не сред купищата хартии, които може да бъдат потребни някому, но може и само историците ( тези безкрайно досадни книжни плъхове!) някога да заявят потребност от тях. Във втория случай към архивното проучване се подхожда с предварително увеличена доза търпение и множество стратегии за справяне с всякакви (административни и не само) безумия. Доц. Мартин Иванов е експерт, а не политическо лице. Ще ми се да повярвам, колкото и наивно да звучи, че само това е причина за уволнението му и зад него не стоят никакви дълбоки намерения, свързани с авансова или ретроспективна манипулация на ресурса, от който се конструира важният за обществото разказ за миналото, който казва/показва кои сме и какви сме.

Ако някой продължава да се съмнява методологическата приемственост между комунисти и днешни социалисти, ако все още има такива, които правят разграничение между социалисти, „леви интелектуалци” и комунисти на български терен, то това – по всичко личи – е дефект на личния поглед: нежелание и/или невъзможност за поглед отвъд, за аналитично разгръщане на видимото зад повърхността на доста плоската партийна реторика, прицелена в манипулация на масите, телешка вяра в правотата на думите на батюшката. Тук само ще припомня, че дори католическата църква вече приема, че папата говори непогрешимо единствено ex cathedra, а не изобщо. В православието тежка и философски уплътнена претенция за безгрешност на патриарха или на когото и да е от клира практически няма. Видимо българският комунист още не е на критичната висотата на християнската църква, макар в неговите очи религията все още да е „опиум за народите”, а църквата да е дамгосвана систематично като ретроградна институция, която няма място в атеистичния свят, пред който обект на преклонение са само Партията и Вождът.

Ако все пак някой от „левите” реши да опонира на този анализ, нека се чувства свободен да го стори с делата си. Защото ние ги познаваме по онова, което правят. В крайна сметка тъкмо изграденото остава. Думите, особено нахалните, партийни манипулации, обидно подценяващи аналитичните способности на реципиента си, отлитат в небитието, предизвиквайки незначителна суматоха около мига, в който бъдат артикулирани, но не повече от това.

Казано с думите на Ботев, иска ми се те просто да са идиоти… Въпреки всичко те не са идиоти. Престъпници – да, но не и идиоти.

International conference “Saint Emperor Constantine and Christianity“ (31 May – 3 June 2013)


ПРОГРАМ

Центар за црквене студије, Ниш

Институт за православне хришћанске студије Универзитета у Кембриџу

Центар за византијско-словенске студије „Иван Дујчев“, Софија

Институт за национална и верска питања, Солун

Одељење за историју Филозофског факултета у Београду

Филозофски факултет у Нишу

Ниш, 31. мај – 2. јун 2013.

Програмски савет:

Епископ нишки др Јован (председник),
проф. др Драгиша Бојовић (потпредседник),
проф. др Маркус Плестид,
проф. др Атанасиос Ангелопулос,
проф. др Васја Велинова,
проф. др Франческо Браски,
академик Љубомир Максимовић,
академик Анатолиј Турилов,
проф. др Радивој Радић,
проф. др Аксинија Џурова,
проф. др Бранислав Тодић,
проф. др Александар Наумов,
проф. др Радомир Поповић,
проф. др Горан Максимовић,
др Иванка Гергова,
др Владимир Цветковић,
др Ивица Живковић (секретар),
др Владимир Алексић (секретар)

ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА 
“СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ХРИШЋАНСТВО“
(31. мај -3.јун 2013)

Петак, 31. мај 2013. године

08.00-10.00

Пријава СВЕТОСАВСКИ ДОМ – у порти Саборног храма

10.00 – 11.30

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СКУПА (Светосавки дом)

Говоре:

• Његова светост Патријарх српски господин Иринеј
• Његово преосвештенство Епископ нишки др Јован
• др Милета Радојевић, директор Канцеларије за сарадњу са црквама и верским заједницама
• проф. др Зоран Перишић, градоначелник Ниша
• проф. др Драгиша Бојовић, управник Центра за црквене студије Музички програм:
• Црквено-певачка дружина БРАНКО
• Бојана Пековић (гусле) и Никола Пековић (хармоника)

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ (амфитеатар Филозофског факултета)

12.00-14.15

12.00 Проф. др Горан Максимовића декан Филозофског факултета, ПОЗДРАВНА РЕЧ

12.15 Академик Ендрју Лаут, КОНСТАНТИН И КОНСТАНТИНОВСКИ ИДЕАЛ

12.45 Проф. др Радомир Поповић КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И КАНОНИ НИКЕЈСКОГ САБОРА

13.15 Академик Анатолиј Турилов СРПСКИ РЕЛИКВИЈАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА – ХИПОТЕЗА О ПОРЕКЛУ И ИСТОРИЈА

13.45 Дискусија

14.15-16.15 Ручак

Рад у паралелним сесијама

* Секција I
** Секција II
*** Секција III

16.15-18.00

Сесија 1 (* учионица 1)

Председавајући: Грахам Џонс

1. Graham Jones (Oxford): PROCLAIMED AT YORK: CONSTANTINE ‘S IMPACT ON KINGSHIP AND FAIT ON THE IMPERIAL FRONTIERS
2. Pavel Filipczak (Lodz): THE IMPERIAL ADMINISTRATION IN SYRIA UNDER DIOCLETIAN AND CONSTANTINE THE GREAT
3. Jacek Wiewiorowski ( ód ): AGENTES VICES PRAEFECTORUM PRAETORIO, COMITES PROVINCIARUM AND VICARS AS THE TOOL OF CONSTANTINE THE GREAT
4. Жарко Петковић (Београд): РИМСКЕ СУДИЈЕ У ДЕЛИМА ХРИШЋАНСКИХ МУЧЕНИКА
5. Hagith Sivan (Kansas): A PASSAGE THROUGH PALESTINE: NOTE ON EUSEBIUS’ VITA CONSTANTINI 1.19

Сесија 1 (** учионица 2)

Председавајући: Љиљана Јухас-Георгиевска

1. Виктор Савић (Београд): ИМЕНА КОНСТАНТИНОВА ГРАДА И РОМЕЈСКОГ ЦАРСТВА У СРЕДЊОВЕКОВНИМ ЋИРИЛИЧКИМ ИЗВОРИМА
2. Александар Наумов (Краков, Венеција): Καθολική Εκκλησία У СТАРО- СЛОВЕНСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
3. Љиљана Јухас-Георгиевска (Београд): ЦАР КОНСТАНТИН У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ СРЕДЊЕГ ВЕКА
4. Драгиша Бојовић (Ниш, Косовска Митровица): ДАВИД И КОНСТАНТИН • СРПСКА РЕЦЕПЦИЈА ПРЕДАЊА О СВЕТИМ И ВЕЛИКИМ ЦАРЕВИМА
5. Ana Stoykova (Sofia): ABOUT THE CELEBRATING OF ST. GERMANUS I, PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE IN THE MIDDLE AGES

Сесија 1 (*** учионица 3)

Председавајући: Борис Брајовић

1. Бранко Горгиев (Ниш): ПОЈАМ СВЕТОГ У АНТИЦИ И РАНОМ ХРИШЋАНСТВУ
2. Борис Брајовић (Фоча): ПОЛИТИКА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА: ФИЛОСОФСКИ АСПЕКТИ ЕДИКТА О ТОЛЕРАНЦИЈИ
3. Gábor Kendeffy (Budapest): ENDURANCE AND TOLERATION: CONCEPTIONS ELABORATED IN LACTANTIUS’ THEOLOGY
4. Anna Zhyrkova (Paris): PHILOSOPHY BEHIND THE CHALCEDONIAN LOGIC

Дискусија

18.00-18.15 Пауза

18.15-20.15

Сесија 2 (* учионица 1)

Председавајући: Тимоти Барнс

1. Pavel Pavlov (Sofia): THE EMPERORS GALLERIUS AND ST CONSTANTINE: THE LONG ROAD FROM SERDICA (311) TO MILAN (313)
2. Timothy Barnes (Edinburgh): WHAT DID CONSTANTINE AND LICINIUS DISCUSS IN MILAN?
3. Мирко Сајловић (Фоча): ОБРАЋЕЊЕ ЦАРА КОНСТАНТИНА – ПО ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА
4. Dimitrios Koutroulas (Athens): THE EDICTS OF RELIGIOUS TOLERATION OF GALERIOUS LICINIOUS AND CONSTANTINE THE GREAT. SOCIAL, POLITICAL AND RELIGIOUS CONDITIONS OF THE PERIOD

Сесија 2 (** учионица 2)

Председавајући: Славија Барлијева

1. Татјана Суботин Голубовић (Београд): ПРАЗНОВАЊЕ СВЕТОГ КОНСТАНТИНА И ЈЕЛЕНЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ (ПРЕМА СРПСКИМ МИНЕЈИМА XIII И XIV ВЕКА)
2. Зоран Ранковић (Београд): СЛОВО ЈЕВТИМИЈА ТРНОВСКОГ О ЦАРУ КОНСТАНТИНУ У ЈЕДНОМ СРПСКОМ ЗБОРНИКУ
3. Slavia Barlieva (Sofia): CONSTITUTUM CONSTANTINI AMONG THE MEDIEVAL FORGERIES ANT ITS REFLECTION IN THE LATIN LITERATURE 10TH -15TH CENTURY
4. Diana Atanassova (Sofia): EVENT AND IMMORTALITY IN THE LEGEND OF THE SEVEN SLEEPERS OF EPHESUS (IN MEDIEVAL AND MODERN LITERATURE)
5. Maria Yovcheva ( Sofia): THE CONSTANTINOPOLITAN CHURCH FEASTS IN MONTH OF MAY IN THE SLAVONIC LITURGICAL LITERATURE

Сесија 2 (*** учионица 3)

Председавајући: Димитри Бирјуков

1. Слађана Ристић Горгиев (Ниш): РАНО ХРИШЋАНСТВО И СТОИЦИЗАМ
2. Dimitry Birjukov (St. Petersburg): THE ARIAN DEBATES OF THE SECOND HALF OF THE 4TH CENTURY AS DEBATES ABOUT UNIVERSALS
3. Constantinos Athanasopoulos (Cambridge): FATE, PROVIDENCE , HUMAN AND DIVINE WILL IN THE WORK OF EUSEBIUS AND NEMESIUS
4. Christophe Erismann (Lausanne): OF THE SAME ESSENCE. CHRISTIAN THEORIES OF THE UNITY OF THE HUMAN SPECIES IN THE CENTURY OF CONSTANTINE
5. Andrey Darovskikh (St. Petersburg): CHRISTOLOGICAL DOGMA OF CHALCEDON AND NEO-PLATONIC SOURCES OF PHRASE έυωσις IN NEMESIUS’ TREATISE ON THE MAN OF NATURE

Дискусија

Субота, 1. јун 2012. године

Рад у паралелним сесијама 9.00 – 11.00

Сесија 3 (* учионица 1)

Председавајући: Александар Омарчевски

1. Anthousa Papagiannaki (Oxford): IMPERIAL PORTRAITURE AND THE MINOR ARTS IN THE ERA OF CONSTANTINE THE GREA
2. Athanasios Kapsalis (Athens): THE FALSE-DONATION OF CONSTANTINE
3. Alexander Omarchevski (Sofia): ST CONSTANTINE’S NIGHTMARE: CRISPUS AND FAUSTA
4. Neža Zajc (Ljubljana), THE PROBLEM OF HEIR OF CONSTANTINE OR THE FOUNDATIONS OF DEEPLY PERSONAL AESTHETIC
5. Nicholas Baker-Brian (Cardiff): „LIKE FATHER, LIKE SON‰? INVESTIGATING THE INFLUENCE OF CONSTANTINE ON THE REIGN OF CONSTANTIUS II

Сесија 3 (** учионица 2)

Председавајући: Алберто Фереиро

1. Vasya Velinova (Sofia): CONSTANTINE THE GREAT AND THE BYZANTINE AND SLAVONIC HISTORIOGRAPHY
2. Vasilios Koukousas (Thessaloniki): CONSTANTINE THE GREAT IN BYZANTINE HISTORIOGRAPHY
3. Alberto Ferreiro: ST. CONSTANTINE THE GREAT AND HELENA IN ST. VINCENT FERRER’S CATALAN SERMON ON POPE SYLVESTER AND IN THE LEGENDA AUREA
4. Roberta Franchi (Firenze/Vienna): CONSTANTINE AND HELENA IN THE ECCLESIASTICAL HISTORIANS: BETWEEN DREAMS AND VISIONS
5. Борис Стојковски (Нови Сад): THE LIFE OF SAINT CONSTANTINE THE GREAT BY THE BOLLANDISTS

Сесија 3 (*** учионица 3)

Председавајући: Норберт Видок

1. Norbert Widok (Opole): GREGORY OF NAZIANZUS AND CONSTANTINOPLE – NEW ROME
2. Дражен Перић (Београд): ОБОЖЕЊЕ ЧОВЕКА КАО ОХРИСТОВЉЕЊЕ ПО УЧЕЊУ СВЕТОГ ГРИГОРИЈА БОГОСЛОВА
3. Valentina Gulevska (Bitola): THE PHILOSOPHY OF THE CAPPADOCIAN FATHERS ∙ DISPUTE BETWEEN CHRISTIANITY AND HELLENIS
4. Serafim Seppälä (Joensuu): CAPPADOCIAN VISION OF BEAU
5. Микоња Кнежевић (Косовска Митровица): ГРИГОРИЈЕ БОГОСЛОВ У РЕЦЕПЦИЈИ ГРИГОРИЈА ПАЛАМЕ

Дискусија

11.00-12.00 Пауза

12.00-14.00

Сесија 4 (* учионица 1)

Председавајући: Милош Антоновић

1. Милош Антоновић (Београд): ЕВАНГЕЛИЗАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА У XI ВЕКУ
2. Синиша Мишић (Београд): ЦАР КОНСТАНТИН У ЖИТИЈИМА НЕМАЊИЋА
3. Бојан Јовановић (Београд): СРБИ И ЦАР КОНСТАНТИН
4. Александар Узелац ∙ Бојана Радовановић (Београд): ЦРКВЕНА И СВЕТОВНА ПОЛИТИКА КРАЉА МИЛУТИНА ПРЕМА ЗАПАДНИМ СИЛАМА ПОЧЕТКОМ XIV ВЕКА ∙ НЕКОЛИКО НОВИХ ЗАПАЖАЊА
5. Владимир Алексић (Ниш): СРБИ И ПАД ЦАРИГРАДА 1453. ГОДИНЕ
6. Ема Миљковић (Ниш), МЕХМЕД ОСВАЈАЧ И ПИТАЊЕ ВЕРСКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ОСМАНСКОЈ ДРЖАВИ

Сесија 4 (** учионица 2)

Председавајући: Злата Бојовић

1. Bojana Pavlovi (Belgrade): THE IMAGE OF CONSTANTINE THE GREAT IN THE LOGOS OF NIKEFOROS GREGORAS AND IN THE BIOS BY IOANES CHORTASMENOS
2. Marijana Vukovi (Budapest – Oslo): CONSTANTINE AS „JUST A MAN:‰ MODELING AN IMAGE OF AN EARTHLY RULER IN EASTERN CHRISTIAN HAGIOGRAPHIES
3. Злата Бојовић (Београд): КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У ЉЕТОПИСУ ЦРКОВНОМ АНДРИЈЕ ЗМАЈЕВИЋА
4. Мелина Рокаи (Суботица): „КОНСТАНТИН И КРИСП“ ∙ ШКОЛСКА ДРАМА СУБОТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ У 18. ВЕКУ
5. Emmanouil Karageorgoudis: GREAT CONSTANTINE’S ECCLESIASTICAL POLICY IN LITERATURE ON PATRIARCHAL SYNODICAL TOME (1850)

Сесија 4 (*** учионица 3)

Председавајући: Torstajn Teodor Tolefsen

1. Stoyan Tanev (Odense): THE WISDOM OF ST. CONSTANTINE AND SOPHIA, THE WISDOM OF GOD
2. Vladimir Cvetković (Aarhus): WISDOM IN ST MAXIMUS THE CONFESSOR
3. Filip Ivanovi (Trondheim): THE CONCEPT OF HIERARCHY IN MAXIMUS THE CONFESSOR
4. Torstein Theodor Tollefsen (Oslo): ST. MAXIMUS THE CONFESSOR AND JOHN PHILOPONUS ON THE ETERNITY OF THE WORLD

Дискусија

14. 00-16.00 Ручак

16.00-18.00

Сесија 5 (* учионица 1)

Председавајући: Радивој Радић

1. Irina Kuzidova-Karadzhinova (SoÔa): THE EMPEROR AND THE HERMIT. THE ASCETIC VIEW ON POWER ACCORDING TO SOME LATE ANTIQUITY ASCETIC LIVES
2. Vladimir Petrunin (Orel): CONSTANTINE THE GREAT AND IMPERIAL TRADITION IN ORTHODOX CHRISTIANITY
3. Мария Шнитер (Пловдив): ЦАРСКОТО ТЯЛО ∙ АСПЕКТИ НА РИТУАЛА (THE KING’S BODY ∙ ASPECTS OF RITUAL)
4. Димо Чешмеџијев (Софија): ИДЕЈА О КОНСТАНТИНУ I ВЕЛИКОМЕ ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ БУГАРСКОГ ЦАРСТВА
5. Радивој Радић (Београд): КОНСТАНТИН О КОНСТАНТИНУ (КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У СПИСУ КОНСТАНТИНА МИХАИЛОВИЋА ИЗ ОСТРОВИЦЕ)

Сесија 5 (** учионица 2)

Председавајући: Михаил Казаков

1. Емилија Станковић (Крагујевац): ДИОКЛЕЦИЈАНОВИ ПРОГОНИ ХРИШЋАНА
2. Драгана Јањић (Лепосавић): ЦРКВЕНЕ РЕФОРМЕ ЦАРА КОНСТАНТИНА – НОВА РЕАЛНОСТ
3. Gabriel Viorel Gârdan (Cluj, Napoca): RELATIONS BETWEEN CHURCH AND STATE IN THE 4TH CENTURY
4. Mikhail Kazakov (Smolensk): RELIGIOUS TOLERANCE AS CHRISTIAN AND PAGANS UNDERSTOOD IT IN THE FOURTH CENTURY
5. Ненад Живановић (Ниш): ОДНОС ХРИШЋАНСТВА ПРЕМА ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Сесија 5 (*** учионица 3)

Председавајући: Христос Терезис

1. Здравко Пено (Фоча): ТРИЈАДОЛОГИЈА СВЕТОГ НИКИТЕ РЕМЕЗИЈАНСКОГ У КОНТЕКСТУ ПОСТНИКЕЈСКОГ БОГОСЛОВЉА
2. Ivica Živković (Niš): EMPEROR CONSTANTINE THE GREAT: THE PATTERN OF CHRISTIAN AUTHORITY
3. Eirini Artemi (Athens): EMPEROR CONSTANTINE AND THE THEOLOGY OF CHRISTIANITY FROM HIS AUTOCRACY TO THE SECOND ECUMENICAL COUNCIL
4. Christos Terezis, Georgios-Nektarios Lois (Patras): THE POLITICAL THEOLOGY OF CONSTANTINE THE GREAT AT EUSEBIUS OF CAESAREA

Дискусија

18.00-18.30 Пауза

18.30-20.30

Сесија 6 (* учионица 1)

Председавајући: Влада Станковић

1. Mariana Bodnaruk (Budapest): ART AND POLITICS: COMPARING THE VISUAL SELF-REPRESENTATION OF CONSTANTINE TO AUGUSTUS
2. Rumen Boyadziev (Sofia): CONSTANTINE THE GREAT AND THE FEMALE MONARCHISM
3. Влада Станковић (Београд): КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У ВИЗАНТИЈСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ КОМНИНА (11-12. ВЕК): РАВНОАПОСТОЛНОСТ КАО ИДЕАЛ И ИДЕЈА
4. Лариса Орлов (Београд): АЛЕКСИЈЕ КОМНИН – НОВИ КОНСТАНТИН?
5. Милена Репајић (Београд): КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У ИСТОРИЈСКИМ ДЕЛИМА МИХАИЛА ПСЕЛА

Сесија 6 (** учионица 2)

Председавајући: Панајотис Цумеркас

1. Panagiotis Tzoumerkas (Thessaloniki): THE CHURCH OF ALEXANDRIA IN THE YEARS OF CONSTANTINE THE GREAT. CERTAIN REFLECTION
2. Pantelis Lekkou (Thessaloniki): POLITICAL, SOCIAL AND INTERRELIGION SITUATION IN ALEXANDRIA AT THE 4TH A.D. CENTURY
3. Slawomir Bralewski (Lodz): DID THE BISHOPS ORDERED BY CONSTANTINE THE GREAT TO GATHER AT NICAEA DISCUSS THE DONATIST SCHISM?
4. Ioannis Velitsianos (Thessaloniki): EMPEROR CONSTANTINE AND THE UNITY OF THE CHURCH
5. Grigorios Liantas – Eleni Lianta (Thessaloniki): CONSTANTINE THE GREAT AND THE CEREMONIAL PROCEDURE OF THE ECUMENICAL COUNCILS

Сесија 6 (*** учионица 3)

Председавајући: Димитриос Москос

1. Anastasios G. Maràs (Thessaloniki): CONSTANTINE THE GREAT AND EUSEBIUS OF CEASAREA: THE EMPEROR’S RELATIONSHIP WITH GOD
2. Dimitrios Moschos (Athens): THE EMPERORS AND THE DESERT – THE ATTITUDE OF EGYPTIAN MONASTICISM TOWARDS CONSTANTINE AND THE PROSPECT OF A CHRISTIAN EMPIRE
3. Драгољуб Марјановић (Београд): ДИЈАЛОГ ПРЕПОДОБНОГ ПАИСИЈА ВЕЛИКОГ И ЦАРА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ИЛИ О ПРЕИМУЋСТВУ МОНАШКОГ ЖИВОТА НАД ВАСИЛИЈОМ
4. Octavian Gordon (Bucharest): CONSTANTINE THE GREAT Ó íσαπόστολος

Дискусија

Недеља 2. Јун 2013.

Литургија

Рад у паралелним сесијама

11.00-13.00

Сесија 7 (* учионица 1)

Председавајући: Надежда Чеснокова

1. Monica White (Nottingham): VENERATION OF ST. CONSTANTINE IN PRE-MONGOL RUS
2. Nadezhda P. Chesnokova, (Moscow): THE RUSSIAN TSAR AS NEW CONSTANTINE
3. Marzanna Kuczyńska (Pozna ): ХРИШЋАНСКИ ИДЕАЛ ЦАРА КОНСТАНТИНА У ПРОГРАМУ ОБНОВЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ПОЉСКО-ЛИТВАНСКОЈ ДРЖАВИ
4. ZoÔa Brzozowska (Lodz): THE IDEAL RULER-ST. CONSTANTINE AND HELENA IN THE SPIRITUAL AND POLITICAL CULTURE OF KIEVIAN RUSS
5. Anca Mihaela Sapovici (Athens): THE CONSTANTINIAN ROYAL PARADIGM AND ITS INFLUENCE UPON THE MEDIEVAL ROMANIAN CULTURE AND POLITICAL IDEOLOGY

Сесија 7 (** учионица 2)

Председавајући: Џеф Дун

1. Archimand. Makarios Griniezakis (Archbishopric of Crete): THE METROPOLITANATE SYSTEM DURING THE REIGN OF CONSTANTINE THE GREAT
2. Бобан Димитријевић (Ниш): СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ПИТАЊЕ ПАПСКОГ ПРИМАТА: МЕСТО И ЗНАЧАЈ РИМСКОГ ЕПИСКОПА У ЦРКВИ У ЧЕТВРТОМ ВЕКУ
3. Јован Милановић (Paris): ПОЈАМ ЦРКВЕ И ЊЕНО ПОИМАЊЕ КОД ПРВИХ ЦРКВЕНИХ ИСТОРИЧАРА
4. Craig Caldwell (Athens): CONSTANTINE AND PROTOGENES: THE BISHOP OF SERDICA IN IMPERIAL CONTEXT
5. Geoff Dunn (Brisbane): THE LETTER OF INNOCENT I TO MARCIAN OF NIŠ

Сесија 7 (*** учионица 3)

Председавајући: Аксинија Џурова

1. Aksinia D urova – Aleksandra Trifonova (SoÔa): THE IMAGES OF CONSTANTINE THE GREAT
2. Emil Ivanov (Sofia): „EARLY CHRISTIAN SARCOPHAGUS SCULPTURE FROM THE CONSTANTINE
3. Anna Paranou (Marburg): THE EMPEROR CONSTANTINE THE GREAT: IDOLATER OR CHRIST. THE CASE OF THE COINAGE?
4. Глигор Самарџић ∙ Соња Стаменковић (Косовска Митровица): НАЛАЗИ НОВЦА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ И ЊЕГОВИХ СИНОВА У МУЗЕЈУ ХЕРЦЕГОВИНЕ У ТРЕБИЊУ

Дискусија

13.00-14.30 Ручак

14.30-16.30

Рад у паралелним сесијама

Сесија 8 (* учионица 1)

Председавајући: Роберто Спатаро

1. Ilaria Ramelli (Milan): CONSTANTINE: THE REVERSAL OF THE EFFECTS OF THE SENATUS CONSULTUM OF A.D. 35
2. Eirini Christinaki ∙ Glarou (Athens): CONSTANTINE THE GREAT AS „
cπίσκοπος τ, ν cκτüς“ (episcopus rerum externarum).
3. Valerio Massimo Minale (Napoli): CREATING A LAW AGAINST THE HERETICS DURING THE CONSTANTINIAN AGE: THE CASE OF THE EDICT IN VITA CONSTANTINI III. 63-66
4. Велибор Џомић (Подгорица): ПРАВНА ПРИРОДА СЛОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ У МИЛАНСКОМ ЕДИКТУ
5. Roberto Spataro (Jerusalem): CONSTANTINE ‘S LEGISLATION AND ITS IMPACT ON THE CLERGY LIFE AND MINISTRY IN THE 4TH AND 5TH CENTURY

Сесија 8 (** учионица 2)

Председавајући: Франћеско Браски

1. Stanislaw Adamiak (Rome): CONSTANTINE, DONATISTS, AND THE FIRST INTERVENTION OF THE STATE IN THE ECCLESTIASTICAL CONTROVERSIES
2. Mitko Panov (Skopje): CHRISTIANITY AS A MARKER OF POWER, INFLUENCE AND PRESTIGE IN THE BALKANS: FROM CONSTANTINE I TO THEODOSIUS II
3. Francecso Braschi (Milano): CONSTANTINE IN ST. AMBROSIUS OF MILAN’S DE OBITU THEODOSII: RESHAPING THE EMPEROR’S ROLE AND DEFINITION AFTER ARIAN CRISIS
4. Vadim Prozorov (Moscow): THE TENTH CENTURY COUNCILS IN SPALATO AND THE PROBLEM OF THE RELIABILITY OF THEIR ACTS

Сесија 8 (*** учионица 3)

Председавајући: Елени Влахопулу

1. Brumana Raffaella, Bezoari Giorgio, Cuca Branka (Milano): INNOVATIVE GEOGRAPHIC TOOLS FOR THE COMPREHENSION AND VALORISATION OF HISTORICAL ITINERARIES. STUDY CASE OF MEDIANA, RESIDENCE OF CONSTANTINE THE GREAT
2. Iva Kai i Vinka Bubi (Zagreb): ORATORIUM A IN SALONA. A CONSTANTINIAN BUILDING
3. Јадранка Мишић Пејовић (Ниш): РАЗВОЈ ТЕХНИКЕ МОЗАИКА У НИШКИМ САКРАЛНИМ ОБЈЕКТИМА ∙ ОД ХРИСТОГРАМА НА МЕДИЈАНИ ДО ЦРКВЕ СВЕТИХ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ У НИШУ
4. Eleni Vlahopoulou (Thessaloniki): DEPICTING SAINTS CONSTANTINE AND HELEN ON CHURCH GOLD EMBROIDERED VESTMENTS: THE CASE OF THE ARKADI MONASTERY’S COLLECTION IN CRETE.
5. Aleksandar Gulevski (Bitola): THE SAINT EMPEROR CONSTANTINE AND EMPRESS HELLENE IN THE FRESCO AT PRESPA, PELAGONIA AND DEMIR HISAR (XII-XVII CENTURY)

Дискусија

16.30-17.00 Пауза

17.00-19.00

Рад у паралелним сесијама

Сесија 9 (** учионица 2)

Председавајући: Емилијан Роман

1. Emilian Roman (Iasi): ROMAN AND CHRISTIAN LAW. REMINISCENCES OF THE ROMAN LEGAL ORDER IN EASTERN CHURCH LEGISLATION
2. Ивана Јањић – Вирџинија Поповић ∙ Родика Урсулеску Миличић (Нови Сад): РАНО ХРИШЋАНСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ДАНАШЊЕ РУМУНИЈЕ
3. Димитaр Атанасов (София): РЕЛИГИОЗНИЯТ ЖИВОТ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ XIV ВЕК : ЕЖЕДНЕВНИ АСПЕКТИ
4. Марија Копривица (Београд): ЦРКВЕНО ВЕНЧАЊЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Сесија 9 (*** учионица 3)

Председавајући: Манолис Варвунис

1. Yulia Valeva (Sofia): ARCHEOLOGICAL EVIDENCES ON THE CHRISTIANIZATION OF THE PROVINCES IN TRACE 4TH-5TH C.
2. Дејан Радичевић – Дејан Црнчевић (Београд): АРХЕОЛОШКА СВЕДОЧАНСТВА О ХРИСТИЈАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОБАЛКАНСКОГ ПРОСТОРА У РАЗДОБЉУ IX – XI СТОЛЕЋА
3. Athanasios Angelopoulos – Ilias Moglenidis (Thessaloniki): CONSTANTINE THE GREAT IN THE TOPOGRAPHY OF GREECE
4. Manolis Varvounis (Thrace): SAINT EMPEROR CONSTANTINE IN GREEK FOLK RELIGIOUS TRADITIONS
5. Nikolaos Graikos, Georgia Graikou ( Thessaloniki), NEWER DEPICTIONS OF STS. CONSTANTINE AND HELEN IN CHURCHES OF HELLENIC SPACE (19TH. CEN.): CULTURAL, DEVOTIONAL AND ICONOGRAPHICAL QUESTIONS

Дискусија

20.00-21.30

ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА:
СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ХРИШЋАНСТВО I – II
(Светосавски дом)

Говоре:

• проф. др Атанасиос Ангелопулос (Институт за национална и верска питања, Солун)
• др Васја Велинова (Центар за византијско-словенске студије „Иван Дујчев“, Софија)
• др Маркус Плестид (Институт за православне хришћанске студије Универзитета у Кембриџу)
• проф. др Синиша Мишић (Одељење за историју Филозофског факултета у Београду)

21. 30 Вечера

Понедељак 03. Јун 2013.

09.00

Литургија у цркви Светих равноапостолних Константина и Јелене

ОРГАНИЗАЦИЈУ СКУПА ПОМОГЛИ

Град Ниш Епархија нишка
Канцеларија за сарадњу са црквама и верским заједницама
KBC Banka
Општина Пантелеј
Црква св. Константина и Јелене Угоститељско-туристичка школа

Световен конгрес по българистика 2013


Празникът на славянската писменост и култура тази година ще бъде отбелязан и с академично събитие – световен конгрес по българистика. Той ще се проведе на теротирията на Ректората на Софийския университет, а участници ще бъдат изследователи от цял свят.

Дали с това събитие интересът към хуманитаристика ще бъде възроден, както амбициозно предназначава конгреса организационният екип е въпрос, на който трудно би могло да се отговори в аванс. Важното в случая се състои във факта, че в България събития с подобна наситеност са колекционерска рядкост, ето защо това заслужава особено внимание.

Не само това – тъкмо на подобни форуми ясно личат индивидуалните коефициенти на полезно действие на изследователите. Всичката предварителна информация може да бъде видяна в програмата на конференцията, която може да бъде достигната през тази връзка: програма за конгреса по българистика 2013.

FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES: METHODOLOGICAL APPROACHES, 26-28 April 2013 Balıkesir/Turkey


I. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU: METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR

26-28 Nisan 2013 Balıkesir/Türkiye

FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES:  METHODOLOGICAL APPROACHES

26-28 April 2013 Balıkesir/Turkey

_____________________________________________________________________

 

SEMPOZYUM PROGRAMI/ SYMPOSIUM PROGRAMME

26–28 Nisan 2013/26-28 April 2013

 

25 Nisan Perşembe/25 April 2013

Katılımcıların Balıkesir’e gelişi/ Arrivals

 

Sempozyumun Birinci Bölümü/The First Part of the Symposium

(Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir)

 

26 Nisan 2013 Cuma/26 April 2013

 

9.00–9.30

Katılımcıların ve Konukların Kayıtları/Registration of the Guests and Participants

 

9.30–10.30 Açılış Konuşmaları/Opening Speeches  (NEF Konferans Salonu)

Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR: Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı/Head of Syposium Organizing Committee

   Doç. Dr. Bekir GÜNAY, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürü/Director of the Euroasia Institute at  İstanbul Univer.

Prof. Dr. Mahir ALKAN: Balıkesir Üniversitesi Rektörü/Rector of Balikesir University

İsmail OK: Balıkesir Belediye Başkanı / Mayor of Balikesir

Ahmet TURHAN:  Balıkesir Valisi/Governor of Balikesir

 

 

 10.30–11.00: Çay-Kahve Arası/Tea Break

 

OTURUMLAR/SESSIONS

 

NEF Konferans Salonu

 

Birinci Oturum/First Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmalarında Osmanlı Gerçeği/Otoman Legacy in the Balkan History

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Bülent Özdemir

11:00-11:15 Prof. Dr. Heath W. Lowry

“Reexamining the Ottoman Entry into the Balkans in Light of Architectural Monuments.”

11:15-11:30 Prof. Dr. Šerbo Rastoder

“Balkanlarda, Heoristik Dönemden Osmanlı İmparatorluğu’na Egemenlik Temelli Sezgiler/Anlayışlar”

11:30-11:45 Prof. Dr. Ali Arslan

“Balkan Tarihi Yazımında Rekabet”

11:45-12:00 Dr. Anna Alexieva

“Ottoman Dominion Epoch in Cultural Memory of Bulgarian People.”

12:00-12:10 TARTIŞMA/DISCUSSION

 

12.10–14.00 – ÖĞLE YEMEĞİ/LUNCH

 

İkinci Oturum/Second Session

Konu/Theme: Balkan Ülkelerinde Balkan Tarihi Yazımı ve Metodoloji I/Balkan History Writings and Metodology in The Balkan Countries I

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Rhoads Murphey

14:00-14:15 Prof. Dr. Željko Holjevac

“Recent Croatian Historiography and its Methodological Approaches toward the Balkans in the Early Modern Period and the Nineteenth Century: Some Examples”

14:15-14:30 Doç. Dr. Fatih Özbay

“Rusya’da Balkan Araştırmaları ve Değerlendirilmesi”

14:30-14:45 Dr. Dimitar Atanassov

Apophatics of European Identity: Balkans and Other Peripheries”

14:45-15:00 Dr. Hasan Bello

“Treatment of the Ottoman period in Albanian historiography 1945-1990”

15:00-15:10 TARTIŞMA/DISCUSSION
15.10–15.25 Çay-Kahve Arası/Tea Break

 

 

 

Üçüncü Oturum/Third Session

 

Konu/Theme: Balkan Ülkelerinde Balkan Tarihi Yazımı ve Metodoloji II/ Balkan History Writings and Metodology in The Balkan Countries II

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Azmi Özcan

15.25–15.40 Prof. Dr. Filip Stanciu

“The importance of educational institutions in the study of history of the Balkans”

15.40–15.55 Doç. Dr. Zafer Gölen

“19. Yüzyıl Bosna Tarih Yazımında Osmanlı Arşiv Belgeleri Nasıl Kullanılmalıdır?”

15.55–16.10 Doç. Dr. Aleksandar Rastović

“Transposition Of  The Studies Of Modern European History At The Universities In Serbia-New Methodological Approach”

16.10–16.25 Yrd. Doç. Dr. İsmail Arslan

“Balkan Şehir Tarihi Yazımında Kaynak Olarak Seyyar Gazete Muhabirlerinin Gözlemleri Üzerine Bir Değerlendirme: Selanik Örneği“

16.25–16.35 TARTIŞMA/DISCUSSION
16.35–16.50 Çay-Kahve Arası/Tea Break

 

Dördüncü Oturum/Fourth Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmalarında Arşivler/Archives in the Balkan Historical Researches

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Osman Köse

16:50-17.05 Prof. Dr. Aleksandar Kadijevic

“Existing Archive  Documents  About Yugoslav  Embassy Complex  In Ankara  (1936)”

17:05-17:20 Doç. Dr. Mustafa Budak

“Makedonya Tarihi Araştırmalarında Osmanlı Arşivlerinin Önemi”

17:20-17:35 Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf

“Göçler ve Göçmenlerle İlgili Mahalli Arşiv Kaynakları”

17:35-17:50 Mustafa Parlak

“Balkan Tarihi Araştırmalarında Tapu Kadastro Kuyûd-ı Kadime Arşivinin Önemi”

17:50-18:00 TARTIŞMA/DISCUSSION

 

 

HALİL İNALCIK SALONU

 

 

Üçüncü Oturum/Third Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik I/Researches in the Balkan History: Various Themes I

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik

15.25–15.40 Prof. Dr. Turhan Kaçar

“Konstantinopolis ve Roma: Ortaçağ Balkan Tarihi Çalışmalarında Din Faktörü”

15.40–15.55 Prof. Dr. Ema Miljković

“The Ottoman Studies within the Scope of the History Studies at the Serbian Universities (Methodological Approach)”

15.55–16.10 Doç. Dr. Osman Karatay

“Türkiye’de Balkan Ortaçağı Araştırmaları Üzerine”

16:10-16:20 TARTIŞMA/DISCUSSION
16:20 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

18.00–20.30 Akşam Yemeği/Dinner

20:30 Güre’ye Hareket/Departure to Güre (A small town in the Aegean coast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempozyumun İkinci Bölümü/The Second Part of the Symposium

(Güre Afrodit Termal Otel) Afrodit Hotel & SPA

 

27 Nisan 2013 Cumartesi/ 27 April 2013 Saturday

 

09:30–10:15 Protokol Konuşmaları/(Short Welcoming Speech) (Salon Paris)

10:15-10:45 Çay Kahve Molası/ Tea Break

 

OTURUMLAR/ SESSIONS

 

Salon Paris

 

Birinci Oturum/First Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmalarında Belge Tahlili ve Önemi/Evalution and Reevaluation of the Historical Documents in the Balkan History Researches

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal

10-45-11:00 Prof. Dr. Nenad Moačanin

“The population of the Ottoman Bosnia in the Eighteenth Century According to the Poll-tax Records: Methodological Issues”

11:00-11:15 Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş

„Osmanlı Dönemi Balkan Araştırmalarında Toponomi ve Kartoğrafya Problemleri“

11:15-11:30 Doç. Dr. Bekir Günay

“Belge Tarihinden Analiz Tarihine: Balkanlar Örneği”

11:30-11:45 Yrd. Doç. Dr. Murat Tuğluca

“Balkan Tarihi Araştırmalarında Ahkâm Defterleri”

11:45-12:00 TARTIŞMA/DISCUSSION  

 

12:00-:13:30 Öğle Yemeği/Lunch

 

 

İkinci Oturum/Second Session

 

Konu/Theme: Balkan Savaşları (1912-13)/Balkan Wars (1912-13)

 

Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Hasan Babacan

13:30-13:45 Prof. Dr. Ioan Scurtu- Yrd. Doç. Dr. Ionuţ Cojocaru

“Romania and the Second Balkan War, The Participation of Certain Future Prime Ministers”

13:45-14:00 Prof. Dr. Nimetullah Hafız

“Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinde Balkan Savaşlarıyla İlgili Kaynaklar”

14:00-14:15 Yrd. Doç. Dr. Hacı Veli Aydın

“Serezli Türk ve Rum iki Yerel Liderin Gözünden Balkan Savaşları ve Serez”

14:15-14:30 Yrd. Doç. Dr. Yücel Yiğit

“Teşkilat-ı Mahsusa Bağlamında II. Balkan Savaşı’na Yaklaşımlar”

14:30-14:45 TARTIŞMA/DISCUSSION
14:45-15:00 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

 

Üçüncü Oturum/Third Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik II/Researches in the Balkan History: Various Themes II

 

Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı

15:00-15:15 Prof. Dr. Božidar Jezernik

“The Politics of Othering”

15:15-15:30 Yrd. Doç. Dr. Tamer Balcı

“Yugoslavya’da Kosova Çıkmazı – The Kosovo Conundrum In Yugoslavıa”

15:30-15:45 Yrd. Doç. Dr. Emine Dingeç

“Balkan Tarihi Araştırmalarında Marjinal Gruplar: Çingeneler”

15:45-16:00 Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir

“ Yahya Kemal Beyatlı ve Balkan Şehirleri Arşivi”

16:00-16:15 TARTIŞMA/DISCUSSION
16:15-16:30 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

 

Dördüncü Oturum/Fourth Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmalarında Göç Meselesi/ Settlement and Migration Issues in the Balkan History

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Ali Arslan

16:30-16:45 Prof. Dr. Mehmet İnbaşı

“Göç ve İskânın Bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki Önemi

16:45-17:00 Prof. Dr. Metin Ayışığı

„1950-1955 Arası Balkan Göçmenlerinin İskân Çalışmaları (İstanbul Basınına Göre)“

17:00-17:15 Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu

Anadolu’ya İskân Edilen Balkan Savaşları Muhacirlerine Dair Tarih Alanındaki Çalışmalara Metodolojik Öneriler”

17:15-17:30 Sefer Güvenç

“Belleklerde Mübadele”

17:30-17:45 Dr. Fahriye Emgili

“Balkan Arşivlerine Göre Göç Meselesi”

17:45-18:00 TARTIŞMA/DISCUSSION
18:00-18:15 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon Helen

 

İkinci Oturum/Second Session

Konu/Theme: Osmanlı’nın Balkanlar’daki İzleri:Vakıflar/The Otoman Imprints in the Balkans: Waqfs

Oturum Başkanı/Chairman: Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan

 

13:30-13:45 Mevlüt Çam

„Balkan Vakıflarının Envanter Projesi“

13:45-14:00 Yrd. Doç. Dr. Georgios Salakidis

“15. Yüzyıl Yenişehir-i Fenar’ı ve Barak Bey Vakfı”

14:00-14:15 Enver Karakeçili

„Balkanlar’da Osmanlı Vakıflarının Hâlihazırda Sayısal Verilerine İlişkin Tespitler“

14:15-14:30 TARTIŞMA/DISCUSSION
14:30-15:00 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

Üçüncü Oturum/Third Session

 

Konu/Theme: Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik III/Researches in the Balkan History: Various Themes III

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Nenad Moačanin

15:00-15:15 Prof. Dr. Osman Köksal

“Osmanlı Temettuat Fonlarında Sosyo-Kültürel  ve Ekonomik Tarih Yazımındaki Veriler Üzerine Bazı Değerlendirmeler”

15:15-15:30 Doç. Dr. Erdoğan Keskinkılıç

“Balkanlarda Azınlık ve Misyoner Okulları”

15:30-15:45 Yrd. Doç. Dr. Bilgin Çelik

“Balkan Milliyetçiliklerini Anlamak için Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi“

15:45-16:00 Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay

“Türkiye’de Yakınçağ Yunanistan Araştırmaları Üzerine”

16:00-16:15 TARTIŞMA/DISCUSSION
16:15 Çay Kahve Arası/Tea Break

 

 

18:15–19:45 – DEĞERLENDİRME OTURUMU/ROUNDTABLE DISCUSSION

(Salon Paris)

 

Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Rhoads Murphey

18:15-18:30 Prof. Dr. Heath Lowry
18:30-18:45 Prof. Dr. Šerbo Rastoder
18:45-19:00 Prof. Dr. Božidar Jezernik
19:15-19:30 Doç. Dr. Mustafa Budak
19:30-19:45 Doç. Dr. Bekir Günay

 

 20:00-21:30 AKŞAM YEMEĞİ/Dinner

28 Nisan 2013 Pazar, Kazdağları ve Ayvalık Gezisi/Excursion to Ida Mountains and Ayvalık (Sunday)

 

 

Katılımcılar/ Participants

 

 

 1. Prof. Dr. Aleksandar Kadijevic, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
 2. Prof. Dr. Ali Arslan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 3. Prof. Dr. Azmi Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üiversitesi Rektörü, Türkiye
 4. Prof. Dr. Božidar Jezernik, Ljubljana Üniversitesi, Slovenya
 5. Prof. Dr. Bülent Özdemir, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 6. Prof. Dr. Ema Miljković, Niš Üniversitesi, Sırbistan
 7. Prof. Dr. Filip Stanciu, Lumina Üniversitesi Rektörü, Romanya
 8. Prof. Dr. Heath Lowry, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
 9. Prof. Dr. Ioan Scurtu,Romanya Tarih Akademisi Müdürü, Romanya
 10. Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniversitesi Türkiye
 11. Prof. Dr. Jasmina Rastoder, Bar Arşivi Müdürü, Karadağ
 12. Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 13. Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi Türkiye
 14. Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
 15. Prof. Dr. Metin Ayışığı, Beykent Üniversitesi, Türkiye
 16. Prof. Dr. Nenad Moačanin, Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan
 17. Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü, Kosova
 18. Prof. Dr. Osman Köksal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
 19. Prof. Dr. Osman Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 20. Prof. Dr. Rhoads Murphey, Birmingham Üniversitesi, İngiltere
 21. Prof. Dr. Šerbo Rastoder, Montenegro Üniversitesi, Karadağ
 22. Prof. Dr. Turhan Kaçar, Pamukkale Üniversitesi Türkiye
 23. Prof. Dr. Željko Holjevac, Hırvat Tarih Derneği Başkanı, Hırvatistan
 24. Doç. Dr. Aleksandar Rastović, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
 25. 25.   Doç. Dr. Erdoğan Keskinkılıç, Fatih Üniversitesi, Türkiye 
 26. 26.   Doç. Dr. Bekir Günay, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürü, Türkiye 
 27. 27.   Doç. Dr. Fatih Özbay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
 28. Doç. Dr. Hasan Babacan, Balıkesir Üniversitesi Türkiye
 29. 29.   Doç. Dr. Mustafa Budak, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd. Yrd
 30. Doç. Dr. Osman Karatay, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araşt. Enstitüsü, Türkiye
 31. Doç. Dr. Zafer Gölen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
 32. Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Balıkesir Üniversitesi Türkiye
 33. Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 34. Yrd. Doç. Dr. Bilgin Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 35. Yrd. Doç. Dr. Eftal Irkıçatal, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 36. Yrd. Doç. Dr. Emine Dingeç, Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
 37. Yrd. Doç. Dr. Georgios Salakidis, Yunanistan
 38. Yrd. Doç. Dr. Hacı Veli Aydın, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye
 39. Yrd. Doç. Dr. Ionuţ Cojocaru,Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz Araşt. Merkezi Direktörü, Romanya
 40. Yrd. Doç. Dr. İsmail Arslan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 41. Yrd. Doç. Dr. Murat Tuğluca, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
 42. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir, İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü, Türkiye
 43. Yrd. Doç. Dr. Tamer Balcı,Texas-Pan Amerikan Üniversitesi, ABD
 44. Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
 45. Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Türkiye
 46. Yrd. Doç. Dr. Yücel Yiğit, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 47. Dr. Abidin Temizer, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 48. Dr. Anna Alexieva, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan
 49. Dr. Dimitar Atanassov, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan
 50. Dr. Fahriye Emgili, Mersin Üniversitesi, Türkiye
 51. Dr. Hasan Bello, Arnavutluk Tarih Kurumu, Arnavutluk
 52. Enver Karakeçili, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Dairesi, Türkiye
 53. Mevlüt Çam, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Müdürü, Türkiye
 54. Mustafa Parlak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı, Türkiye
 55. Sefer Güvenç, Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri, Türkiye
 56. Arş. Gör. Muhammet Tandoğan, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Türkiye

Nation vs. Region: Turkish Serials And The Fail of Mission of Bulgarian Historiography To Construct “Grand Narrative” of So Called Bulgarian National Revival Epoch


Original source: Dimitar Atanassov – Nation vs Region (full text)

Alternative access from my blog: Dimitar Atanassov – Nation vs Region (full text)

Nation vs. Region: Turkish Serials And The Fail of Mission of Bulgarian Historiography To Construct “Grand Narrative” of So Called Bulgarian National Revival Epoch

Dimitar V. ATANASSOV*

ABSTRACT

The paper is focused on the image of Turkey and Turkish society in Bulgarian academic, school and mass publicity. According to author’s ideas, hard nationalistic narrative was leveled by Turkish telenovellas, which were able to meet viewers’ expectations and to match regional representations about cultural richness and depth. The main methodology frames used are content analysis, representation analysis, receptive esthetics and open reading, taking into account the background of social projects and ideologies.

Key words: national ideology, social project, social construction, Turkish serials, media role, social transition, propaganda, soft power, modern and postmodern social paradigm

Introduction

The image of the other is one of the pivot problems in contemporary humanities. Analyzed from various perspectives, its actuality is determined by the expectation of its social applicability. “Grand narrative” — an instrument, invented by Modernity, operates in social building. School textbook narrative is shaped in accordance with “Grand narrative” conventions. It’s expected that school has the main role in programing the basic attitudes towards the neighbors. But, nowadays the popular culture and consumer society are more and more influential, disqualifying the modern epoch knowledge production centers.

The analysis is built according the chronological principle and has four parts. The first one is dedicated to the basic stereotypes of Turkey and Turkish people in Bulgarian publicity. The second is focused on the development trajectories, brought forth during the state socialist time. It’s divided in two sub-periods by Prague Spring and so called Partial Liberalization. The time after the collapse of the socialism and stereotype-making are analyzed in the third part of the text. To understand Turkish serials effect is the main task of the forth section of the paper.

 1. The image of Turkish essentiality in Bulgarian “Grand narrative”: basic (mis)conceptions and (mis)perceptions

The idea that Ottoman conquest of the Balkans and Ottoman dominion shape images both for region and nations involved, is out of any doubt. According to the viewpoint, actual in the popular publicity in Bulgaria, all the Balkan people, including Bulgarians, are inseparable part of European civilization[1] [2]. It is perceived by default that culture of Ancient Greece is the foundation stone in the building of contemporary Europe[3], established on values of glamorous Antiquity and Christianity. In their turn, Bulgarian people claim they are legal part of Europe, because they converted to Orthodoxy more than millennium ago and they first broke the trilingual dogma rhetoric arguments. This point of view is widely shared in today’s media discourse, political speaking etc. Bulgaria’s participation in European values and civilization model is expressed this way in the internet forums too — the most popular place for opinion sharing and probably one of the most social spaces at all. Such a way of thinking, even though superficial and unsatisfactory for scholars, occupies wide and accessible publicity with almost no possibility for any different project to attract the attendance of the people.

The picture changes radically in a moment when Turkey is calculated in. Although a considerable part of Ancient Greece now belongs to Turkish national territory, even though Ottoman Empire, inherited by Turkey directly, but not ideologically, wields a piece of European continent, its right to sign the project for European cultural identity is, if not denied, than at least highly disputable. Arguments start with the statement, born by literal reading of geography — Turkey belongs far more to Asia[4] than to Europe. In its extreme forms this way of thinking describes Turkey as “cradle of barbarism and religious fanaticism”[5], where human kind on lower level of evolution than Europeans could observe. Though this paradigm could forge myths, which can be dangerous for the society in long-term perspective, and it is obviously out of any new-liberal European trends for conceptualizing the other, it’s still able to trap minds and to interrupt dreams of researchers and politicians as well.

The voices, purposed to humiliate contemporary Turkish state and society, are articulated mainly by persons with no particular interest in gaining empirical data in order to detail and reinforce their opinions and. Speeches in this meaning key are often held by people, who reach the remote control with anger and switch to the next TV channel, when seeing the traumatically active realium “Turkey” on the screen. They go on listing the newspaper pages, containing information about our south-east neighbors wrathfully, without any effort to read it, even diagonally. It is logical to ask about the inception of these anti-Turkish attitudes. Let it be clear: these kind of shared stereotypes are not characteristic for Bulgarian society only, nor they are Bulgarian invention.

In Western Europe anti-Ottoman spirits were transmitted by so called anti­Ottoman brochures, typical for the end of XIX c. They were written mainly by journalists, and they presented a cocktail of facts, but given in deliberately selected fragments, mixed with emotionally motivated estimates, based on recent impressions, part of which were not experienced personally, but mediated by newspapers.

It can be expect that in modern-time Bulgaria the main source of information about the past should be educational system[6]. History as school discipline is meant to be one of the essential channels for data exchange. A closer look at Bulgarian textbooks, dated back from socialist period, will certainly prove that the Ottoman invasion was presented in low-detailed picture[7], dominated by metaphorical constructions and comparisons[8]. It was compared with natural disaster with no possible way to resist against[9]. All the warfare methods, invented by the Europeans in tri-millennium history of European civilization by then, were absolutely unable to avert the failure. The new-coming easterners were depicted in expressions, emotional and out of any rational motivation, amongst which a distinctive group are cliched word groups, characteristic for monstrous and bestial figures.

All the school textbooks, edited from 1940s to 1989, offer this model of thinking the Ottoman invasion with no division between facts and interpretation. This representation, dating back from so called National Revival epoch[10], has its dynamics; it could be traced, described and analyzed.

The Second World War brought great transformation in the countries from Eastern Europe. The project for rapid communization of the society included the re­forging of (self-)knowledge in the complex of necessary measures to be taken. Almost immediately after the communist coup d’etat the “red” ideology was violently imposed on school disciplines, regarded as “pillars of bourgeois nationalism, chauvinism and monarchist-fascism”. In this number was history, heavily stigmatized to be upholder of the old regime, viewed to be responsible for the signing the Tripartite Pact treatise and joining the Nazi coalition by Bulgaria in 1941.

 1. Socialist Era Development (1944 — 1989): Between Class and National Point of View

At first glance it can be expect that the fact Turkey didn’t belong to the socialist block could favor this process, providing option to complete the transition in textbooks with minimal shock and with no social tension. Ottomans were still found under the notion “Turks”, adding acute accent in textbook narrative, leading the past-rooted attitude to concrete and sense-perceptive present, regulated by media propaganda and its oppressive tools. Ceaseless press releases revealed the situation on the common state border. It was more than dramatic: everyday diversion attempts from the Turkish side[11]; regular messages about the Turkish army and its constant increase in number. All this propaganda shared the same attitude towards Turkey and Turkish society as history textbooks.

Let’s assert that media coverage of the events of Turkish present and Ottoman past in that particular period shared the same logic as well as former Ottomans were regarded as entirely and ideologically equivalent to Turkish people with absolutely no difference between “then” and “now”[12]. It seemed that school narrative about Ottoman conquest was introduced in order to be used as firm filter, explaining the role of Turkey and its place on the ideologically incorrect side with inventing it historical depth needed. Totalitarian propaganda requires symphony and synonymy between past and present, and Bulgarian communist one found it in terms of abuse and fact deformation — past must be harnessed in order to prove the propaganda watchwords and to exterminate all the doubt whether the social project under feverish construction is the best and the last stage of humans’ development as it was maintained by ideology.

 • From Communist Takeover (9.9.1944) to Prague Spring (1968): (Anti)Ottoman and (Anti)Turkish Plot Through Class Paradigm View

During the first decade after the communist takeover, led by principles of Marxism- Leninism, history suffered for infliction of the only correct interpretation. In accordance to it, the Ottomans, although they were regarded as barbarians with no possible human power able to be restrained by, the wide masses had even single chance to die as heroes and to establish a model to keep dignity in long-lasting and self-sacrificing defense, carried out with full consciousness of fatal predestination.

But, in contrary, the ex-subjects of Bulgarian king, engrossed by the new dominator from Edirne, oppressed by greedy feudal exploiters[13], were unable to revolt, and that’s why Bulgarian kingdom died away without decisive battle, marked with the whole set of epic attributes — ruler got killed, capital captured, statehood destroyed[14]. This model, obviously and traumatically lacking of heroism, was used to demonstrate that peasantry has no revolutionary potential. According to communist ideas, as a group peasants were located to the correct ideological pole of the social model closely to the rightless mass, but nevertheless they had no ability for self­organization, because of shortage of developed enough class consciousness. Therefore, the role in history of them was seen achievable only under the leadership of working class, which was the only one able to enflame revolution and to steer it until the desired successful finish.

To summarize: the textbooks from the first two decades of the communist regime in Bulgaria showed that the hardworking ordinary people in the eve of Ottoman conquest had two enemies: one class and one national. They were poor and miserable, because of growing exploitation by their compatriot rulers, which, in addition, driven by limited viewpoint of their decaying class, let the cat near the goldfish bowl. The so called Turkish enslavement was not due to lacking potential of the people, but because of the leaders, which refused to be real leaders. That’s why the Ottoman advance was easy and it progressed with no serious obstacles. Ottomans, the second adversary, were thought as factor, deepened the feudal relations and strengthened the principles of social inequality. Tet’s just mention that according to Marxist viewpoint feudalism was stigmatized as one of the worst social-economical formations, because it was regarded to be based on exploitation of man by man, and forces of production and power-relationships were divided in disharmonic way, because means of production were owned by the supreme feudal — the Turkish sultan, but not only due to that reason.

Albeit Marxist mainstream view insisted on thinking the religion as anachronism, whose near-dead reminiscences were predestined to be smashed by the all-mighty science (denominated “scientific atheism”), Medieval Bulgarian culture was considered as phenomenon, worthy participating in shared memory of the society. And, there was no way to be otherwise: it is elementary truth that Bulgarian National Revival project, took place in XIX c., was based on attempt to (re)construct Bulgarian nation and to legitimate pretentions of it, using the resource of Middle Age history — ancient, but meaningful greatness of Bulgarian kings and their deeds. It was stated that the emblems of Bulgarian nation, dating back from medieval past, which everyone, who had finished secondary education successfully, should be able to recognized, had highly esteemed value, regardless of the religious philosophy, which the peoples’ mind-set and the entire system of culture in that distant epoch were dominated by.

Islam had no such a suspicious luck: it was unable to squeeze through the tight griddle of ideology. Firstly, it was denominated “Muhammadan religion” and more frequent “Muhammadanism”[15] without any regard to correct notions. “Islam” and “Muslim faith” and their derivatives were used rarely and exclusively, but not as a result of systematic approach. Usage of these precise terms seems to be single omission or attempt to enrich the terminology with introducing synonyms.

The description of Islam sounds in harmony with that of the Ottomans — it is the main cause of all the disasters, suffered by Balkan people. It’s the principal and the only source, of religious intolerance, peculiar to the invaders and named directly “fanaticism” in various texts. It’s curious to involve the problem of human rights[16] here: it is liberal issue, indistinctive for totalitarian systems. The implication of this conceptual framework, assumed in general conclusion role, was special feature of the representation model, culminating all the deficits of the Ottoman political system, religion, economy, and personality of Ottoman people. All these were seen as partial elements of the whole Ottoman character, clearly marked with “Asianism” — a notion, invented to indicate the origin of the new-comers, but in negative way and with transparent semantic link to “barbarism”. It was meant to exemplify the entire incompatibility of the Ottomans to the cultural background of the Balkans. According to the subtext-layer expectation decoding, this judgment should be accepted smoothly; and its validity — extended over the present day without any rational effort.

 • After the so called Partial Liberalization (1968 — 1989): from socialism to national-communism

At the end of 60-ies the liberalization of particular aspects of the publicity, imaginary or not, reflected in school narratives as well. History textbooks also started to loosen the ideological clutch, shifting certain elements of historical materialism mainstream with new trend, disposed to certain symbiotic forms of the former nationalism and Soviet communism. The Marxist-Leninist paradigm, probably present in its most vulgar version, wove in the school history textbooks as though it’s genuinely characteristic for the past facts’ skeleton of the narrative, was gradually modified and it started to fade, shifted by the nationalistically-aligned frame. But, “Turks” remained and kept on their outrage march on the textbook pages[17], being thought with the meaning key of absolutely identity between former Ottoman troops, invaded the Balkans more than five centuries ago, and then-contemporary citizens of the Turkish republic, actually having nothing in common with the events, took place in the Late Middle Ages. The faith of “subjugators” kept on being “Muhammadanism”[18] — a fact, in which isn’t reflected a signal for confessional connotation of the Ottomans, but lack of positive knowledge about the subject of description, added to explicit indisposition to acquire any information details.

Reproduction of negative stereotypes about neighbours isn’t the way to establish horizon for shared living, but it’s still more comfortable, because all the other options are effort-taking. This way of thinking could re-activate trauma and anti­Ottoman reflex, which Bulgarian society hadn’t and haven’t overcame fully yet. The trauma of the small state and powerless society, absent from the map of European intellectual and cultural geography with no visible enough contribution in the process of creation of the civilization, accepted as mainframe reference standard of the values.

 1. Post-socialist (1989 — 2012) image-forging of Turkish essentiality and Bulgarian “Grand narrative”

It can be maintained that during the whole communist period in Bulgaria one of the strongest points of “Grand narrative” was the Ottoman plot, denoted deliberately as “Turkish”.

3.1. The textbook version

This misconception was repaired as late as 1990 in one of the first post-communist history textbooks in Bulgaria[19]. The authors collective, in which were included mostly university-professors, made great effort to come out of the ideology tag and to set new meaning mainstream, implied in this brand new network of used concepts. The school system and historical narrative in textbooks are extremely conservative, because they are supposed to forge national identity. Therefore, the process of outdoing the elements, proved to be inadequate, can’t be expected to take place in one day time. The transition between the old terminology and the new one is closely related with the former social project and the new one. At first sight, this plan was completed successfully: “Ottoman Turks”[20] shifted “Turks”. The predicate was added in order to modulate the meaning-making direction and to re-accent the message from the past, transmitted by the textbook text.

The interpretation, embedded into the fact-tracing narrative, migrates from nationalistic register to more authentic one and more consistent with medieval sources. However, at the end of the lesson, dedicated to the Ottoman advancing, certain number of “Turks” was dropped with no additional epithet[21]. From then on in history[22] textbooks “Turks” and “slavery” disappeared in smoke. Adequate term substitutions were adopted: they belong to emotionally neutral zones of epistemology scale, and they were forged in close tie with historically correct core concepts “Ottomans”[23] and “dominion”[24]. Extreme tones in the narrative were lost; facts are now explained in a more prosaic way with tendency to escape from using the dictionary and genre techniques of hero-making paradigm. The Ottoman conquest of Europe was drama, but it could be seen as logical consequence of internecine wars, brought the region in uttermost political fragmentation, result of numerous bad decisions in forging strategy and tactics to resist the invaders. Local nobility was no more malicious, complacent minority, involved in endless fight for territory, voracious for countless treasures and ready to amass them on the work-worn backs of poor peasants, as it was insisted in the textbooks, being used during the period of dominant Leninist thought in Bulgaria.

In accordance to the newly-introduced vision for group identity the success of Ottoman troops was viewed as a consequence of crescent political ambitions of local rulers against the shortage of natural, demographic, military and financial resources of Balkan Peninsula. Viewed from this standpoint there’s no other logic for Balkan states, but to fall under Ottoman dominion: this was the result of crushing military superiority, having nothing in common with “barbarian atrocity, close to the predators’ one”. The fortune of sultan’s army was interpreted as due to the shock the local people suffered: they had never experienced such warfare. Ottomans — warriors or not — were outside the previous Balkan reality, that’s why they were strange, out of the world local people knew.

Islamic faith as it was represented in the history textbooks matched to its core concept. Firstly, it was no longer “Muhammadanism”, but Islam[25]. The complex of statements, insisting on religious intolerance, was replaced by explanations, including the religion as basic element of traditional society thinking system. That’s why the political ideology of Ottoman Empire, when it was formulated, was rooted in Islam. Similarly political thought in South-Eastern European states until Ottomans took over the region was also based on the Orthodoxy. The restrictions, imposed to the Christian subjects, were not neglected, but the axiological procedure for building facts narrative was filtered by rational interpretation, subsuming it to the authentic Ottoman social and legal norms: as it was in all the empires, the legislation can’t recognize Bulgarians, Greeks, etc. Thus the problem of human rights was not (ab)used here, although a hint of discriminatory policy towards non-Muslim persons still persisted.

The story of endless campaigns of mass Islamization during the five-century period, constant narrative plot in earlier versions of history textbooks, was also faced with decisive counterargument. Actually, this manipulative representation was surmounted with the explanation, that Sultan had no interest to convert all the people to Islam, because Christians were obliged to pay higher taxes[26]. There was no state administration, unwise enough to refuse levying higher taxes, bartering it for religious loyalty. Financial stability was one of the main cares in governing process.

The Ottoman invasion was and keeps on being one of the most care-given university disciplines in the Faculty of History at Sofia University. It could be easily noticed that the curriculum of the History specialty, the main and the numerous one in the Faculty, includes the narrative about the fall of South-Eastern Europe under the Ottoman dominion in six basic lecture courses. It’s problematized in the following lecture readings: History of Medieval Bulgaria, History of Bulgarian lands (XV — XVII cc.), National Revival History, History of Byzantium, Medieval Balkan History, and Modern time Balkan History[27]. Ottoman plot is present also in lectures on Modern time European History, because it is well-known fact that the Ottoman invasion and broke off of the traditional road relations between Europe and Asia motivated Spanish and Portugal monarchs to pay a groups of adventurers, guided by experienced captains, to find new routes to Indies. The traumatic Ottoman matter is reflected in the reading of Modern time Bulgarian History, where the first lecture is dedicated to “reveal” in details the problems of Bulgarian people under the Ottoman rule and the “objective” need for liberation.

Not only students, studying at Faculty of History, are under the soft influence of the nationalistic doctrine, claiming that Ottoman invasion and violate interrupt of Bulgarian and Balkan statehood are the ultimate trauma in all national history narratives of the region, so it has to be a distinctive part of contemporary national identity of Bulgarians and all other Balkan nations. Byzantine and Balkan history are taught also at the two Faculties of philology, where students of Balkan Studies[28], Modern Greek Philology[29] and all the specialties, focused on the Balkan region, are introduced to listen to the narrative about the Late Medieval drama, caused by the bloodthirsty hordes, came from Asian steppe to ruin the civilized world. Although many of these courses of lectures were not initial parts of the curriculum at Faculty of History, tracking back the development of program of studies is not able to reject the standpoint that the fall under the Ottomans and the centuries on are not amongst the most attention-taking courses with position of key importance in the curriculum.

It’s not necessary to get into statistical data about duration of these lecture courses in order to prove that Ottoman elements in Bulgarian history were and still are seen essential. However, the number of students from the specialties mentioned above, graduated in last twelve years, since the Marxist-Leninist model of historical materialism was marginalized, is significant. It means that probably thousands of people with university diplomas are convinced in historical guilt of the Ottomans and are ready to accept the conspiracy theory ideas, imagining new myths about the initially destructive role of Turkey in the faith of Bulgarians. If this conviction couldn’t creep in group mentality by history narrative, which is more and more precise and academically correct, it would produce negative stereotypes by relatively heavy weight of the matter in the lecture and seminar schedule. Modern and studious research results, presented into the schemes of the outdate curricula, could change only the appearance, but principles of attitude shaping are fated to remain the same.

 • Modern knowledge and post-modern social information infrastructure

Notwithstanding, textbooks and course schedule analysis is able to provide only a part of the picture. The information about our past isn’t school or university monopoly as well as educational system is not the only agent in the process of forging, canonizing, transmission and usage of history data in social context. The teacher is not the only character, responsible to equip young Bulgarian people with background knowledge of national identity, filling up their amorphous ethnicity feeling with shared content. Grannies’ memories, narrated around the dinner table, while all the members of the family are listening to, should be included in the number of informal social institutions for conservation of the ancestral heritage and family tradition building. Some of the elements of these table narratives, parts of which are experienced personally[30], could be incorporated in “Grand narrative” and unified with the stabilized and canonized version of the history, ready for social consumption. This specific modality functions to exemplify the school history lessons and to show the words of teacher, tightening the necessary relation between text and act. It proves that the textual narrative used to be reality before it was sculptured by words in story, and provides the audience with actual and sensual experience.

That’s why the relations between the different media, which create, modify and transmit historical data in wide social aspect, and define ways the information diffuse with purpose to form social attitude and values framework, are as important as the content itself.

The analysis wouldn’t be satisfactory without tracing the dynamics of the image of Turkey in Bulgaria’s wide social context, took place during last two decades. It can be maintained that nowadays “Grand narrative” and its infrastructure are in crisis. This situation could be understood as a reflection of the crisis, which the entire sphere of humanities is affected by. “Grand narrative” provides mechanisms to infuse personal and family experience into the canonical corps, which assigns the stronghold points of identity. Thus, uniqueness could be included in the frame of widely shared content, creating basic value coordination system to signify the mental demarcation lines of own and domesticated space and to lay them down on the geographical map, where the national territory always seems unfairly small.

Moving on to the Information Age, it could be clearly notice, that traditional media and “Grand narrative” are more and more marginalized[31]. Traditional social institutions as shared dinner table and listening to the stories of the older members of the family are deeply affected. The generation gap is now abysmal. Past memories and cultural heritage, produced by society in order to keep social cohesion, founded on of the ideology of shared historical being, are replaced by things, which can be touched and bought from the mall. Values were substituted for price tags — the conservative intellectuals complain. To be more radical: the financial prices are now social values. In the eyes of priests of the old knowledge type, the rapid change is considered as tragedy, because they are threatened to lose the positions of social leaders. Globalization and spamming advertisement attenuate sensitivity to the value set, which is characteristic for the last century.

But, it remodels the society, its inner relations and instruments to control it. The society is no more pyramid-like, ruled under the principles, based on the combination between hierarchy and multiple mobility options up and downwards, but it’s now multi-measure network-like paradigm with flexible structure[32]. Self- and group identity is seen as construction with firm hierarchy, matching its canonized version no more, but as fluid system, where categories have no constant positions. Even further — no category has guaranteed place in mentality. The identity is influenced by trademarks, fashion, internet, personal strategies for social adaptation etc. It is produced by pursuit of pleasure and satisfaction. Rules of it are relative and highly adaptive in accordance with the purpose — achieving the fusion of pleasure moments in timeless coagulation of endless happiness, just one step away from the dream of permanent ecstasy. Self-definition, acceptation of group norms and adaptation in order to be recognized by collective are not related to the past any more. There’s no history content in it. They are not “then” and “there”, but “now” and “here”.

 • Academic productions and school narrative: challenges to re-negotiate social values and attitudes

From early 1990-s on mainstream school narrative insists on rhetoric, which discards concepts, deriving from black registry of nationalistic ideology. It’s estimated as an element of the former interpretative tradition, rooted deeply in the XlX-century consciousness. Later in XX c. this ideology was mixed with Leninist redaction of the orthodox Marxism, having variable proportion depending on actual social project. If admitted that still-actual usage of ideologically burdened dictionary is due to social inertia only, it would provide only the first half of the answer.

There’s no doubt that certain elements of Bulgarian society keeps the concepts of XlX-century national idea still alive. According to this point of view, the Bulgarian national identity is regarded in firm categories. It seems like monumental, respectful building, impossible to be re-shaped. That’s why this social group is ready to charge the guild of professional historians, authors of textbooks[33], for “intentional replacement of the conservative values, which saved us as a nation during the Dark Ages of the Ottoman slavery”. According to this viewpoint, historians are supposed to be servants of foreign powers and to work in favor of wealthy states interests, which are able to satisfy their avarice. Nationalists claim that professionals are not priests of The Supreme Truth, having inside knowledge and the exclusive right to disseminate it, but mercenaries, willing to sell their conscience. That’s why historians are not expected to produce The Real History. It can be touched through the corps of memories, bequeathed by the ancestors, because they had seen everything with their eyes.

This kind of rhetoric catches one of the continuous difficulties, related to the work of historian in the wide social frame. While stepping onto the thin ice of national dignity, the academic history researcher risks to collapse into the freezing water and to doom his intellectual efforts to be disregarded. One single wrong move and the results of hard work could fall a prey to the nationalists and their speeches, which are always easy to understand and tasty to consume by popular discourses. The ideological explanations don’t require reading with care and mental efforts to catch the point; they don’t need verification procedures in order to be proved as logically valid. As a consequence, researcher is faced with two options: to be uselessly weighty and to lighten in the eyes of the wide publicity, attempting to save its professional ethics from ideologically motivated aspirations; or to stand in front of the crowd of semi-scientific demagogues and knowledge abusers, violating guild values and professionalism. But, there’s always one more issue: to declare that such paltry frictions don’t deserve academic attention, the rescue of the drawn is his personal problem and nobody is obliged to intervene in it, that’s why anguish of ignoramus has to be regarded likewise, because, as it is said by the anonymous ancient man of wisdom: “Aquilla muscas non captat.”[34].

Let’s add some thoughts about terminology with meaning gravitation centre in the concept of so called “slavery” and the principles, led to revise it, modeling entirely disparate image of the Ottoman conquest and next few centuries. Of course, the radical political and social change, took place in Bulgaria in late 1980-s, could be calculated here. The hasty demonization of the former period leftovers, followed by loud denounce of the scholar paradigm of dialectical and historical materialism can provide just the first half of the solution. The more important reflection here concerns the effects of collapse of totalitarian regime in social perspective: according to the former tradition, the interpretation can be only one, because the truth is single and the Communist party has already decreed it. The role of scientific research was reduced to find proper arguments and to confirm and re-confirm the party orders. Now, the textbook content was liberalized and it’s no longer ideology-dependent. The educational process returned to its own values with no political subordination. Value system, transmitted by education, is tied to the long-term social projects and therefore it’s not mandatory for it to be loaded with short-period party interests.

That’s why in the textbooks, dating from last two decades, Turkey is initial enemy no longer: insidious and lying in wait to massacre us. There’s no need to stay in constantly intensifying vigilance in order to counterattack, as it was insisted by propaganda, especially during the campaigns of renaming Bulgarian citizens with Turkish origin. The capitalist antagonist in face of Greece were not actual as well, Yugoslavia in its last days was also removed from the number of enemies of Bulgarian people. The Eastern bloc collapsed, dragging down the rhetoric, which used to legitimate togetherness of all the socialist nations and its fundamental incompatibility with the alliance of the capitalists, viewed to be in constant decay and dying, but still existentially menacing.

New objective appeared on the knowledge horizon — to negotiate the socially valid version of group identity, leaving neighbor hate in history, where it should remain. The modern national feeling, constructed in accordance with liberal values, builds the Balkans as region with unique culture, where colorful variety of nations and faiths coexist in peace centuries long. Textbooks took in consideration this tendency and excluded the narrative, able to set the fire of the hatred; and eliminated the consciousness of national identity under permanent threat by surrounding countries. The other has equal rights and obligations, including the right for self-definition — this is the basic, which the new school history narrative were based on. The other is now conceptualized as different, but equal.

The choice of the historian, seen from this position, probably seems unquestionable: the relativity of knowledge has deeply rooted the idea of the dictate of the truth, legitimated by rhetoric strategy as a result of discussion, but not of the Truth capitalized and qualified by full article. It seemed liberated voices would launch fair play concurrence in order to prove validity and verifiability.

 • The publicity of academic discourses and the crisis of knowledge production after 1989 The totalitarian state crashed and controlled publicity faded out, leaving just bitter aftertaste. This publicity used to provide the historian with tribune, and he had audience, ready to drink up with thirst every single word of him. The audience was interested in consumption historical information in order to reveal the truth about the maleficent role of neighboring nations — the rhetoric technique, used to keep the people in never-ending anxiety without any options to exit this matrix-like parallel world. Scholars had higher social positions; their research results were always accepted and digested with no doubt. Because they were professionals, appointed to contact with the authentic sources — sanctum sanctorum of history, they were smart enough to keep their authority, sacrificing the ethics of the professionalism, and to testify to the Communist party interpretation.

There were no pretenders for the field of the former solid and controlled publicity. There were no applicants, willing to partition it and to be installed on a certain zone of it. There was no alternative mechanism, invented to compensate the necessity of publicity of social knowledge. Therefore, after the collapse of mega­publicity the public relations of knowledge were irrecoverably broken. Collapse of this party-controlled publicity was experienced traumatically, probably as painful as the Ottoman conquest narrative during the former period.

The only publicity and the only politically correct narrative, based on the class, perceived as super-value in the first half of the communist period (1944 — 1968), and mainly on the nation, but without disregard to the class theory in the second one (1968 — 1989), disintegrated in multiple public microspheres. Focused inwards, lacking of access to publicity, they were found hermetically closed and with no normal outlet to audience, which academic narrative was targeted in. Scientific studies communication remained active only during the university lectures and in the school lessons. Yet, it became apparent that academically produced social knowledge is more and more peripherized, the voice of lectureship is silenced, and PR of the intellectual work, regarded as self-sufficient in the former social organization, are absent. Reasonable valences between knowledge and society, which were re-established after the Communist takeover according with the new social engineering project, were now forced out of the regulations set, maintaining its performance, proved to be unable to secure the conditions, needed for its normal functioning.

School and university had no more prestigious positions in shared values hierarchy; they lost the top of epistemological pyramid. No reform plan was capable to enable them in the role of knowledge hubs, part of modern society with plain structure and to re-shape the social paradigm they are existing in, transforming their social model from pyramid-like to flexible network-like.

After democratic changes the publicity of science and of knowledge in general seems to that of secret societies: turned inwards, they were unable to emit information with open access and fit to social consumption. The production of school teaching and university readings were destined to be valuable and to make sense only in the education buildings. The knowledge forging institutions, similarly to secret societies, are more and more charged for social phenomena, which they aren’t responsible for.

Amongst the reasons for guilt of the science, its uselessness was pointed out with painful acridity: the knowledge process is sense-making in its definition, but now it is unable to maintain this basic relation and that’s why it has no reason to exist anymore. Extreme posts claim that traditional centers for knowledge production are now unprofitable, therefore it’s clear that they don’t deserve budget subsidy. Research projects are impossible to use in practice, so ensuring finances by peoples’ taxes surely must be avoided, because nobody is interested in spending money for nothing.

As it was mentioned earlier, advancing globalization and marching consumers’ obsession of society intensified the process of marginalization of knowledge as shared value. Things, having no flashy billboards, are not registered at all. Even being a part of everyday obligation like school attendance, it is regarded as element of the obstacles succession, laid before the person, who is running to grab the glossiness on the shop window in front of it. It became apparent that care about the science and its outcome in the broad context, even though being under serious discussion, were able to guarantee the steady position of the knowledge and prestigious role of the professor in the society. State system was responsible to publicize the results of research projects, because it provides deep and staunch reasons for validity of ideological truth. In the eyes of the audience it seemed that the conveyer was working, no matter how. Of course, from my current standpoint I can’t suggest it was effective indeed, but nonetheless it was able to maintain such an illusion during the communist times.

Until nowadays, no matter of joint efforts by school and university, the shared attitude towards Turkey, heavily burdened with heritage of former textbooks and other history narrative instances, are not fully changed: it is naive to expect that social memory could be erased in one day time. Turkish people are still ferocious barbarians, living like wild animals; they have no culture of communication (they are always ready to defraud) and don’t pay any respect to people out of their community (call non-Turk people “giaour”). Gender interactions of them are viewed abnormal, because women are treated as movable property, and they breed like rabbits. Today people in Bulgaria, thinking that Turkey must be left out of Balkans and European Union, are not deaf- and-dumb minority. But again, this is only half of the answer we are looking for.

 1. Turkish Serials Effect

There is constantly increasing number of people, viewing Turkey as place, very similar to our own, where traditional customs match to that of the Balkan region and where personalities are warm and emotional like ours. During the last few years the statements, claiming that Bulgarians and Turkish people share one cultural row, are more and more widely spread. The society of our south-eastern neighbors is patriarchal too, men don’t stand up from the table until they don’t finish with their meal, and children are often forced to follow parents’ commands against their will with no additional ratiocination, but just to obey the elder person. It is territory, where friends or relatives visit is ritualized, even though it is an element of everyday usual life. Step across the home threshold requires immediate taking off the shoes — habit, characteristic even for city homes. However, this custom has nothing to do with socialist “economy of deficit”, but is rooted deeper in the people’s traditions, dating back from ancient times. These customs are viewed on the TV screen.

Vladimir Ilych Lenin in his day managed to understand the huge significance of visual propaganda. “As long as people remain uneducated, cinema and circus are the most important amongst all other arts” [35] — he shares. No matter circus in not included in the number of arts. However, when one of the universally acknowledged masters of propaganda recognizes its crucial importance in life, he should be trusted.

Communist leader’s insight, relevant in his age, could be expanded adding television to the channels, able to transmit ideology messages. TV is an indispensable instrument of global soft power[36]. Unlike motion picture, which requires special attention and following the plot with concentration, television is, as it is said by Frank Lloyd Wright, “chewing gum for the eyes”[37]. Speaking about television generally, it is easy to access, and its conveyer produces pictureware, targeted to be consumed by everybody. That’s why it occupies the widest possible publicity. Seeking for a phenomenon, crossing point of all the tendencies of contemporary consumer society, TV is quite the thing needed. It’s popular culture phenomenon, part of social communication infrastructure[38].

Turkish serials are mainly targeted to be exported abroad. Let’s remind that they are warmly accepted in Arabic countries and in South-eastern Europe, but not only there. They are purposed to make a positive image of Turkey by screening well- balanced pictures of Turkish culture, consisting of Oriental habits, domesticated by rationalism and influence from the West. It can be maintained, that Turkish soap operas are popular culture phenomenon, part of “soft power”[39] tools, invented to provide effect on a terrain, where tools of direct propaganda are useless.

Turkish series are made to be viewed, similarly to any other “soap operas”, accompanying everyday household activities. That’s why they’re expressive — emotions of characters are always intense, actors’ performance is accented as if it is theatre play, facial gestures are over-accented. The film is meant to be viewed during doing­something. Therefore, sitting in front of the screen for hours and concentrated attention, peculiar to cinema or theatre hall view, is not required. Turkish series are designed to be housewifery silence breaker, when the spouse and children are not home. Plots of them are always easy to follow and to understand, demonstrating what is characteristic for everyday-living.

Emotions they represent are perfectly matching to the cliche about warm, Balkan passions. There are no barbarians; no cruel violation; only peoples’ feeling and behavior are filmed. The major part of screen time is dedicated to dialogue modality in its various forms — a marker of civilized contact and affiliation to European cultural sphere. Islam is placated religion, essential element of the social traditions, part of tolerable and welcome otherness. Even though characters, especially female ones, use verbal formulas, referring to non-reflective religiosity[40], frequently, it is not stigmatized, but included into everyday-life understanding of the religion, representative for Balkan religiosity, regardless of Christian or Muslim faith is about. It is icon-less power, which activates atavistic fear and terror, but also primitive hope for keeping the balance in the world and protecting it in justice, peculiar for popular consciousness and influenced by pre-monotheistic paganism.

Universal acceptability of Turkish telenovellas is additionally helped by the lucidity of the headlines of them. They are targeted to broad audience, thus they don’t demand interpretative efforts and don’t provide alternative reading options. Probably that’s one of the reasons why Latino “soap operas” couldn’t join in Bulgarian group identity, and series like “Widow in white” were able to match receptive expectations and to formulate them next, but now they are almost erased from peoples’ memory, replaced by Turkish productions. No doubt, Turkish serials are so popular also due to representation of Turkey and Turkish people in previous period textbook, which are still active and filter the attitude of many people, shaping images of regional, national and civilization geography.

Most viewers consider “Silver” (“Gumu§”[41]), “Leaf Cast” (“Yaprak Dokumu”[42]), “Daydreaming” (“Kavak Yelleri”[43]) “What is Fatmagul’s fault?” (“Fatmagul’un Suyu Ne?”[44]) as warm, family novellas. This impression is made not only by the plot, characters, costumes, music, interior and exterior details, but also by technology of their making of. Here the filming style can be outlined. It’s not popular in European and American cinematography, but it’s more and more fashionable in Turkey. The aggressive close-up, taken while holding the camera “by hand”, isn’t invented by Turkish series directors, but by Scandinavian ones. Today avant-garde cinema and art-filmmakers consider this technique as one of the movie aesthetics nightmares. On the terrain of Turkish telenovellas the shaking of camera, imitating the heart rhythm of standing body, makes feeling of eye-to-eye contact. By this visual trick, the film director is intended possibly to eliminate the feeling of screen mediation and to convince the viewers that it’s real-time performance and they are sitting and watching it. Ellipse-like diagonal movement of the camera with zoom on, invention of American series from 70-s, makes sense of gravity, adding regard for technical depth and fashion-following, because the visual cliche is widely recognized and it is viewed as reference standard in popular audience eyes.

Exterior scenes contain interesting and heuristically liable detail: characters are captured in open space — terraces, romantically pending over the weaves of the sea or with elegantly emphasized view to the seashore. It refers to Mediterranean custom to build open floorage, mirrored into the water, stable element of visual representations of European civilization. It is experienced as very European by Bulgarians as well and recalls the national complex for lacking European essentiality — due to climate conditions and insufficient housing space in Bulgaria most of people have no such open space terraces. In contrary, in most of villas in Bulgaria there is such place under the sky, looking at the lake water or mountain foot, where householder could enjoy sunset and/or sunrise. That’s why exterior decisions create positive attitude towards Turkey and Turkish essentiality. The character, sitting down and drinking coffee, picturesque landscape of Istanbul, scream of birds — all these details are not nominal elements of film scene, but significant details, revoking emotional image of the dream world, highly admired and closely tied to the desired version of the group identity.

A few words about music background: it’s relaxing, but generally it’s loaded with symbolical content. Conversation parts, coinciding with music, are very rare. As a rule, the speech scenes and musical background frames are radically separated — principle, characteristic for Soviet filmmaking and adopted in other socialist countries during the communist period. Sound has always perceivable, but not intrusive flavor of the Orient, made in accordance of the “world music” genre conventions — the last incarnation of new-liberal strategies, forged to get over the optics, which deform mutual apprehension and attempt to remove myths and negative stereotypes. The liberal principles above still remain in the sphere of wishful thinking with insignificant effect in the real life horizon sharing. Regardless of it, these techniques are able to produce propaganda images, and thus to succeed overcoming the negative stereotypes, insurmountable obstacle for academic people decades long.

Turkish TV series often include “ethnographic pictures” — dances or traditional habits descriptions, intended to represent culture of Turkey is easy to accept and suggestive mode, depicting it as colorful, rich and attractive. This definition meets the way Bulgarian culture is perceived by Bulgarians: folklore is deep and meaningful, cuisine is varied and tasteful, traditional dances can touch your soul, songs must be sung with maximal personal devotion only. Shared life made people’s culture also unfold under bidirectional influence: so called “Bulgarian” architecture can be seen in Asia Minor, traditional songs and dances don’t recognize language borders, national costumes all over the region have common elements, social phenomena and gender positioning in the society were developed under the same conditions[45] and it was now realized through the optics of telenovellas. Additional argument is provided by language influence — Bulgarians use numerous words of Turkish origin in everyday language, they are inseparable part of popular dictionary.

According to the “soft power” paradigm, social attitude change, made by popular culture influence, is tied with organizations with certain profile — the commercials[46]. They are interested in advertising their production in order to attract consumers’ attention and thus to be profitable. Numerous researchers, analyzing on North American terrain, insist that trademarks are instrument for global domination[47]. It bears hybrid concepts like Coca-Colonization, McDomination[48], which concentrate the ideas of “soft power”, consisting trademark (popular culture of consumer society) and dominance.

A wider empirical base could bring forth another perspective, whence it would be possible to understand that not only Turkish serials are used as a transmission mechanism for screening Turkish culture as domesticated Orient, addressed to forge positive image abroad and where cultural paradigms and values are being forged, in Western Europe. It seems that this image of Turkey is not characteristic for soap operas only, but it is Turkish-wide offered: Oriental motives based “world music” can be heard in a considerable number of cafes and restaurants[49]; visual advertisements, based on “typical Turkish things”, are extremely close to stills of TV series; Turkish traditional habits, demonstrated on the screen, could be seen everywhere in street markets and shops in warm and heart approach to (potential) customers.

It is apparent that Turkish serials, an element of mass culture, don’t match to the classical model of “soft power”. There is no single and private trademark-maker, interested in producing and selling goods together with positive image of the society they are originating from. It could be maintained that in Turkey nowadays a specific version of social contract is signed. Participants here are not only actors from private sector, but public institutions and resources as well. This contract is result of deeply founded strategy, built to re-shape the stereotypes, which filter the perception of Turkey and Turkish society by people from the world of rationalism. If the social contract is one of the foundation stones of Modernity, there’s no doubt that popular culture, transmitted by TV signal, is phenomenon, belonging to the postmodern epoch.

In this context it can be stated it’s legitimate new concept to be coined — soft power propaganda. It combines two different sets of ideas — propaganda ones, typical for modern society with hierarchical structure, and “soft power” theory and instruments, characteristic for postmodern society with plain, network-like model. That’s how specific “national trademark” is established, having postmodern superficies and modern fundament. Possibly the attempts to influence the key actors’ stereotypes, involved in stereotype-making and consuming, appeals to multicultural paradigm, a basic new-liberal analytical weapon for understanding the other.

Large-scale popularity of Turkish series in Bulgaria marks the initial point of transformation process. Verbal aggression towards Ottoman heritage and suspicion on Turkey and things, belonging to it geographically or symbolically, is being gradually substituted for consciousness for togetherness, thought through the ideas of shared historical faith during the last seven centuries. In education sphere exhaustive efforts were wasted, attempting to make this change real. It’s obvious that society were not respectful enough to the text, used to obtain the position of ultimate knowledge instance, thus it was not susceptible to its message.

Probably there’s no single answer. However, a part of it is held in the problem of defected and crashed of publicity of academic knowledge in Bulgaria at the beginning of the post-communist transition. The second reason is that Bulgarian essentiality, which consists the image of Bulgarian particularity and all the Bulgarian features, immanent and out of time and space, is mirrored in the representation of the Turkish one. Watching Turkish plots and characters, Bulgarian people can see themselves, that’s why even the nationalistic hard of stone could be moderated. Thereby socially active version of nationally-centered Bulgarian Revival epoch narrative is revised: Turkish people are not undersized, swarthy and bow-legged, but exactly like us; some of them are even beautiful; and all the actors involved are well- built! That’s how chtonous languages of the nationality are invalidated — series, perceived with no differentiation between reality and fiction, made Bulgarians feel that there is neither persistent threat of Turkish assimilation, nor of physical extermination of Bulgarian genus.

 1. Final Words

Acceptable or not, the idea of basic role of Turkish series in demythologization process of the most traumatic zone of the national project — the narrative about Liberation (3.03.1878) and restoration of the state after five-century dominion, can be considered as fact. This terrain, extremely slippery for scholars, was taken in ideological possession by Turkish telenovellas. Let’s be even more radical: in scholars’ eyes school and university narratives are separate spheres of knowledge, partially influenced by popular discourses. This influence is far stronger then it was supposed by academic historians. Consecutively, this conclusion can raise one more problem: in traditional knowledge theory different branches and fields are separated. Interferences are possible, but they don’t touch the core definition of the field given. Now it can be noticed that a film is able turn not only the life philosophy of single person, but it’s powerful enough to re-emphasize and even re-shape basic attitudes in broader context.

Post-modern knowledge theory comprise that there are no traditional and recognized universally sources of knowledge and media channels. Media aren’t only data transmitters, but they are now main information producers, sharing the row with academic ones. The former hierarchy is no longer valid and positions in knowledge process are now flexible: no more fixed roles of producer and recipient as well as no vertical, but network-like paradigm. Turkish series aren’t only mediation tools. They have considerable meaning creation potential — position, reserved for academic players on the field in the past. It can be maintained that Turkish series and textbooks share one data row as they are both knowledge instances. TV box is not only chewing gum for the eyes, but powerful ideological instrument, part of the contemporary data transmission infrastructure, able not only to entertain masses, but to promote heroes and to take the role of “serious” knowledge agents. It could be considered that Turkish serials are one of the last appearances of the “fast” things: fast food, fast literature, tabloid journalism. Therefore now nobody keeps Latino “soap operas” in his active memory. They weren’t matching to peoples’ mentality; and they failed to cause any group attitudes turn. They’re part of entertaining aesthetics, targeted to be widely accessible: affordable to buy, easy to accept and fast to consume, following the market imperative.

It’s hard to forecast whether Turkish novellas would be forgotten after they fall out of the fashion list. It’s out of any doubt that series “made in Turkey” were able to contribute in long-term social project, focused in building group identity with myths, but without envy and neighbors’ odium.

Bibliography:

Атанасов, Димитър, ‘Маргинализацията на академичния исторически разказ’, Маргиналното в/на литературата, София, 2011, с. 536 — 562 (Atanassov, D. ‘Marginalization of academic history narrative’, Marginality in/of literature, Sofia, 2011, p. 536 – 562).

Ботев, Христо, ‘Народът вчера, днес и утре’, Събрани съчинения, т. 2, София, 1958, с. 35 — 41 (Botev, Hr. “The people yesterday, today and tomorrow”, Collected works, t. 2, Sofia, 1958, p. 35 — 41)

В търсене на българското. Мрежи на националната интимност (XIX—XXI век), София, 2010.

Иванова,              Евгения,     ‘Османското завладяване на Балканите. Митотворчески

интерпретации’, Slavia Meridionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica, Warscawa, 5, 2005, p. 233 — 252 (Ivanova, E. ‘Ottoman conquest of Balkans. Myth-creating interpretations’).

Уайт, Хейдън, ‘Практическото минало’, Социологически проблеми, 3-4, 2010, с. 122 — 140 (White, H. ‘The practical past’, Sociological problems, 3-4, 2010, p. 122 — 140).

Altbach, Phillip, Patty McGill Peterson, ‘Higher Education as a Projection of America’s Soft Power’, Watanabe Y., D. L. McConnell (eds.). SoftPowerSuperpowers: Cultural and National Assets ofJapan and the United States, NY, 2008, p. 37 — 51.

Edelstein, Alex, Total Propaganda: From Mass Culture to Popular Culture, New York, 1997.

Fraser, Matthew, ‘American Pop Culture as Soft Power. Movies and Broadcasting’, Watanabe Y., D. L. McConnell (eds.). Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan and the United States, NY, 2008, p. 172 — 187.

Fraser, Matthew, Weapons of Mass Distraction: Soft Power and American Empire. New York, 2005.

Kiossev, Alexander, ‘Virtual Communities vs Imagined Communities. Festivities. Reading, Chatting’, LiterNet, 25.02.2000, № 2 (3).

Kuisel, Richard. Seducing the French: The Dilemma of Americanization. Berkeley, 1993.

Mackenzie, G. M.; A. P. Irby, Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in Europe, London, 1867.

Miller, Toby, Television studies: the basics, New York, 2010.

Nieborg, David, ‘Empower yourself, defend freedom! Playing games during times of war’. van den Boomen, M.; S. Lammes, A. Lehmann, Joost Raessens, and M. Schafer (eds.).

Digital Material. Tracing New Media in

Everyday Life and Technology, Amsterdam, 2009.

Nye, Joseph, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York, 1991.

Nye, Joseph, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, 2004.

Pells, Richard, Not Like Us: How Europeans Have Loved, Hated, and Transformed American Culture Since World War II. New York, 1997.

Schmale, Wolfgang, Geschichte Europas, Wien-Koln, 2000.

Seibt, Ferdinand, Das Begrundung Europas, Frankfurt am Mein, 2002.

Textbooks used:

History of Bulgaria. Textbook for 11-th class of GES, by A. Burmov, D. Kossev and H. Hristov, Sofia, 1957.

Ognyanov, L.; M. Lalkov, M. Radeva, S. Trifonov, V. Kolev. Essays about Bulgarian history (1878 – 1948). History for pupils, teachers and parents, Sofia, 1992.

Textbook for 5-th class of GES, by V. Mutafchieva, R. Gavrilova, Sofia, 1994.

Textbook for 6-th class of GES, by E. Agibalova, G. Donskoy, P. Petrov and S. Parashkevova, Sofia, 1978.

Textbook for 6-th class of GES, by M. Lalkov, M. Radeva, L. Zidarova, Sofia, 1994.

Textbook for 7-th class of GES, by G. Georgiev, Z. Stancheva and P. Drazhev, Sofia, 1979.

Textbook for 8-th class of GES, by H. Matanov, G. Sotirov and L. Stanchev, Sofia, 1994. Textbook for 9-th class of GES, by V. Giuzelev, K. Kossev, G. Georgiev, Sofia, 1981.

* Dimitar Viktorov Atanassov is Assistant Professor at Sofia University. E-mail: dimitar.atanassov&gmail.com

[2] This concept is used here with entire consciousness that it is and problematic to be defined strictly.

[3] See Wolfgang Schmale, Geschichte Europas, Wien-Koln, 2000; Ferdinand Seibt, Das Begrundung Europas, Frankfurt am Mein, 2002.

[4] This argument can be heard used in TV discussions, can be read in the press, it is one of the widespread

points of view towards Turkey.

[5]  Stories about killing young women, seen guilty for having conversation with men, are used to spread and to reinforce this attitude — see http://www.dnevnik.bg/sviat/2010/02/05/853788 16- godishna pogrebana jiva v turciia zashtoto govorila/

[6] More information about the role of school in knowledge transmission and social attitude forging see in Philip Altbach, Patty McGill Peterson, ‘Higher Education as a Projection of America’s Soft Power’ — Watanabe Y., D. L. McConnell (eds.). Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan and the United States, NY, 2008, p. 37 — 51.

[7] History of Bulgaria. Textbook for 11-th class of general education schools (GES), by A. Burmov, D. Kossev and H. Hristov, Sofia, 1957 (further cited as Burmov, Kossev, Hristov)

[8]  Textbook for 9-th class of GES, by V. Giuzelev, K Kossev, G. Georgiev, Sofia, 1981 (Second ed. 1984), p. 100 — 102 (further as Giuzelev, Kosev, Georgiev).

[9]  Giuzelev, Kosev, Georgiev, ibid.

[10] See Georgina M. Mackenzie; Adeline P. Irby, Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in Europe, London, 1867; Христо Ботев, ‘Народът вчера, днес и утре’, Събрани съчинения, т. 2, София, 1958, с. 35 — 41 (Hristo Botev, ‘The people yesterday, today and tomorrow’, Collected works, t. 2, Sofia, 1958, p. 35 — 41).

[11] “Workers’ act” („Работническо дело“) — the Communist party daily, was spreading propaganda stories about “Turkish class enemy” in accordance with Lenin’s idea of unceasing revolutionary alertness.

[12] Burmov, Kossev, Hristov, passim.

[13]  op.cit. p. 84.

[14] More about traumatically lacking epic failure of Bulgaria see in Евгения Иванова, ‘Османското завладяване на Балканите. Митотворчески интерпретации’, Slavia Meridionals. Studia linguistica Slavica et Balcanica, Warscawa, 5, 2005, p. 233 — 252 (Evgenia Ivanova, ‘Ottoman conquest of Balkans. Myth- creating interpretations’)

[15] Bnrmov, Kossev, Hristov, p. 83, 100, 103.

[16]  op. cit. p. 84.

[17]  Textbook for 7-th class of GES, by G. Georgiev, Z. Stancheva and P. Drazhev (Panayotov), Sofia, 1979 (2­nd ed. 1982), p. 141 — 175; Giu^elev, Kosev, Georgiev, p. 84 — 173.

[18] Giuzelev, Kosev, Georgiev, p. 100, 102, 103; Textbook for 6-th class of GES, by E. Agibalova, G. Donskoy, P. Petrov and S. Parashkevova, Sofia, 1978, p. 164.

[19] A good example here is presented by Textbook for 8-th class of GES, by H. Matanov, G. Sotirov and L. Stanchev, Sofia, 1994 (further cited as Matanov, Sotirov, Stancher).

[20] Matanov, Sotirov, Stanchev. p. 92.

[21]  Ibid, p. 94.

[22]  After many reforms in Bulgarian school education system the idea of traditional school disciplines, based on the classical division of knowledge, was changed. Now we have no more history, but “history and civilization. History was used to have pivot role in the former social project, thus it is considered to be discredited. “History and civilization” refers to new-liberal European idea for history without conflicts, and Bulgarian clerks, eager to prove outstanding diligence, made such a newly-forged conceptual misconception.

[23]  Ognyanov, L.; M. Lalkov, M. Radeva, S. Trifonov, V. Kolev. Essays about Bulgarian history (1878 – 1948). History for pupils, teachers andparents, Sofia, 1992, p. 6; Textbook for 5-th class of GES, by V. Mutafchieva, R. Gavrilova, Sofia, 1994, p. 11 (further cited as Mutafchieva, Gavrilova).

[24]  Textbook for 6-th class of GES, by M. Lalkov, M. Radeva, L. Zidarova, Sofia, 1994, p. 9.

[25] Matanov, Sotirov, Stanchev. p. 92, 98, 107, 115.

[26] Mutafchieva, Gavrilova, p. 29.

[27] http://www.clio.uni-sofia.bg/BG/istoria-red09.pdf (retrieved at 18.09.2012)

[28] http://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/pdf/BaIk.pdf (retrieved at 18.09.2012).

[29] http://www.uni-

sofia.bg/iQdex.php/bul/content/download/72700/583231/version/l/file/uplan NG2010-2011.doc (accessed at 18.09.2012).

[30]  Хейдън Уайт, ‘Практическото минало’, Социологически проблеми, 3-4, 2010, с. 122 — 140 (Hayden White, ‘The practical pash, Sociological problems, 3-4, 2010, p. 122 — 140).

[31]  Димитър Атанасов, ‘Маргинализацията на академичния исторически разказ’, Маргиналното в/на литературата, София, 2011, с. 536 — 562 (Dimitar Atanassov, ‘Marginalization of academic history narrative’, Marginality in/of literature, Sofia, 2011, p. 536 — 562).

[32] Alexander Kiossev, ‘Virtual Communities vs Imagined Communities. Festivities. Reading, Chatting’,

LiterNet, 25.02.2000, № 2 (3).

[33]  In Bulgarian tradition textbooks are written mainly by university-professors.

[34]  “Eagle is not supposed to catch flies.”

[35]  Поли. собр. соч. — 5-е изд., Москва, 1965 — 1975, т. 44, с. 579: Беседа В. И. Ленина с А. В. Луначарским (Complete collected works, 5-th ed.,Moskow, 1965 — 1975, t. 44, p. 579).

[36]  Matthew Fraser, ‘American Pop Culture as Soft Power. Movies and Broadcasting’, Watanabe Y., D. L. McConnell (eds.). Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan and the United States, NY, 2008,

 1. 182.

[37]  See Miller, T. Television studies: the basics, New York, 2010, p. 8.

[38]  More about popular culture and propaganda see in Alex Edelstein, Total Propaganda: From Mass Culture to Popular Culture, New York, 1997.

[39] Joseph Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York, 1991; Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, 2004.

[40]  It can be seen in series of formulas about invoking the God’s power to solve family quarrel, for example.

[41]  Directed by Tarik Alpagut and Kemal Uzun, first airing in Turkey — 2005.

[42] Written by Re^at Nuri Guntekin, first airing in Turkey — 2005.

[43]  Created by Timur Savci, directed by Kerem Qakiroglu, first airing in Turkey — 2007.

[44]  Created by Vedat Turkali, directed by Hilal Saral, first airing in Turkey — 2010.

[45] See В търсене на българското. Мрежи на националната интимност (XIX — XXI век), София, 2010 (In search for Bulgarian essentiality. Networks of national intimacy (XIX — XXI cc.), Sofia, 2010).

[46]  David Nieborg, ‘Empower yourself, defend freedom! Playing games during times of waP, van den Boomen, M.; S. Lammes, A. Lehmann, Joost Raessens, and M. Schafer (eds.). Digital Material. Tracing New Media in

Everyday Life and Technology, Amsterdam, 2009, p. 39.

[47]  See Richard Kuisel, Seducing the French: The Dilemma of Americanization. Berkeley, 1993; Richard Pells, Not Like Us: How Europeans Have Loved, Hated, and Transformed American Culture Since World War II. New York, 1997; Matthew Fraser, Weapons of Mass Distraction: Soft Power and American Empire. New York, 2005.

[48]  Kuisel, R., op. cit.; Pells, R., op. cit.

[49] Academic events are also opened, using this music genre; presentations of universities — one of the most conservative social institutions, are also introduced with Oriental-based “world music” rhythm.

Лекция на тема: „Eтнически баланс и регионална сигурност на Балканите (1989-2012)“


СЕМИНАР – “Езиците на сигурността”
департамент „Национална и международна сигурност“Тема: Eтнически баланс и регионална сигурност на Балканите /1989-2012/

Лектор: д-р Димитър Атанасов – изследовател в Университетски хуманитарен комплекс „Алма матер“

Модератор: ас. Юлиан Джоков

09.01.2013 г., 14:40 ч.
Корпус 1, Аула

http://www.nbu.bg/index.php?l=97&art=34078

Бялата стая. Кратка история без форма.


Онзи ден бе избран нов председател на Българска академия на науките. Този път процесът мина тихо, под повърхността на врявата на деня. Вниманието на медиите към личността на новия оглавител на най-старата българска институция, наченала преди възстановяването на българската държавност като Българско книжовно дружество, е събитие, по-маловажно от всякога и от всяко друго. Информационните посредници, модерно наричани медии, сякаш пет пари не дават за това – отношение, което ясно личи в няколкото вяли репортажа и кратки, суховати известия, които обикновено читателят/зрителят пропуска, без дори да забележи.

Някои биха побързали да се зарадват – най-после лешоядите с журналистическа легитимация оставиха науката на самата себе си, привлечени от други „горещи“ теми, от които би могло да се излее финасова маса, кръв и други телесни течности. Според това схващане БАН трябва да остане вън от лихата суета на ежедневното живеене, защото това все пак е свято място. Храм, в който се произвежда познание, където журналята трябва най-много кротко да си водят записки на коляно в преддверието. В рамките на тази логика изглежда несъмнено, че науката се нуждае от стерилен периметър, от сакрум, в който право на намеса да имат само онези, които са доказали причастността си към него с букви пред името.

Изобщо нямам намерение да доказвам несъстоятелността на подобен начин на мислене – правенето на знание е работа, наподобяваща всяка друга. Претенциозното дистанциране на една сфера, плащана от обществото, от самото него, следва да бъде смятано по-скоро за сигнал за нередност, отколкото за усилие към запазване на ритуално чисто пространство, в което изследователят да осъществява своите епистемологически свещенодействия. На същото основание може да бъде легитимирано място вън от обществото на всяка друга професия. Наистина, на всяка, въпросът опира до сръчна подредба на доводите.

Нито ще обърна внимание на обстоятелството, че опитите за скриване на нищо-не-правенето зад високопарни „плетения словес“ е елемент от онова нахалство, превземащо научното поле отвътре, което беше въведено от тоталитарната принцеса Л.Ж. Това – и за онези, които неотдавна сториха опит да прекадят отново пред портрета ѝ, наричайки мероприятието си с ангажиращото „научна конференция“ – една подмяна на значенията в техния фундамент, която позволява всичко да бъде всичко, всеки да се представя за всякакъв и в крайна сметка стабилността на нещата да не бъде в ничий интерес, защото всеки е намерил начин да профитира върху този регламент с многопластово дъно. Изглежда обаче, че група, конституирана на тази основа, трудно може да бъде наречена научна общност.

Да, днес бе избран поредният председател на БАН. Не. Думата не ми е нито за академичните му качества, нито за излъчилите го лобита, съвсем не – за новата насока на научните приоритети, които подобна фигура би дала.

Кратка история. Преди няколко години Иван Юхновски беше сменен от своя заместник Никола Съботинов. Не употребявам титлата „академик“ по антисъветски съображения, които на свой ред няма да обговарям тъкмо тук. Тогава събитието далеч надминаваше очакванията за нормални избори на председател на Академията – една институция, която в нормалните обществени очаквания излъчва достойнството на нацията. Ето защо навярно не са изглеждали наивници онези, които си въобразяваха, че смяната на носителят на прдседателството следваше да стане тържествено, достолепно, по начин, който подобава не само на етиката на академизма. Живата връзка с Възраждането, институцията-свидетел на времето на националните емблеми, трябваше да представи и още нещо: наред с безупречен професионализъм, процедурата по интронизация на глава на БАН определяше и стандарта за културата на нацията, чиято емблема Академията е. Освен познавателна адекватност, от членовете на Академията очаквахме и нужния културен ценз – те, те би следвало да служат за пример на децата. Футболистите, чалгаджийките и чичковците с наднормено тегло и луксозен автомобил съвсем не са изтичници на подходящ модел на поведение.

Навярно малцина помнят какво стана всъщност: двамата претенденти почти се хванаха за гушите, настана всеобщо замерване с компромати, характерно за политическите боричкания у нас… или по-скоро за техния медиен образ. Това низко зрелище без съмнение успя да събори минималните останки от достойство на БАН – тя бе превърната, подобно на какво ли не, в залог за нечии домогвания към властови позиции.

Съвсем ненапразно след този срамен епизод Академията, избрала успешно своя председател, се изправи пред доза нови проблеми: беше й отказано финансиране в искания размер, а обществото, вместо да се заложи за един от своите стожери, застана зад политиците, инак универсално виновни. Херметическата затвореност на БАН и пълната непрозрачност на нейните стени бяха успяли да запазят малка, но все още видима доза престиж в очите на ненаучните люде – наследство от времената, когато българските учени работеха в полза на същото това общество, създавайки полезен за него продукт.

Далеч съм от мислъта, че винаги и всичките люде, имащи трудови отношения с академичните средища у нас, са били съвършените изследователи. Във всяко едно време е имало и такива, които са истински ценени заради работата си, и трикстери, заети с изобретяване на начини за продължаваща употреба на академичен статус, изчерпващ се до видимост за такъв. Бедата е, че днес местата на център и периферия са разменени: учените са из маргиналиите, а приказливите лентяи са заели местата им в публичността и в управлението.

Морфология без форма. Скандалът в БАН се превърна в разправа с БАН: държавната субсидия беше намалена почти наполовина, институтите изпаднаха в колапс, спряха парно, топла вода, започнаха да пестят от всякакви разходи, учените бяха принуждавани да вземат неплатени отпуски с цел да се докара фондът работна заплата до числото, с което се разполага. Ако някой вярва, че финанси не са останали – да попита неколцината от Института по ескпериментална морфология и патология, които храбро и почти без риск за свободата си откраднали близо 400 хиляди лева.

Важните изводи тук са поне няколко: освен този за ненаказаността, за всеобщата достъпност на фалшивите дипломи, за липсата на контрол и доказване на квалификацията дори в Академията на науките, тук следва да калкулираме и обстоятелството, че дори тези пари да бъдат върнати, което няма да се случи, ефектът от това няма да бъде кой знае колко голям. Спестени чрез неплатени отпуски, те не подлежат на обратно изискване от страна на онези, които са се отказали от тях доброволно чрез заявлението за неплатен отпуск. Макар да беше предложено на ред ръководни кадри практиката с намалените заплати да бъде разписана като персонален договор за кредитиране на дадения институт – формула, която отваря взможност за погасяване на заема и връщане на парите от страна на жертвалите ги, това не бе прието, тъй като съвременният български академичен човек силно наподобява електрическия ток – движи се спрямо най-малкото съпротивление.

Беше направена атестация – съвършено формално, както всичко останало в БАН, което по-скоро има за цел да имитира кипяща трудова дейност. Оцеляха мнозина изследователи с никакъв научен принос, с никакви публикации и цитати, за които са чували само роднините им. Продължиха да живуркат с гръмките си титли хора с дисертации от 98 печатни страници, основани на съветска метдология. Системата не намери сили да се отърси и от онези, които с практически един текст преминаха през докторантура, доцентура и професура. Оказа се, че признаваме за доценти люде с 20-ина статии за 25 години академична дейност. Без монография, но съставили сборник в прослава на шефчето, което също на свой ред е известно със своята научна анонимност. Тук без всякакво съмнение влиза и голяма част от последната реколта доктори, доценти и професори – произведени от нагласени академични журита, режисирани от безкрупулни началници, за които е важно да имат доживотни благодарители, попаднали в академична среда единствено по силата на мрежите от втори порядък.

Основателно би звучало питането дали имам предвид конкретни лица. Отговорът е със сигурност положителен.

Едва ли някой би се възпротивил на заключението, че под тази грозна видимост не прозира нищо, което можем дори условно да наречем научна общност. Гилдията е много повече от струпване на дипломирани в една и съща дейност или бездейност. Тя се дефинира първо през общия интерес, но далеч не само чрез него. Няма ли споделена цел, няма общност. Само интересът прдопределя временна общност, която се разпада, след като той бъде изпълнен.

Всяка общност, саморазбираща се като такава, притежава своя етика, имаща задължително поне две съставки: професионална и общокултурна. Тъй като гилдията обикновено обвързва специалисти, тя задължително държи на правилата на специализацията, характеризира се с отработени механизми за инициация, измерващи уменията на всеки кандидат, и приема нови членове само след доказателства, че прдложеното отговаря на стандарта. По този начин се поддържа постоянно високо равнището на работата на общността и възпроизводството на нейните специфични гилдийни ценности. И не само – едва ли има професионална група, която да не поставя като условие за причастяване и изпълнен културен ценз. Културата е залог, че собствено професионалният ценностен набор е израстнал върху фундамента на стойностите, определящи начина на живеене. По този начин се гарантира едино-образието на групата – принцип, съгласно който човек и професионалист в едно тяло са едно цяло, кохерентно мислимо, в което различните обективации са сводими към общ център, към една и съща личност.

Усилията за реформиране на българската наука бяха недостатъчни, анемични, сторени по-скоро с цел последните оцелели фрагменти от онази среда на стерилно и социално непрозрачно нищо-не-правене да бъдат съхранени, тъй като това беше режимът, в който мнозинството от водените на щат в БАН могат да пребивават. Тъкмо в този контекст лесно биха могли да бъдат обяснени и конкурсните процедури, отваряни с оглед заемането на дадено място от конкретен човек без оглед на качествата на останалите кандидати. Наглостта достигна равнища, пред които дори извратеният би онемял – състезанията за заемане на академични длъжности на места бяха огласени „с евентуален кандидат“. Не, този път името на предварително спечелилия не се носеше като фолклор от уста на уста по коридорите, а беше напечатано с кирилица на официалните обявления, разлепени из съответните институти и факултети. Скандал, който помита и последните остатъци от академична етика, свеждайки инициацията на нов учен в съществуващия екип до процедура, еквивалентна на назначаването на портиер или чистачка.

На това място навярно също бих бил запитан дали в съзнанието ми има примери, уплътнени с именна и друга фактология. Тук също ще отговоря утвърдително.

За жалост, приложени към българската наука, условията за общност изглеждат трагично непостижими. Коя гилдия би застанала зад проникването на некадърници в редиците си – не само, но превръщането на корупционните практики в система?!

Всичко това не само, че не произвежда научна гилдия, намираща се в диалогичен режим. Масовизирането на действията извън изначално заложената норма излагат на риск ценностите на общността, а на терена на българската наука те направо отсъстват. Или по-скоро наличието им се е превърнало в изключение – още едно доказателство за подмяната на стойностите и окупирането на регламента не от логичното, изпитаното и ценностно обосновимото, фундаменталното и общополезното, а от преходното, частното, принадлежащото към сферата на личния интерес, което не може да бъде удържано на хоризонта на общото благо.

Преди няколко месеца беше извършен редовен избор на председател на Академията, а начело й застана акад. Стефан Додунеков, мир на праха му. Той бе предпочетен от няколко кандидатури с различни идеи за развитие на БАН. Или поне така бе направено да изглежда пред обществото и пред научната общност. Оставям настрана питането за наличния ресурс, в това число волята и обективните възможности за еднолично налагане на непопулярни сред назначените на академични щатове лица от страна на техния ръководител. Достойно за отбелязване в случая беше, че делата в Академията видимо се раздвижиха, нещо започна да се случва, а то за първи път от много време насам не беше в регистрите на срамното и страшното.

За мнозина тъкмо изборът на оглавител с балансирано поведение и умерено консервативна визия беше залог за промени. Такива, каквито малцината работещи очакваха с намаляваща вяра години наред. Изглежда, че имаше проект за управление на БАН за първи път от няколко мандата насам. Нека бъдем искрени – химикът Юхновски беше вкопчен статуквонист, чиято кауза беше запазването на всички във вида, в който го е приел, настанявайки се на стола в Централно управление. Физикът Съботинов се саморекламираше като българския Лутер, но за него нужните преобразувания се изчерпваха с това да се изготви атестация от Европейската научна фондация, чиито доклад да бъде прочетен в угода на управляваната от него институция – тъй като не следва да има съмнение, че сродните организации дават една на друга приятелски оценки, чийто тон задължава слабото да бъде представяно за добро, а посредственото – за много добро.

Няма да бъде справедливо, ако заявя, че в Академията не е имало и такива, готови да предложат възможно работеща алтернатива, в която дефектите на досегашните управления са осмислени и вероятно поне до известна степен преодолени. Не става дума за статуквобранителната опозиция, за онази част от управленската периферия, която прононсира бунтовна нагласа и желание за промяна в името на собственото си овластяване. Въпросът не е кой ще бъде новият носител на проваленото статукво, а да бъде проведена истинска, същинска реформа.

Всяка драма има своите герои, а всяка вина е изначално извикана от виновник. В случая това би следвало да е реформаторът-ретроград Никола Съботинов. Тукобаче нещата далеч не стоят така, защото не става дума за конвенционална вина, установима по безспорен начин не само в прекия смисъл. Ясно е, че пропуските в управлението, макар и довели до редица проблеми, в този случай не са навредили по доказуем недвусмислено начин, независимо от стратегията на реторическо представяне на нещата. Казано съвсем направо – никой не може да бъде обвиняван, че представите му за преобразувание включват елементи, които в действителност не отговарят на конкретните нужди.

Тъкмо така стояха нещата по времето на мандата на председателя-физик. Обстоятелство, което отново отправя към идеята за все по-дълбока управленска криза в Българската академия на науките. Държа да поясня, че спадането на качеството на научните изследвания и изчезващия властови потенциал на учените биха могли да бъдат мислени във връзка, но със същия успех биха били и съвършено развързани. Академичното равнище би могло да бъде управлявано и от бюрократи, макар българската традиция да залага на друг принцип.

Колапсът в БАН обаче е повсеместен. За нищожния капацитет на идентифициращите се като интелектуален елит отдавна беше ясно, а по времето на Н. Съботинов това стана безпощадно ясно – атакувана с намалена субсидия, институцията отговори с хилави протести на шепа хора, които с недостойносто си поведение доказаха, че са твърде далеч от академичния етос. Ако това там бяха българските учени, няма по-очаквано решение от това обществото да спре да плаща за тях.

Няма да пропусна и темата за раждането на култура на протеста у българския академичен човек. Изглежда, че протестите като цяло се настаняват все по-уютно в един особен социален модус, измествайки усилията към установяване на диалог и подменяйки същинската си роля на терена на интелектуалното – средство за привличане на внимание, за осъществяване на граждански натиск, чиято кулминация се помества на масата за преговори. Не е нелогично пресата към политиците, осъществявана от улицата, да бъде често пъти злоупотребявана от обществени групи, чийто комуникационен арсенал включва диалога твърде периферно или направо не го включва никак. Не би ме учудило, ако под прозорците на държавните сгради с плакати в ръце и лозунги на уста се видят тези, които слабо владеят технологията на аргумента – всеки употребява онези усилия, които се намират в негова достъпност.

Особено тревожно е пребиваването на учените на улицата. Отбелязвам мимоходом, че докато пиша този твърде нестроен анализ, получих поредния призив за протест, този път – срещу безобразията във Фонд „Научни изследвания“. В това личи едно особено самозабравяне на българския учен, който е загърбил предназначението си, начевайки да се намества в клишето на професионалния революционер. Позиция, която буди поне няколко агрумента насреща си. Първо – всяка група в обществото брани интересите си с довода за полезност. Заплашеният реагира с допълнително доказване на факта, че той служи на общото благо. Пренесен на научна територия, този довод би следвало да доведе до знанието на широката публичност резултатите от проведените изследвания, акцентирайки върху техния ефект. Един-единствен път това стана – изследователи подариха символично на депутати свои разработки. Тогава това доведе до диалог, скършен от нова вълна улични прояви, сторени не от самозабравили се, а от никога-не-познавали-себе-си-като-учени хора.

Тук е мястото и на второто – проблемът за нереализирания диалог между науката и държавата. Едва ли би било честно, ако вината за това бъде поета само от едната страна. Не е въпрос на лицемерен баланс и бездушно примиренчество да се утвърди, че наистина проблемът е двустранен. Моята тревога обаче е насочена към мъчнотиите в общението, заложени от страната на жреците на познанието. В кавички. Няколко чифта. Не защото другите не са важни. Всеки довод в полза на академизма изхожда от някаква негова положителна черта. Науката е информация, проникване във все по-фини детайли на битието, но тя е и културен факт, който се потребява от обществото, подобно на кинофилма, на театралния спектакъл, на изложбата в галерията и музея, на доброто четиво. Ето защо художникът показва картините си като доказателство за смисъла на това негово превъплъщение изобщо, писателят – своите книги и т.н. Ученият би следвало да се заяви чрез своите изследвания. След като информация за такива няма, навярно липсват и самите те. Изключвам докторските дисертации по история на литературата, възлизащи на 98 странички печатен текст, изградени върху съветска аналитика, остаряла преди повече от половин век, които денонсират и професионалната етика на учения, и изискването за неговото културно равнище.

Тези тъкмо люде вчера избраха свой председател. Посочи го група, събрание, но не и общност. Събитие, което буди тревога поне по няколко причини. От една страна, конкуренция този път нямаше. Едно от обясненията е намерението този път Академията да бъде запазена от възможни крамоли. Оставям извън фокуса на мисълта си какво тъкмо този път охраняват научните люде. В името на етиката или с цел да остане светла паметта за споминалия се бивш оглавител – въпрос, който едва ли има значение, тъй като нито един от тези доводи никак не попада в една парадигма с идеята за доброто управление и общото благо.

Изборът – не мога да пропусна и това – ни пренесе в едно неотдавно време, както гласи шаблонът. Преди малко повече от две десетилетия голям част от важните за обществото решения се вземаха именно по този начин – с формално единодушие, без алтернативни проекти, без критични гласове и съвсем без вот „против“. В реда на нещата е този модел да се възпроизвежда до днес не къде да е, а в БАН – една от най-бавно променящите се институции. След това обяснение обикновено следва махване с ръка и квалификации, сред които „сталинистки динозаври“ е една от най-неутралните. За жалост не мога да опонирам на нито една от тях. Впрочем, разбира се, че бих могъл, но няма да го сторя. Защото Академията трябва да се мисли не в порядъка на високопарните слова от Людмилието, а от позицията на нейната реално свършена работа и принесената полза.

Изборът – съвсем няма да пропусна това – имаше поне още няколко смисъла. Той беше наистина избор на едно от едно. Изначално той нямаше как да се състои. След всичко станало, след като авторитетът на най-авторитетната научна институция у нас беше свален някъде на дъното на Пасифика, след като научната общност от десетилетия се попълва не с интелектуалци, с хора с гражданска позиция, а със скромни, смачкани, мижитуркащи хорица зад бюра, най-голямото прдизвикателство беше да бъде изнамерено истинско лице на БАН. Човек, който ще бъде на прицела на колеги, управляващи и общество заради предстоящия нов провал в опитите Академията да бъде реформирана; и най-важното – който изобщо да се съгласи да напусне уютната, макар и зле отоплена поради икономиите, бяла стая и да бъде поставен в режим на публично битие.

Намери се един. Повече няма. Само ще напомня, че нашата наука упорито продължава да държи на принципите на геронтокрацията, въвличайки в собственото си управление хора на 50+ години. На тази възраст липсата на мениджърски опит практически не би могла да бъде компенсирана. Това – при пложение, че мислим все още Академията като самоуправляваща се. Нещо, в което съм все по-силно усъмнен, а видимо не само аз: само напомням, че правителството неотдавна въведе външен управленски орган – борд, в който влизат редица политически лица, чието съдаване сигнализира липсата на доверие относно способностите на учените да насочват дейността на институцята си.

Днес същите тези притестират, имитирайки общност. Група, вдъхновена от образа на професионалния превратаджия, пасваща като жизнена среда на другаря Владимир Илич и нямаща нищо общо с учения статус, тъй като виковете „Оставка!“ прекъсват диалога, преди да се е явил шанс за осъществяването му. Излезли от своята бяла стая, българските академични люде показаха още по-ясно, че общност няма. Че общ интерес травматично отсъства, тъй като първият му компонент следваше да бъде ниската толерантност на гилдията към некадърните и некултурните. Какво ни остава да мислим при положение, че тъкмо слабо причастни към ценностите на академизма днес си присвояват правото да говорят от името на цялата наука, а на тази фактическа узорпация на права никой не отговаря?!

Проблемите във Фонд „Научни изследвания“ също доказват, че на мястото на българската научна общност днес има празно място. Това е хронологически последният днес факт, който обаче изобщо няма да бъде последен сам по себе си, в който се отразява обосноваността на наблюдението, че у нас професионалното равнище на учените е катастрофално ниско – сред управляващите фонда е личност с голям докторат от жалка в птеренциите си печатница за дипломи, неизвестна никъде извън България, плод на стремежа на социалистическат държава да произведе чиновници за нуждата на столичните и провинциалните библиотеки; насреща му застават люде, чиито техники за аргументация се изчерпват с повишаването на тон и щедрата употреба на прилагателни от реда на обидните квалификации с лична насоченост.

Замисълът беше да напиша кратка история. Получи се не дотам кратка. Никак не се радвам, че е имало какво да споделя. Без капка лицемерие. Когато някога прочетох в статия на Александър Кьосев, че в в България няма научна общност, макар доводите да бяха пред мен, подобно твърдение ми се стори по-екстравагантно от дозата, която в онзи момент можех да понеса. Днес – напротив – бих заявил, че остротата на автора е подминала или пощадила цяла поредица факти, които хич не са без значение. Няма да го сторя – историята има свойството да се разкрива от дистанция. Съзнанието прави връзки между „сега“ и „някога“, откривайки по този начин някои от смислите на миналото в непосредствено наблюдаваното.

Нека бъде ясно, че написаното тук също не е изчерпателно. В нито едно едно отношение. Истински радикалната позиция изисква да употребя и имена. Не го правя не поради липса на готовност – някъде вече съм го и извършил, макар и частично. Липсата на експертиза върху цялата ни наука прави всяко подобно осветляващо начинание обидно за едни и прикритие за други. Ето защо: такова действие следва да се предприеме от група, мислеща себе си като общност и имаща професионален и личен морал. От хора, които могат да докажат това по недвусмислен начин. От алтернативна академична общност, която не предявява претенции към съществуващите първи места в науката и не си изгражда нови, а работи съгласно своите предварително договорени стандарти и дава да се разбере полезността й – и като възможно приложение в някоя практика, и като културна фактология, издигаща обществото като цяло на друго, по-високо равнище, създаваща манталитет. Вън от бялата стая, но не до портрета на другаря Ленин.

Няма значение кой би ръководил безформена маса, но трябва, трябва да бъде важно кой е начело на гилдия, особено научна.

„Науката и съвременният университет“


Научни скуп са међународним учешћем
НАУКА И САВРЕМЕНИ
УНИВЕРЗИТЕТ
16. и 17. новембар 2012.
Филозофски факулет
Универзитет у Нишу
_______
International Conference
SCIENCE AND MODERN
UNIVERSITY
16th and 17th November 2012.
Faculty of Philosophy
University of Niš
Serbia

 

 

ПЕТАК 16.11.2012.

 

09:00–10:30 Регистрација учесника (Хол у приземљу)
10:30–11:30 Отварање скупа (Амфитеатар 21)

 

Промоција зборника радова са научног скупа НИСУН 1

 

Пленарно излагање: академик Слободан Грубачић, Српска академија наука и уметности

 

11:30–12:00 Коктел (Хол у приземљу)

 

12:00–14:00 Рад у секцијама

 

14:00–15:00 Ручак (Хол на другом спрату)

 

15:00–17:00 Рад у секцијама

 

17:00–18:00 Пауза – кафа (Хол на другом спрату)

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (слушаоница 206)

 

18:00–20:00 Рад у секцијама

 

21:00 – ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА (сала Дома војске, Нишлијска механа)

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

10:00–10:30 Пленарно излагање: Professor Gill Crozier, Centre for Educational Research, Roehampton University, GB

 

10:45–12:30 Рад у секцијама

 

12:30–13:00 Пауза – кафа (Хол на другом спрату)

 

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату, 211)

 

13:00–14:30 Рад у секцијама

 

14:30 – Свечано затварање скупа (Амфитеатар 301)

 

Опроштајни коктел за учеснике (Хол на другом спрату)

 

 

FRIDAY Nov. 16th 2012.

 

09:00–10:30 Registration (Entrance hall)

 

10:30–11:30 Opening ceremony (Аmphitheater 21)

 

Promotion of the NISUN 1 Proceedings

 

Plenary lecture: Аcademician Slobodan Grubacic, Serbian Academy of Sciences and Arts

 

11:30–12:00 Welcome cocktail (Entrance hall)

 

12:00–14:00 Panels

 

14:00–15:00 Lunch (Second-floor hall)

 

15:00–17:00 Panels

 

17:00–18:00 Presentation of the Faculty of Phisosophy publications (room 206)

 

18:00–20:00 Panels

 

21:00 – CONFERENCE DINNER („Dom Vojske“, between the National Theatre аnd the Municipal Court)

 

 

SATURDAY, Nov. 17th 2012.

 

10:00–10:30 Plenary lecture: Professor Gill Crozier, Centre for Educational Research, Roehampton University, GB

 

10:45–12:30 Panels

 

12:30–13:00 Coffee break, POSTER PRESENTATIONS (Second-floor hall)

 

13:00– 14:30 Panels

 

14:30 – Closing ceremony (Amphitheatre 301)

Farewell party (Second-floor hall)

 

 

1. Хуманизација универзитета – проблеми и перспективе
Humanizing the university – problems and perspectives

 

Амфитеатар 301

ПЕТАК 16.11.2012.

 

Модератор: Ненад Сузић
12:00 Раденко С. Круљ, Болоњски процес и осавремењивање образовно-васпитног процеса на универзитету
12:15 Ненад Сузић, Маја Трифуновић, Ентузијазам, полуга ефикасности изостављена из обуке будућих наставника
12:30 Биљана М. Сладоје Бошњак, Педагошки аспекти метакогниције
12:45 Розалина Коскарова, Humanistic dimension of the professional development program for preschool teachers at the University Ss Ciryl and Methodius in Skopje
13:00 Vesna Stanković Pejnović, Od obrazovanja do samoobrazovanja
13:15 Александра Костић, Култура и емоција
13:30 Мирјана Р. Јефтовић, Јелена Бозало, Интеркултурално образовање и социјално-комуникацијске компетенције васпитача
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Златко Павловић
15:00 Саит Качапор, Далиборка Поповић, Смерови развоја и евалуације високошколских установа
15:15 Златко М. Павловић, Универзитетска настава у свјетлу теорије Кјерана Игана
15:30 Бране Р. Микановић, Хуманистичко-развојне парадигме универзитетског образовања
15:45 Татјана В. Михајловић, Хуманизација универзитетске наставе у прошлости и данас
16:00 Јелена Ж. Максимовић, Стручно усавршавање као стратегија професионалног развоја наставника
16:15 Александра К. Анђелковић, Усклађеност иницијалног образовања и актуелности праксе као модел хуманизације положаја школских педагога
16:30 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Жана Бојовић
18:00 Rudi Rizman, Universities at the crossroads: facing new challenges in the 21st century
18:15 Анна Димитрова Алексиева, Възрожденският бунтовник в културната памет на българите – изобретяване и митологизиране
18:30 Жана П. Бојовић, Јасна Максимовић, Антиегалитаристички приступ образовању студената
18:45 Живорад М. Миленовић, Дидактика у условима инклузивне наставе
19:00 Димитар Викторов Атанасов, Историческата информация и идеологическото моделиране
19:15 ДИСКУСИЈА

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

Модератор: Зорана Јоксимовић
10:45 Galina Sazhko, Даница Пиршл, Humanizing higher education in Ukraine: State of the problem
11:00 Миле Ђ. Илић, Позиција универзитета, демократизација и хуманизација наставно-научног процеса
11:15 Зорана Б. Јоксимовић, Хуманизација односа међу половима кроз образовни систем у Србији
11:30 Данијела Д. Здравић Михаиловић, Теоријски предмети у служби учења уметничке музике – проблеми и перспективе
11:45 Смиљка Љ. Исаковић, Улога уметности у хуманизацији универзитета
12:00 Зорица Ч. Станисављевић Петровић, Креирање школе као хумане социјалне заједнице

12:15 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Јелена Максимовић
13:00 Бисера С. Јевтић, Марина Ивановић, Морална димензија компетенција – хуманизација универзитета
13:15 Јелена Ж. Максимовић, Јелена Петровић, Перспективе студија педагогије у процесу хуманизације односа на универзитету
13:30 Светлана Чичевић, Милкица Нешић, Оцена квалитета online курсева (постер презентација)
13:45 Марија М. Јовановић, Дисторзије педагошке комуникације и њихово превазилажење као основа хуманизације наставе на савременом универзитету
14:00 ДИСКУСИЈА

 

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

2–3. Модернизација, културниидентитетииприказивањеразноликости
Modernisation, cultural identities, and representation of diversity
302, 433

 

ПЕТАК 16.11.2012.

302

1) Култура и приказивање другог и другачијег

Модератор: Никола Божиловић

12:00 Никола Божиловић, Култура и приказивање разноликости
12:15 Бранимир В. Стојковић, Криза европског идентитета?
12:30 Бранислав Д. Стевановић, Модерна држава и право на различитост
12:45 Пивкин Сергей Дмитриевич, Смысловая модель саморазвития языковой личности в иноязычной речевой деятельности
13:00 Слободан М. Миладиновић, Религијске разлике и конфесионалне дистанце
13:15 Мирјана М. Кристовић, Медијско рефлектовање културне разноликости, остваривање комуникацијске равноправности и интеркултурногразумевања
13:30 Биљана Т. Продовић Милојковић, Бојан Т. Продовић, Европски културни идентитет – како изаћи на крај са културном разноликошћу
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

15:00 Lela R. Milošević Radulović, Diskriminacija starijih ljudi u savremenom društvu kao posledica stereotipa i predrasuda o starenju i starosti
15:15 Станка Д. Јанковић Пивљанин, Промена парадигме: од обреда до спектакла – карневал
15:30 Tena Čačić, Facebook as a communication channel of diverse ideas that are not represented in traditional media
15:45 Вера Д. Бацковић, Улога фестивала у истицању аутентичности града
16:00 Зоран С. Николић, Анахроност, солипсизам и страх – кључне координате примитивизма
16:15 Стана Љ. Смиљковић, Сила и човек у бајкама, легендама и предањима Jужне Cрбије
16:30 Андријана Д. Ристић, Жена у илустрованој штампи Краљевине Југославије – примери културног идентитета
16:45 Radmila J. Jovanović, Kulturni prostor identiteta i njegova različitost – etno nasleđe na prostoru Stare planine

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

2) Друштвени подсистеми и однос према различитом у Србији и на Балкану

Модератор: Љубинко Милосављевић

18:00 Ирена Петровић, Вредносне оријентације средње класе у Србији 2003-2012
18:15 Милица Весковић, Oднос грађана Србије према појму национализма
18:30 ЉубинкоМилосављевић, Европеизација и балканизација националних идентитета
18:45 Милош Јовановић, Јелена Божиловић, Политичко је лично – о концепту интимног грађанства
19:00 Јован Живковић, Регионални идентитет као реална основа за нови друштвени концепт
19:15 Слободан Цветановић, Данијела Деспотовић, Научни, технолошки и креативни капацитет земаља западног Балкана
19:30 Наталија Јовановић, Модернизација образовања у Србији и профилисање културног идентитета
19:45 Златко Жоглев, Ружица Цацаноска, Чудото во црквата Свети димитрија – Скопје: Aнализа на содржина на написите во дневниот печат на Република Македонија
20:00 ДИСКУСИЈА

 

21:00 – ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

Мала сала 433
3) Традиционално, (пост)модерно и идентитети у социолошком дискурсу

 

Модератор: Милош Р. Кнежевић
12:00 Зоран Видојевић, Европска унија без стварног идентитета
12:15 Љубиша Р. Митровић, Разноврсност приказивања / конструкција идентитета у савременој социолошкој и културолошкој литератури
12:30 Danijela R. Gavrilović, Dragana S. Zaharijevski, Prihvatanje „drugosti“ u Srbiji – analiza podataka EVS
12:45 Милош Р. Кнежевић, Културни полиидентитет у деградирајућем масизму
13:00 Јосип С. Кристовић, Процес интегрисања села у агломерацију града Ниша и конструисање културне различитости
13:15 Zlatiborka Z. Popov Momčinović, Feminizam i ženski aktivizam u postdejtonskoj BiHizmeđu osporavanja i osnaživanja
13:30 Марина Д. Матејевић, Анита Николић, Традиционално и модерно у васпитним поступцима родитеља
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Сузана Марковић Крстић
15:00 Paicu M. Adina, India – A diverse nation
15:15 Предраг Ј. Мутавџић, Anastassios L. Кampouris, Интеркултуралност и мултикултуралност савременог Балкана
15:30 Сузана В. Марковић Крстић, Васпитање за демократију, толеранцију и мултикултурализам – изазови грађанског васпитања
15:45 Владан О. Павловић, Милош М. Јовановић, Ставови студената Филозофског факултета у Нишу о односу језичког и националног идентитета
16:00 Јелена Д. Цветковић, Миомира М. Ђурђановић, Настава музике као део мултикултуролошког образовања
16:15 Слободан А. Кодела, Драгана Д. Тодоровић, Српски музички идентитет – континуирани спој традиције и савремености
16:30 Бисера С. Јевтић, Мултикултуралност и етичке вредности
16:45 ДИСКУСИЈА

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

302
4) Модернизација, културни идентитети и приказивање разноликости –
књижевна перспектива

 

Модератор: Nudžejma S. Bećar
10:45 Данијела Ђ. Ковачевић Микић, Хипертрофија стварности и културни идентитет у Матијевићевом делу „Мемоари, амнезије“
11:00 Тања Ж. Антић, (Не)могућност трећег пола и рода у реалности и у књижевној фикцији Лесли Фајнберг ,,Стоун Буч Блуз“
11:15 Марија С Станчић, Феномен еротског у роману Борисава Станковића
11:30 Мирослав Д. Ћурчић, Ана Ж. Станковић, Потрага за идентитетом у различитости у роману Раки Б. Вонгара
11:45 Петра В. Митић, Идентитет као место субверзије или потврде културе: (анти)есенцијалистички модел Жака Лакана
12:00 Nudžejma S. Bećar, Raznolikost smislova života proizišlih iz odnosa prema Mostu u Andrićevom romanu „Na Drini ćuprija“
12:15 Татјана Думитрашковић, Шекспир и ренесансно позориште-културни и политички идентитет једне епохе
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Андреј М. Павловић
13:00 Jelena Z. Stojanović, Identitet i modernizacija: „Crni album“ Hanifa Kurejšija
13:15 Дуња Д Полети, Одлике језичког регистра маркетиншких стручњака у Србији
13:30 Андреј М. Павловић, Улога библиотеке у савременом друштву и промоција мултикултуралности
13:45 Саша А. Савић, Утицај културе на теорију мултиписмености
14:00 Natasa. M. Sarafova, Jane Jovanov, Identitetot na zenata vo bajkite na brakata Grim (постер презентација)
14:15 Аna Kocić, Captivating Stereotypes: Native Americans in Captivity Literature of Colonial America
ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

4. Психологија и савремено друштво
Psychologyandmodernsociety

 

210
ПЕТАК 16.11.2012.
17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

Модератор: Владимир Нешић
10:45 Mariana Dimitrova Niagolova, The Freedom and the Will: some contemporary psychological problems
11:00 Александр Михайлович Холод, Инмутационные процессы современного общества
11:15 Улунова Анна Евгеньевна, Функциональные и структурные аспекты культуры профессионального общения государственных служащих
11:30 Vladimir D. Nešić, Milica M. Pavlović, Shvatanje siromaštva u različitim vremenima
11:45 Мирјана В. Совиљ, Значај пренаталног периода за развој људске јединке
12:00 Љубиша Д. Златановић, Формуле среће, чињенице живота. Критички поглед на позитивну психологију
12:15 Milkica M. Nešić, Jelena Kostić, Neurobiologija adolescencije
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Јелисавета Тодоровић
13:00 Dušan J. Ranđelović, Senka M. Kostič, Sociodemografski korelati stilova učenja studenata Univerziteta u Prištini
13:15 Vladimir D. Nešić, Milica M. Pavlović, Psihološki aspekti pušenja lule
13:30 Јелисавета А. Тодоровић, Ивана Симић, Димензије породичног функционисања и субјективно благостање у односу на пол и тип домаћинства (постер презентација)
13:45 Sonja B. Jović, Samostistišavanje, sklonost ka depresivnom reagovanju i kvalitet porodičnih odnosa
14:15 ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

Србистика: наслеђеиперспективеповодом 25 годинапостојањастудијасрпскогјезикаикњижевностинаФилозофскомфакултетууНишу: СЕКЦИЈЕ 5,6,7
Serbian studies: heritage and prospects – to mark the 25th anniversary of the Serbian language and literature studies at the Faculty of Philosophy in Nis: PANELS 5,6,7

 

5. Српски језик на универзитету у нормативном огледалу
Serbian language at the university in the mirror of standardisation

304

ПЕТАК 16.11.2012.
Модератор: Јордана Марковић
12:00 Јордана С. Марковић, Мирјана Соколовић, (Не)информативност сајтова нишких факултета
12:15 Boban M. Arsenijević, Proceduralno i deklarativno u nastavi jezika na primeru vrsta reči
12:30 Mihaj N. Radan, Srpski jezik na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. Istorijat, perspektive
12:45 Срето З. Танасић, Безлична реченица у Травничкој хроници Иве Андрића
13:00 Надежда Д. Јовић, О језику Зборника закона и уредба из 1867. и 1868. године
13:15 Неда В. Павловић, Књижевни језик код Срба у светлу дијахроне социолингвистике
13:30 Мирјана К. Илић, Лексикографске дефиниције придева за боје у нормативистичкој перспективи
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Биљана Самарџић
15:00 Кристина М. Драговић Норма српског језика и савремени процеси граматикализације
15:15 Маја Д. Вукић, Конкретизатори за исказивање начинског значења у српском језику
15:30 Биљана С. Самарџић, Правописне тенденције споменичке грађе из средњовјековне Босне
15:45 Драгана Т. Вељковић, Корелати имперфекта у новинарском стилу савременог српског језика
16:00 Александра А. Јанић, Пропозиционалност и фактивност исказана везницима да, што и че у српском и бугарском језику
16:15 Анђелка М. Лазић, Лазаревићев избор лексема које означавају родбинске односе
16:30 Бранимир В. Станковић, Придевски вид у српском језику – наука, норма и језичка реалност (постер презентација)
16:45 Мирјана В. Совиљ, Српски језик на универзитету у нормативном огледалу
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
*Од 18:00, у 304 – Филологија од науке до наставе – српска филологија
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

 

6. Књижевност и приватни живот: блискост и удаљеност у породичним односима
Literature and private life: closeness and remoteness in family relationships

 

Велика сала 434
ПЕТАК 16.11.2012.

 

10:30 Пленарно излагање: академик С. Грубачић (Амфитеатар 21)
Модератор: Снежана С. Башчаревић
12:00 Сава Дамјанов, „Фиктивно-интимно“ као модернистички знак
12:15 Мирјана М. Марковић, Милица М. Радуловић, Народна поезија – слика патријархалних породичних односа
12:30 Татјана Јовићевић, Унутрашња страна просвећености: простори приватности у Доситејевом делу
12:45 Љиљана С. Костић, Приватни живот у „Успоменама“ Владана Ђорђевића
13:00 Ружица Д. Јовановић, Историјске чињенице у приповеткама Лазе Лазаревића
13:15 Мирко Р. Ђукић, Породични односи у приповеткама Јанка Веселиновића
13:30 Снежана С. Башчаревић, Интелектуално самотништво Исидоре Секулић
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Горан Б. Милашин
15:00 Снежана В. Божић, О породици и породичним односима у прози Душана Радића
15:15 Горан Б. Милашин, Говорна карактеризација ликова у „Бојовницима и бјегунцима“ Бранка Ћопића
15:30 Славица Гароња Радованац, „Ефемерис“ (I) Дејана Медаковића као литераризација породичног (историјског и ратног) искуства
15:45 Данијела С. Вујисић, Сага о Јотићима Живојина Павловића
16:00 Ђоко Здравески, Лик оца у Породичном циклусу Данила Киша
16:15 Сања Ђ. Мацура, „Слика породичног живота у романима Петра Сарића“
16:30 Бојан Б. Струњаш, Српска породица пљеваљског краја у роману „Свитање“ Милке Бајић – Подерегин
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Милунка Љ. Митић
18:00 Наталия Димитрова Няголов, Семиотика родов в творчестве Л.Н. Толстого и М.А. Булгакова
18:15 Маријан К. Мишић, Приповедање паралаксе и немогућа блискости у романима М.Џ. Куција
18:30 Damjan Stevkić, Konstrukcija porodične istine u Slepom ubici, Margaret Atvud
18:45 Сава В. Стаменковић, Положај жене и породица у роману “Техану“ Урсуле Легвин
19:00 Данијел М. Дојчиновић, Породични односи у српској књижевности немањићког доба
19:15 Милунка Љ. Митић, Породични и владарски односи у краљевској кући Уроша Великог – по Архиепископу Данилу Другом
19:30 ДИСКУСИЈА

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.
Модератор: Драгана Вукићевић
10:45 Dragana B. Vukićević, Dositej o prijateljstvu
11:00 Весна М. Војводић Митровић, Варијабилност супружничких односа у српском народном епском песништву
11:15 Тамара С. Пилетић, Књижевно писмо некад и сад
11:30 Сузана М. Ђорђевић, Три добра младе Ђурђевице – породични поредак љубави
11:45 Александра Г. Ристић, Земља која храни – земља која једе, „Камен за под главу“ Милице Новковић
12:00 Наташа И. Делач, Биљана В. Митровић, Деструкција породичне заједнице. Случај Павиљони Милене Марковић
12:15 Душан М. Благојевић, Породичне приче у драми „Скакавци“ Биљане Србљановић
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Валентина Питулић
13:00 Ljiljana M. Banjanin, Lice i naličje građanskog života u porodičnom romanu
13:15 Jelena S. Andrejić, Maja R. Milutinović, Svakodnevna potraga za otuñenim Sopstvom – privatni život, porodični odnosi i njihova uloga kroz književno stvaralaštvo Davida Albaharija
13:30 Андреја Ж. Марић, Породичне и љубавне интриге у друштвено-критичким драмама Душана С. Николајевића
13:45 Валентина Д. Питулић, Свето и профано у приповедачкој прози Григорија Божовића
14:00 Весна М. Војводић Митровић, Разградња женидбе упливом виших сила
ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

7. Савремени токови науке о књижевности
Modernliteraturestudies

 

210
ПЕТАК 16.11.2012.

 

Модератор: Ирена П. Арсић
12:00 Бошко Ј. Сувајџић, Савремени токови науке о народној књижевности
12:15 Немања Ј. Радуловић, Савремена проучавања народне бајке
12:30 Ирена П. Арсић, Савремена српска рагуѕеологија. једно виђење
12:45 Милутин Б. Ђуричковић, Савремени токови науке о књижевности за децу и младе
13:00 Ненад В. Николић, Историја српске књижевности у светлу поделе студија књижевности у Београду и Нишу
13:15 Јован Пејчић, Идеје или парадигме. Смисао сличности у историји и теорији књижевне критике
13:30 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Снежана Милосављевић Милић
15:00 Снежана М. Милосављевић Милић, Виртуелна прича као изазов наратолошком проучавању темпоралности
15:15 Јелена В. Јовановић, Проблем фокализације: (Не)могућност укидања приповедачеве слободе
15:30 Јасмина В. Ноцић, Семантика могућих светова и логика фикције
15:45 Vladislava S. Gordić Petković, Ironična/ikonična slika sveta u savremenoj anglofonoj prozi
16:00 Дејан Д. Милутиновић, Лични идентитет у постмодерној
16:15 Мирјана Д. Бојанић, Парадокс у дискурсу о другима: Куцијев роман Земље сумрака из угла постколонијалне критике
16:30 Јелена Марићевић, Роман „Forward“ Слободана Владушића у контексту деконструкције
16:45 Милица Љ. Живковић, “To a new world of gods and monsters”. Постхуманизам – критичко теоријски правац за нови миленијум
ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Душан Иванић, Сунчица Денић
18:00 Душан Иванић, Прича из живота: ка одређењу једне прозне врсте
18:15 Сунчица М. Денић, Прогон и завичај у новијој српској књижевности Косова и Метохије
18:30 Светлана С. Шеатовић Димитријевић, Проучавање старих културних модела у српској поезији друге половине 20. века – национално и европско
18:45 Јелена С. Младеновић, Идентитет лирског субјекта у наративној поезији Срђана Ваљаревића
19:00 Александар С. Пејчић, Заплет стицања: комедије Јована Стерије Поповића и Бранислава Нушића

21:00 – ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

 

8. Филологија – од науке до наставе
Philology between science and teaching

208, 304

ПЕТАК 16.11.2012.

 

208
Модератор: Добрила Бегенишић
12:00 Николина Н. Зобеница, Гордана М. Ристић, Универзитетска настава немачког језика и књижевности
12:15 Добрила Бегенишић, Студирање и учење немачког језика у Србији – актуелно стање и перспективе
12:30 Татјана С. Грујић, Аспекти примене анализе дискурса – настава граматике страног језика
12:45 Danica S. Piršl, dr Galina Sazhko, Developing oral and written interactional competence
13:00 Бранка Л. Миленковић, Тања З. Русимовић, Примена мултимедијалних средстава и пратећег материјала у усменој реализацији академског дискурса
13:15 Весна В. Алексић, Читање у другом/страном језику – да ли читање текста без разумевања утиче на став ученика према предмету
13:30 Панајотис Г. Асимопулос, Полифем у грчким и латинским песмама
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

304
Филологија од науке до наставе – српска филологија

Модератор: Милош Ковачевић
18:00 Милош М. Ковачевић, Србистика између науке и политике
18:15 Драгана Љ. Станојевић, Марина С. Јањић, Кључне методичке компетенције свршених студената србистике
18:30 Гордана С. Драгин, Однос дијалекат/стандард у говорном и писаном изразу у основној школи
18:45 Оливера Р. Крупеж, Лексичка структура приповетке Поход на Мјесец Бранка Ћопића у светлу језичких могућности садашњих читалаца
19:00 Биљана Б. Мишић, Наставно тумачење фразеологизама у приповијеткама Петра Кочића
19:15 Елизабета М. Каралић, Препреке у рецепцији српске средњовековне књижевности у настави
19:30 Милка В. Николић, Дидактичко обликовање садржаја о акценту у уџбеницима српског језика за млађе разреде основне школе
19:45 ДИСКУСИЈА

21:00 – ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

208
Модератор: Биљана Мишић Илић
10:45 Биљана М. Мишић Илић, Концепт учења кроз друштвено-користан рад и настава страних језика на универзитету
11:00 Маријана Г. Вучковић, Неуправни говор у говорном енглеском језику
11:15 Марта В. Димитријевић, Applying Cognitive Linguistics to Teaching the English Article System in the EFL Classroom
11:30 Јелена Р. Даниловић, Vocabulary Size of Serbian EFL Learners: Bridging the Gap between Theory and Practice
11:45 Ивана М. Зорица, Колокације у регистру економије на енглеском, немачком и српском језику
12:00 Галина Александровна Сосунова , Лексико-грамматическая характеристика аутентичных текстов таможенной тематики на французском языке
12:15 Иван Н. Јовановић, Француски фразеологизми и пословице са лексемом agneau – јагње и њихови српски еквиваленти
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФА, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Весна Лопичић
13:00 Весна Лопичић, Меметика и критичко мишљење
13:15 Јелена М. Војиновић Костић, Лингвистика и хумор
13:30 Милош Б. Тасић, Душан М. Стаменковић, Визуелне манифестације појмовне метафоре и метонимије у стрипу
13:45 Maja S. Lemajic, Karakteristike i prednosti tehnike Jednorečeničnog sažetka u nastavi stranog jezika
14:00 Саша С. Чорболоковић, Лапсуси и ментални лексикон са освртом на методику наставе језика
14:15 ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

9. Коришћење аутентичног језика и елемената културе у настави страних језика
Authentic materials and elements of culture in foreign language teaching

207

ПЕТАК 16.11.2012.

 

Модератор: Савка Благојевић
12:00 Daniela I. Popescu, Integrating culture into a foreign language course
12:15
12:30 Тијана М. Стојановић, Културно оријентисана настава страног (енглеског) језика
12:45 Nikoleta M. Momčilović, Interkulturalnost i nastava stranih jezika
13:00 Савка Н. Благојевић, Metodološke nedoumice pri korišćenju autentičnih filozofskihtekstova u priručnicima za studente te akademske discipline
13:15 Sanja Z. Stosic, Kulturološke konotacije muzike i pesma kao autentični jezički materijal u nastavi španskog kao stranog jezika
13:30 Милена М. Костић, мр Љиљана Јанковић, Елементи популарне културе у настави књижевности и енглеског као страног језика: случај Леонарда Коена
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

Модератор: Katarina. Đ. Zavišin
10:45 Oana M. Pastae, Philologie Française
11:00 Danijel S. Živković, L’utilisation de la langue authentique et des éléments culturels dans la didactique du français sur objectifs spécifiques
11:15 Биљана А. Рисић, Елементи културе у настави француског језика у основним и средњим школама Србије
11:30 Marina M. Kolesar Uvod u rumunsku civilizaciju: motivacioni faktor u učenju rumunskog jezika
11:45 Ilenia Pautasso, La meglio gioventù by Giordana: an example of using authentic materials and elements of culture in foreign language teaching
12:00 Јелена Љ. Баста, Улога употребе аутентичних материјала у настави језика струке
12:15 Katarina. Đ. Zavišin, Interkulturna kompetencija učenika u kontekstu CLIL nastave: neophodnost ili opcija?
12:30 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)
14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

10. Компаративна истраживања словенских језика, књижевности и култура
Comparative studies of Slavic languages, literatures and cultures

209

 

ПЕТАК 16.11.2012.

 

Модератор: Марко Јесеншек
12:00 Ценка Н. Иванова, Традиције славистичких конгреса и савремена славистика
12:15 Марко Јесеншек, Slovensko-srbski jezikovni stiki v času ilirizma in novoilirizma
12:30 Maja Rančigaj, Izražanje osebka v češčini in slovenščini
12:45 Михајло П. Фејса, Русински језик у Србији и његово место у породици словенских језика
13:00 Sonja Novotni, Mihajlo Mrkovikj, Кomparativni istrazuvanja na leksikata od slovenski areal vo nekoi staroslovenski rakopisi, nasprema sostojbata vo sovremeniot makedonski jazik i sovremeniot srpski jazik
13:15 Маја З. Вељковић, Облици „есть“, „нет“ и „да“ као речи-реченице у руском језику и њихови српски еквиваленти (Пар „да“ и „нет“)
13:30 Дејан С. Марковић, Подела руских и српских фразеологизама са компонентом ОКО по спољашњим манифестацијама емотивног стања
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Лариса Човић
15:00 Виолета П. Џонић, Појам лакуна у језику и њена тумачења у руској и српској теоријској литератури
15:15 Тања З. Милосављевић, Ана Р. Савић Грујић, КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ФРЕКВЕНТНОСТИ ИМЕНИЦА У ПРИПОВЕЦИ „ШАЛА“ А. П. ЧЕХОВА
15:30 Лариса И.Човић, др Бранимир Ђ. Човић, МНОГОСТРУКЕ МЕТАМОРФОЗЕ И ПРЕВОДИЛАЧКЕ ИГРЕ СТВАРАЊА И ПРЕ-СТВАРАЊА У МЕМОАРИМА ВЛАДИМИРА НАБОКОВА (КРЕОЛИЗАЦИЈА ТРИЈУ МОДЕЛА КУЛТУРЕ КОД ПРЕВОЂЕЊА СА ЈЕЗИКА ПОСРЕДНИКА)
15:45 Вишња Б. Вишњевац, Прошла времена у Повести о минулим временима у поређењу са њиховим српским преводима
16:00 Весна З. Дицков, РЕЦЕПЦИЈА ПРЕХИСПАНСКИХ КЊИЖЕВНОСТИ У СРБИЈИ
16:15 Јасмина Д. Арсеновић Вујотић, Еразмијанска читања Дон Кихота у српској науци о књижевности
16:30 Мирослав С. Радивојевић, Србима посланица из Москве у светлу формирања спољнополитичког опредељења словенофила и њен одјек код Срба
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

Модератор: Стана Смиљковић
10:45 Саша Д. Шмуља, Матош и српска књижевна критика
11:00 Стана Љ. Смиљковић, АУТОРСКЕ БАЈКЕ СЛОВЕНСКИХ НАРОДА
11:15 Silvija Borovnik, Dvojne identitete v sodobni slovenski književnosti
11:30 Велимир М. Илић, „Славна Москва калачами, Питер усачами“. Културолошки, гендерни и симболички аспект „московског текста“ руске књижевности
11:45 Katja Bakija, Pjesnički opus Orsata Meda Pucića
12:00 Kristina D. Nikolovska, Poezija Milana Orlicha i Slave Gjorgo Dimoskog
12:15 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Бранко Ристић
13:00 Ненад Ђ. Благојевић, Фантастика и фантази у руској књижевности
13:15 Александар Костадиновић, Слика Русије у путничким писмима Симе милутиновића Сарајлије
13:30 Бранислава Р. Совиљ, Значење пушкинско-љермонтовљевских реминисценција у две песме Војислава Ј. Илића
13:45 Бранко С. Ристић, Драматични дијалог са истином и библијским симболима у поезији Пеје К. Јаворова
14:00 Ана А. Рочкомановић, Свети архиепископ Арсеније I у молитвама богослужбених књига од XVII до XIX века
14:15 Татјана Г. Трајковић, Дијалекат и стандард у прешевском говору (језичке интерференције)
ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

11. Изазови новинарства у постмодерном друштву
Journalism and its challenges in the postmodern society

303

ПЕТАК 16.11.2012.

14:00 ПАУЗА – РУЧАК
Модератор: Ljubomir Zuber
15:00 Dubravka Valić Nedeljković, Novi mediji postmodernog društva – Utvrđivanje jedinice analize u istraživanjima medijskog diskursa on lajn izdanja
15:15 Дејан С. Пралица, Владимир В. Баровић, Извештавање о изборима – жанровска проблематика између два светска рата и у дигиталном добу
15:30 Bashar Ibrahim AlHadla, The Implicatures of Knowledgeably Ignored Image
15:45 Saša D. Knežević, dr Ljubomir Zuber, Filip Višnjić prvi srpski ratni reporter
16:00 Јелена Љ. Спасић, Jeзичка средства за изражавање метајезичке модалности у новинским извештајима
16:15 Milica M. Vojinović Tmušić, Književnost i novinarstvo: alternativni izvori saznanja
16:30 Vuk B. Vučetić, Politički klijentelizam i mediji u BiH
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Мирјана М. Марковић
18:00 Мирјана М. Марковић, ЛОКАЛНЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
18:15 Јулија С. Матејић, Другост Рома на маргини варвара. Стереотипи, предрасуде и (антициганизам) у Србији
18:30 Ана М. Јовановић, Значај родне перспективе у медијском извештавању о случајевима насиља у породици
18:45 Dušan M. Aleksić, Uticaj interneta na Srpsku pravoslavnu crkvu; Studija slučaja: Zvanični veb sajt Srpske pravoslavne crkve
19:00 Марија З. Вујовић, Анка М. Михајлов Прокоповић, Изазови трансформације РТС-а у Јавни сервис
19:30 ДИСКУСИЈА

 

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

 

Модератор: Александар Врањеш
10:45 Александар Врањеш, Масовни медији у Републици Српској пред изазовима нових технологија
11:00 Mилош Маловић, Таблоидно новинарство као пресликавање свакодневног живота
реципијената – примјер БиХ
11:15 Невен Д. Обрадовић, Спортско новинарство и изазвиање националног набоја, студија случаја – најава фудбалских утакмица Србије и Хрватске
11:30 Dragana Č. Pavlović, dr Tatjana M. Vulić, Internet alati u nastavi novinarstva
11:45 Нада М. Торлак, Nikola S. Torlak, Нове медијске технологије, нови изазови за медије и њихов утицај
12:00 Ivana S. Markov Čikić, Deca i medijski sadržaji novih tehnologija
12:15 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

12-13. Наука, универзитет и свет
Science, university, andtheworld
Филозофска мисао Глигорија Зајечарановића (1929-2008)
ThephilosophicalthoughtofProfessorGligorijeZajecaranovic (1929-2008)

306

ПЕТАК 16.11.2012.

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Миленко Бодин
15:00 Миленко Бодин , Наука и улога универзитета у друштву
15:15 Бошко С. Прокић, Однос Универзитета према савременим друштвеним променама у Србији
15:30 Драгица С. Илић, МА Борис М. Илић, Савремено образовање и еколошка свест омладине у области заштите човекове животне средине
15:45 Биљана М. Радовановић, Наука и њена методологија у савременом свету
16:00 Татјана С. Брзуловић Станисављевић, Дисеминација научних информација и институционални репозиторијум
16:15 Зоран Аврамовић, Образовање, пословање, незапосленост
16:30 Bojan S. Blagojević, MA Rastislav N. Dinić, DE MESTR CITIRA KANTA: ZLOUPOTREBA NASLEĐA PROSVETITELJSTVA U PROTIV-PROSVETITELJSKE SVRHE
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Зоран Димић
18:00 Mihajlo Markovikj, dr Sonja Novotni, Makedonskiot jazik kako nauka vo svetskite Univerziteti
18:15 Зоран М. Димић, Перелманов избор
18:30 Goran Ž. Ružić, Problem kontinuuma u Kantovoj teorijskoj filozofiji
18:45 Иван Ч. Николић, Дилтајева критика историјског ума – специфичан приступ духовним феноменима
19:00 Milan Z. Jovanović, Roba i novac u Marksovoj teoriji
19:15 Иван М. Коларић, Мишљење и певање код Глигорија Зајечарановића
19:45 ДИСКУСИЈА
21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

 

14. Савремена српска историографија: нове технологије, правци и изазови
ModernSerbianhistoriographynewtechnologies, directions, andchallenges

 

305
ПЕТАК 16.11.2012.

Модератор: Драгица Кољанин
12:00 Нада Б. Зечевић, Mediaevalia electronica et digitalia: перспективе и изазови у примени информатичке технологије у настави средњег века на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву
12:15 Драгица С. Кољанин, Улога нових технологија у преношењу резултата историографије у наставу историје
12:30 Љубодраг А. Поповић, Архиви и настава историје
12:45 Александра А. Фостиков, Невен Г. Исаиловић, Дигитална хуманистика или дигитализација vs. хуманистика
13:00 Александра M. Колаковић, Јана Родић, Могућности примене Augment Reality технологије у популаризацији историје
13:15 Александар Д. Раковић, Популарна култура и српска историографија
13:30 Иван Т. Ристић, Истраживања међуратне историје Балкана у савременој српској историографији (последњих десет година): традиционални и нови приступи
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Сузана Рајић
15:00 Ана С. Столић, Историографија и визуелна репрезентација српске историје. Теоријски оквири, перспективе и изазови концептуализације националне истортије на примеру будуће сталне поставке Историјског музеја Србије
15:15 Слободан П. Селинић, Институт за новију историју Србије данас: сарадници, теме и научни живот
15:30 Драгомир М. Бонџић, Институт за савремену историју у Београду на почетку 21. века: теме и правци истраживања
15:45 Андрија Б. Димитријевић, Данијела Љ. Петровић, Извори и литература за Општу историју двадесетог века у електронском формату
16:00 Данко Љ. Леовац, Значај руских архива за истраживање српске историје 50-их и 60-их година 19. века
16:15 Сузана Р. Рајић, Изучавање 19. века у српској историографији током последње две деценије
16:30 Martin Veselinov Valkov, Serbian Historiography, Bulgarian Archives. Unpublished Documents on the Toplice Uprising Kept in the Bulgarian Central State Archives
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Божица Младеновић
18:00 Ђорђе Н. Ђекић, M. Благојевића, Д. Медаковића, Историај српске државности, прекретниц у развоју српске историографије средњег века.
18:15 Miloš Z. Đorđević, dr Ema Miljković Bojanić, „Kraljevstvo Srbija“ u istoriografiji
18:30 Славиша Д. Недељковић, Призренска лига, између мита и стварности
18:45 Саша Д. Станојевић, Балкански ратови у српској историографији
19:00 Божица Б. Младеновић, др Милић Ј. Милићевић, EUROPEANA 1914-1918: Сећања на Први светски рат – дигитална збирка драгоцених извора из европских националних библиотека
19:15 Александар Д. Стојановић, Друштвена и културна историја Србије за време Другог светског рата у најновијој српској историографији
19:30 Marijana Nikolova Stamova, Savremena srpska istoriografija i albansko pitanje na Balkanu
19:45 ДИСКУСИЈА

 

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

Модератор: Софија Божић
10:45 Василије З. Драгосављевић, Савремена српска историографија о југословенској десници у међуратном периоду
11:00 Драган Ж. Алексић, Душан Р. Бајагић, Колаборација у Србији у Другом светском рату у домаћој историографији
11:15 Софија Д. Божић, Одјеци књиге Холма Зундхаузена Историја Србије од 19. до 21. века у српској научној јавности
11:30 Милан Г. Пиљак, Економска историја социјалистичке Југославије у српској историографији, некад, данас и за будућност
11:45 Ирена В. Љубомировић, Резултати новијих истраживања на Медијани
12:00 Mилена С. Коцић, Југословенско-француски односи у савременој српској историографији
12:15 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)

 

Модератор: Ана Столић
13:00 Ана С. Столић, Женска историја или историја рода (Gender)? Савремена српска историографија и концепти женске еманциоације крајем 19. и почетком 20. века
13:15 Александар В. Милетић, Дисидентство као истраживачка тема у савременој српској историографији
13:30 Дејан Н. Зец, Спорт као нова тема у српској историографији
13:45 ДИСКУСИЈА

14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

 

15. Наукаисавремениуниверзитетстудентскаперспектива (секцијастуденатаосновнихимастерстудија)
Science and the modern university – Students’ perspective (BA and MA students’ panel)

 

212
ПЕТАК 16.11.2012.
10:30 Пленарно излагање: академик С. Грубачић (Амфитеатар 21)
Модератор: Љубица Павловић
12:00 Снежана Д. Југовић, Самосталност рада студената мастер студија
12:15 Александра Ж. Миленовић, Задовољство студената изабраним студијским програмом разредне наставе
12:30 Љубица М. Павловић, Компетенције универзитетских наставника
12:45 Бојан Д. Панић, Израда Мастер рада на Департману за историју Универзитета у Нишу
13:00 Стеценко Антон Владимирович, Пути модернизации российской науки на примере Российской таможенной академии Российская таможенная академия – учебный центр ВТамо
13:15 Александра М. Самокал Јовановић, МА Зоран В. Ракић, Глобализација културе и значај очувања културних различитости
13:30 Снежана Д. Југовић, Самосталност рада студената мастер студија
13:45 ДИСКУСИЈА

 

14:00 ПАУЗА – РУЧАК

 

Модератор: Тамара Дончић
15:00 Борис Ангеловски, Чиста наука – стерилан интелектуалац
15:15 Ivana R. Glišovic, Interkulturalnost u nastavi stranih jezika
15:30 Тамара Б. Дончић, Вишејезични приступ у учењу језика
15:45 Ивана З. Митић, Од традиционалног ка формално-семантичком приступу: дефинисање морфосинтаксичких могућности придева у српском језику
16:00 Милица В. Ћуковић, Логичка синтакса као (р)еволуција у тумачењу стереотипа и дискурса
16:15 Сузана П. Петровић, Значења и употреба фразеологизама који садрже лексему ветар
16:30 Јелена М. Стошић, Јотовање дентала т и д у словенским језицима
16:45 ДИСКУСИЈА

 

17:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И САРАДНИКА (206)

 

Модератор: Александра Угреновић
18:00 Hataша В. Игњатовић, Aутентични документ и тема дискриминације у настави француског језика
18:15 Михаела М. Гојковић, O бољем усвајању енглеског језика кроз групни рад у циљу креирања интерактивне универзитетске наставе
18:30 Биљана В. Митровић, Наташа И. Делач, Интердисциплинарност студија и научног истраживања – студије књижевности и теорије драмских уметности
18:45 Aleksandra M. Ugrenović, „Devojački roman“ Drage Gavrilović u svetlu feminističkih nazora Nikolaja G. Černiševskog
19:00 Стефан П. Пајовић, Баланс биографије аутора и књижевне вредности опуса са становишта реципијента
19:15 Бранислава Р. Совиљ, Значење пушкинско-љермонтовљевских реминисценција у две посланице “Госпођици N.“ Војислава Ј. Илића
19:30 Петра М. Пешић, Роман у историји, историја у роману
19:45 ДИСКУСИЈА

 

21:00 ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

 

СУБОТА 17.11.2012.

Модератор: Владан Станковић
10:45 Ivana S. Kovačević, Brak i porodica u tranzicionoj Srbiji
11:00 Александра З. Николајевић, „Да ли су лезбејке мање зло“ – истраживање ставова према мушкој и женској сексуалности
11:15 Владан Д. Станковић, Инокентије III и југоисточна Европа
11:30
11:45 ДИСКУСИЈА

 

12:30 ПАУЗА – КАФA, ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (хол на другом спрату)
14:30 Затварање скупа (301), Опроштајни коктел

 

(Разтурените) конференции, календарът на българското и още нещо: вчера дойдоха за теб, днес хлопат на моята врата


„Българската наука доказа, че ако няма кой знае какви резултати, поне е съхранила съвестта си – конференция, посветена, на едно от лицата на късния социализъм, бе спряна от съвършено законен протест.“

„Не, напротив, научната ни общност отново демонстрира, че никаква я няма, защото за науката няма забранени територии, а близкото минало е не по-малко минало от по-далечното, следователно подлежи на изследване.“

Навярно така звучат полюсите на реакцията, предизвикана от научното събитие, посветено на 70-годишнината на Людмила Живкова и приютено от най-старото ни висше училище – Софийския университет „Свети Климент Охридски“, което застана с максималния възможен авторитет зад него. И наистина, в духа на честната игра или по-скоро – на академичната прозрачност и коректност, предложените доклади бяха публикувани не къде да е, а на сайта на Университета, задавайки по този начин поне няколко насоки на разбиране: едно – това събитие е научно и никой не може да отмени това, тъй като зад него застава центърът на знанието; две – то е научно и по силата на написаното в изчетените и дискутирани текстове, тъй като те са написани от люде с научни титли, а според стандартното очакване, изхождащо от определението им, те произвеждат познание от полза на обществото или поне на научното микрообщество; три – организатори и участници застанаха с лицата и имената си, видимо залагайки и личното си достойнство – обстоятелство, което заслужава да се отбележи, тъй като то представлява явление на фона на всеобщо-лепкавото плъходушие, настанило се в научните среди без видими перспективи да се от-стани.

Струва ми се, че тук е мястото да напомня, че само преди няколко години събиране на български и чужди учени, посветено на Батак като място на памет, беше брутално разгонено, подобно на бесовско сборище, участниците в него бяха обявени за предатели, платени агенти и хора, насилващи не само травмата „Батак“, а цялото крехко здание на българската национална идентичност. Срещу събитието тогава в един глас креснаха тогавашният директор на Националния исторически музей – институция, изковаваща визията на разказа за българската нация, Божидар Димитров; президентът тогава – Георги Първанов; а им пригласяха още купчина знайни и незнайни войни на национализма, наредили се зад тях с широко отворени очаквания да осребрят комплексите на българина и демагогията на двамата всепризнати майстори на манипулацията, продукт на една от най-добрите школи в тази насока – Държавна сигурност. И двамата, разбира се, с научни титли: единият – с неустановена титла от незнаен университет (академия, институт, на кого му пука, след като самият той заяви преди време, че народът му е дал професура?!), другият – доктор от Института по история на БКП (видите ли, партията сама по себе си произвежда материал за научно дирене!), а това няма начин популярно да не ги намества като компетентни и в научно говорене.

Проблемът, няма спор, беше колосален. Неосъществените участници, наричани с всевъзможни обиди, бяха обект и на интернет-терор – пощенските им кутии бяха затрупани от писма, издържани между учтивия тон на Людмиловския национал-комунистически сленг, и площадния крясък, съдържащ залпахи и написан на неграмотно-лумпенски. Стигна се до там, че родителите на едно от академичните лица, инициирали конференцията – възрастни хора, живеещи в полузабвение, подобно на почти всички български пенсионери, също станаха обект на закани – факт, който превръщаше нереализираната конференция в нещо повече, в проблем на сигурността на група граждани, разрешим не с научна дискусия или нейното разтуряне, а от органите на МВР.

Баташкото клане е исторически факт и идиот е онзи, който го отрича. Смея да заявя, че сред заявилите се в неслучилата се научна проява идиоти няма, а това – от позицията на човек, познаващ лично част от тях. Подобна позиция се доказва и от сборника, отразяващ предвидените за представяне текстове, които казаният ДС-дует спречи от публичност на живо.

Казано другояче, двама бивши „отговорни другари“, решени за нищо на света да на изпускат златните си кокошки, поведоха армията на недоволните към битка срещу уиверсалните виновници за всички злини – предателите. Обвинението към тях беше още по-силно тъкмо сега, защото ставаше дума за хора на ума, които няма начин да не знаят как стоят истински нещата, но въпреки това изглеждаха като продажници, оценили съвестта си за 30-ина сребърника, платени от някое чуждо разузнаване. Единият хич не искаше да губи вервените бабички, които го вдигнаха на щит след гафа на Стоянов и Бонев, желаеше да запази имджа си на „социален президент“, на „защитник на онеправданите и нападнатите“, ето защо, яко едного Супермена, реши от нищото да се материализира в една научна дискусия, където нито му беше мястото, нито изобщо можеше да му бъде. Другият, традиционен титуляр на полето на дивашкия национализъм, известен с арогантното си поведение във всякакви прояви, проблематизиращи научно утвърдени клишета, считани за елементи от националната идентичност, не пропусна да отбележи поредния си зрелищен гол под звуците на ревящите тълпи, готови да излязат на терена.

Част от хитреците на българския преход, успяли да запазят и монетаризират свързаностите си с бившите разузнавателни служби – тези, които правеха от човека мръсник, а някои дори не знаеха за последното и продължаваха да живеят съвсем искрено като хора – поведоха тъплата глупци, които жадно попиваха всяка тяхна дума, сякаш пред тях стоят герои същи, бранители на всичко „наше“ и готови да накажат всеки, дръзнал да посегне към онова, ще принадлежи на „народа“.

Натискът на тъплата е решавал достатъчно много на брой и достатъчно отговорни дилеми в историята. Намесвал се е и там, където колебание хич няма, насочвайки събитията към онази пресечка, зад която дебне отворената паст на пропастта. А научната етика е по определение деликатна, чуплива, напълно неустойчива на вербално насилие, а на физическо – съвсем. И кой би опонирал с лице (задължително и с тяло) на корпулентните юнаци с тъмни очила, облечени в черни тениски, заплашително кръстосани ръце с агресия в погледите, които често-често придружават мероприятията от площадния националистически регистър?!

Това – и за тези, които все още вярват, че примитивността може да бъде победена с интелект, а в света като цяло винаги доброто тържествува. Ако на част от чудовищните престъпления на 20 век не сме свидетели и някак си ги приемаме като статистика, а не като човешки животи и съдби (например – жертвите на концлагерите по времето на комунизма) и не четем през тях достатъчно смислено идеята за превъзходството на властта и на мускулите пред ума, финеса и ценностите, то тук всеки беше в състояние да изпита чрез опита си всераздробяващата доминация на грубата сила и дебелащината, където всичко по-умно потъва като в черна дупка. Справки – разпъдените учени, събрали се на научна конференция. Събитие, което някак от само себе си се до-полага със сбиването пред софийската джамия. Липсваше само ходът на юмруците, но намерението за разправа беше ясно явено на всинца, Божем някой да не вземе, че да се обърка в суматохата.

Днес мнозина намериха мъжество да застанат насреща на протестиращите няколко десетки университетски преподаватели и да бранят независимостта на научните изследвания. На този фон мълчанието на същите тези пред глиганоидните мутри на хората, съпровождащи Божидар Димитров и агент Гоце, изглежда, да, самосъхранително, но не само. В крайна сметка световната литературна класика и примерите от историята трябва да служат за това – да възпитават съзнание за ненарушимостта на ценностите. Историците, сторили събирането по повод юбилея на Людмила Живкова, трябва да знаят това като стихотворение.

На какво, прочее, се дължи тяхното мълчание тогава и достатъчно стабилната им отбрана сега? – Ако някой смята все още, че едното е научно събитие в техните очи, а онова от по-далечното минало не е, това би било проблем, тъй като тогава те наистина не би следвало да имат против, ако друг привижда тяхната конференция като ненаучна, предателска и блздолизка, част от план за реставрация на комунизма, когото изгонихме през парадния вход, но той полека се възвръща през задния. Без съмнение тук интепретацията, обвързваща събралите се леви изследователи с ДС, а оттам – с двамата емблематични доносници, не издържа. Премахнем ли трансмисията, виж, това би било друга работа.

Едва ли, прочее, следва да бъдем хиперкритични в опита си да обясним контраста между „тогава“ и „сега“: днес срещу тях застанаха хора обикновени, без партийни афилиации, които не се намират по ничие политическо покровителство, но това изобщо не беше така „някога“. Всички знаем, че една пт партиите с най-силна вътрепартийна дисциплина е тъкмо БСП, която е обединителното звено между някогашните рушители на академичния дух и днешните му (сякаш) бранители. Дали се знаят или не  е трудно за доказване – никой никого не познава, ако насреща стои лице, чието минало крие риск не само за него, а – напротив – всеки е всекиму приятел, ако би могъл да изсмуче облаги от това. Онзи, който не спазва партийната повеля, бива маргинализиран. Справки – съдбата на Татяна Дончева.

Ето защо апелът на организаторите на конференцията по повод годишнината от рождението на Л. Живкова звучи безкрайно фалшиво – колегиалността не само се консумира. Правилата на етиката следва да бъдат размахвани не само тогава, когато аз страдам от тяхното погазване, а във всеки миг, в който съм в състояние с доводи да защитя нечия нарушена правота. Акт, който е първата проява на гражданска, професионална, лична и още каквато се сетите съвест – само онзи, който е дал, без да очаква да му се даде в замяна, има легитимното право да призовава силата на правото на своя страна. Днес страдат далеч от нас, утре – по-близко стоящи, другиден насилието превзема и самите нас. Да, тъкмо това се случва, ако всеки, решен да съхрани на всяка цена личния периметър на сигурност, жертва в името на тази кауза свободата. Както каза някога Георги Каприев, единствено сигурното, до което води опита за размяна на свобода срещу сигурност, се нарича Държавна сигурност.

Още по-драматично-кух изглежда призивът към спазване на етичните норми на историческото изследване на фона на идеята, че тук не само спонтанно-плъховото спотайване с цел запазване на личното, пренебрегвайки общото, е фактор, оставил атаката срещу говоренето за Баташкото клане да мине без последици. Тогава едни срещу други трябваше да се окажат партийни другари. Такива, носещи идеята видимо в кръвообръщението си и идеологически размножаващи се по полов път, подобно на срамна болест – думи не мои. Наивно е очакването, че професионалната свързаност и гилдийният морал могат да надделеят над връзка, въобразявана като генетическа. Ето защо нямаше по-логичен ход от този воплите на „левите интелектуалци“ (простете, как се инкорпорира лявата идея в десен проект като интелектуализма не мога да разбера до ден-днешен) с партизанско безстрашие да бъдат насочени не към мълчащите колеги, които в обозримото минало претърпяха ущърб, пред гледката на който днес пострадавшите вече се бяха обърнали гърбом, сякаш това никога не би могло да засегне тях.

Нека бъде ясно – това е колегиално коректната позиция, която, макар да не ми е чужда, според мен тук няма никакво място, а причината за това е една-единствена: в случая с провалената конференция имахме пред себе си събитие от научно естество, което бе саботирано от паранаучни и ненаучни сили, които, разбира се, успяха да подменят силата на доводите с аргумента на насилието и победиха. Мероприятие, принадлежащо към културата на диалога, бе спречено, а неговата причастност към академичния етос е безспорна. Доводът – излязлата след това книга с текстовете на авторите, която и без друго беше планирана.

Баташкото клане е събитие, присъстващо в идентификационния код на българите. За него има смисъл да се говори, а участниците в несбъдналата се конференция го сториха и научно, и уважително, както подобава за намеса, пък дори и само с цел измерване, в поле, през което протичат високите волтажи на груповата травма.

За разлика от предвиденото събиране на територията на Софийския университет, легитимирано на първо място от организационния си комитет, в който личат имената на всички стари соц-другари, ползвани като остриета на Людмиловата тиха инвазия и профитирали дълго време от тази висока позиция. Политиката на Живкова имаше за цел да пребори лошия имидж на българите пред света чрез мега-проекти за създаване на културно-дълбок разказ, застанал гордо върху фундаментите на европейската цивилизация, поради което се нуждаеше, освен от академичен интелект, и от талантливи комбинатори, каквито тя, разбира се, успя да намери. Част от тях под благосклонния поглед на Първата създадоха нови науки, на други бяха подарени цели научни звена. За всякаквите социални продибовки, които бяха заключена врата за всеки друг, няма хич да говоря, това вече е сторено. Няма съмнение, че група хора, решени да отдадат почит на своята благодателка, опитаха да намерят форма за нормализиране на нейния противоречив образ – първа стъпка към вграждането ѝ в разказа за българската история като социално значима конструкция. Към узаконяването на мълчаливото ѝ внедряване в календара на българската групова памет, където този образ би споделял един ред с тези на хан Аспарух, княз Борис, Васил Левски и др.

Възможният отговор: доколкото тя е била изтъкнато политическо лице, макар и част от един човекоомразен режим, изтребил физически само в България хиляди, наранил десетки и стотици хиляди, а на още повече – обръкал събдата, все пак едва ли следва да се съмняваме, че един ден каноничният исторически разказ ще включи и сюжет за нейната роля. Под тази наглед почти миловидна констатация се крие поредна чудовищна манипулация. Първо – от нея изглежда, че никакъв обществен дебат и никакви гласове в която и да било посока не биха могли да предотвратят вписването на личността в регистъра на историческия разказ за обществена консумация. Историята, предназначена за обществото, в тази логика на мислене не е плод на консенсус (или на каквото и да е случване със субекти от човешки вид), а някаква неотменима закономерност, която поглъща и отделя всичко – един безконтролен процес, имащ свои закономерности, пред които всички ние трябва без замисляне да капитулираме. Попадането на Людмила в българската идентичностна рамка било, видите ли, незибежно, заповядано от висша сила от свръхземен порядък. Вероятно същата като онези, за които самата тя говореше полусвързано.

Безкрайно любопитно би било тъкмо такова предложение да бъде чуто от устата на онези, чиито ментори бяха съвършени в изтриването на историята. Пример в това отношение е историята на летците, загинали в опити да отбранят България от съюзническите бомбардировки през зимата на 1943-1944г. Ненапразно тяхното перманентно възпоменание бе осигурено след падането на тоталитарния режим: улици получиха имената на Димитър Списаревски, Неделчо Бончев и др. чак след 1990г., поради което се намират не в градската и паметово значима територия на София, а в индустриалната зона, където улиците се означават често пъти с номера не поради липсата на идеологически съществени кандидати да дадат имената си, а тъкмо поради незначителната публичност на тези места и невъзможността вложената символика да проработи в социален контекст.

Навярно и до днес за тях щяха да си спомнят само специалистите, чиято памет в случая е непредставителна, ако не беше популярен поп-фолк изпълнител, който посвети на тези пилоти на изтребители свой албум, а на направилия първия въздушен таран в историята на военната авиация – и нарочна песен. Макар и сторено като част от стратегия за пазарен успех, това тъкмо действие осигури публикация на тези имена в корпуса на националния исторически наратив, макар и маргинална поради полувековното идеологически мотивирано мълчание по въпроса.

Второ – зад безличната конструкция, отразяваща неизбежното попадане на Людмила Живкова в социално значимите регистри на паметта, може да бъде възможно разчетено усилие за маскиране на имената, даващи всичко от себе си за изтикването на този процес напред. „Така ще стане“ тук следва да се разбира като „тъкмо така ще го направим“. Няма съмнение, че зад тази формула вече стоят личности, а не аморфни и аниконични сили, които действат по характерен за левия тоталитаризъм начин – безгласно, подповърхнинно, подмолно, вън от всяка възможност за диалог по отношение на случващото се, тъй като всекиму е ясно, че опитът за заговаряне на позиции се осъществява не от позицията на партийни основания, мислени като кръвно-родствени връзки. Ето защо някогашната Първа трябва да бъде вкарана в историята не през парадния вход, дори не през задния, а през канализацията: така, че никой да не усети какво става.

Съществува, разбира се, възможност шумно освирканата конференция да опитва да разграничи Людмила Живкова като културна фигура от щерката на бившия диктатор, от психически неуравновесената млада жена, лесно губеща баланс в посока на езотерични учения и откровено налудни нагласи. Звучи съвсем научно и чак похвално – самият аз не желая да крия убеждението си, че за всичко трябва да се говори, дори и за монстрозното, тъй като само така пораженията от него биха могли да се надмогнат. Тук призивът към колегиалност и защита от позицията тъкмо на професионалната етика се сглобява съвършено – какво по-логично от това учени да защитят свои колеги, ущърбени тъкмо в това свое качество?!

Наукоидната фасада в случая отново прикрива непохватно усилие за умилшено въвеждане в заблуждение. Нека припомним, че преди няколко години се състоя дискусия за именуване на част от градското пространство на проф. Богдан Филов в качеството му на изследовател на българските археологически старини, един от създателите на фундамента на разказа за Античността по българскит земи, който до днес е непоклатим, а по всичко личи, че неговите позитивни приноси ще останат не само дял от историята на науката, но и от нейното актуално производство.

У никого няма съмнение, че думите срещу българските евреи и еврейската общност въобще в дневника на Филов са писани от него самия и поради убеждения. Депортирането на хилядите евреи от новоприсъединените земи също е исторически факт, който не е добре да се заобикаля или прескача, разсъждавайки личността на този български учен и политик. На твърдението, че Людмила Живкова е „разведрила режима“ и е намерила рецептата за „соцализъм с човешко лице“ може лесно да се отвърне, че да бъдеш част от един престъпен режим и да бъдеш по-малко злодей от тези около теб не означава твърде много по начина, по който опазването на евреите от старите предели не оневинява онзи, който така или иначе ги смята за негативен фактор. На твърдението, че събралите се щели да оценяват щерката на необразования деспот, уточнявайки калибъра на нейните културни начинания, бих отвърнал именно така: името на Филов също щеше да бъде окачено на табела с професорска титла пред него, сиреч в неговата оценъчно безспорна обективация като учен.

Споделям последното с пълното убеждение, че хората биват кохерентни и разнолики едновременно така, както Иисус Христос се състои от неразделно и неслитно единство на божественото си и човешкото си естество. Ето защо отделянето и спояването на личностни харатеристики и придаването им към нечий образ е въпрос на ефективна реторика, а не на същностно налични и обективно установими качества.

Има и още нещо. Полусъстоялата се конференция беше посветена не на събитие от обществено значение, а на рождението на Дъщерята. Факт, който иде да рече, че нейната поява вече е от значение за цялото общество – не само, ами дори и три десетилетия след кончината ѝ тя трябва да бъде възпоменавана, да ѝ бъде осигурена вечна памет. По този начин тя бива въведена в календара на онези, които следва да бъдат помнени, сред които са хан Крум, княз Симеон, Георги Раковски. Към този ред през петте десетилетия комунизъм у нас трябваше да бъдат додадени неговите герои: Георги Димитров, Цола Драгойчева, Добри Терпешев, Пеко Таков и др.

Да, историческият канон е тоталитарно построение, подобно на всички нему-подобни, почиващи на принципно идентична схемна логика. Няма спор в това, че литературният канон след 1990г. не изхвърли нито един от авторите с леви убеждения, даже повече – техни текстове се падаха на приемни изпити по български език и литература за същия този Софийски университет. Обстоятелство, което показва не само характера на канона, но и толерантността на колегията.

Самият канон откъсна комунистическия си апендикс, което не означава, че зад този акт не стоят личности с лични искови данни. Факт е, че днес в социално консумирания разказ за българската история повечето от някога триумфално интронизираните соц-дейци са изхвърлени. Честването на Людмила Живкова обаче изглежда, че прави пореден напън за реставрация на именно онази неактуална и идеологически компрометирана версия на наратива за българската есенциалност, продължавайки един ред, обявен за задънена улица. Бихме ли могли инак да си обясним причината конференцията в СУ да бъде организирана от бившите другари на Людмила под знака на нейната годишнина?!

Ако събитието се беше случило година преди или след символичната дата, то едва ли щеше да бъде толкова уязвимо. Тъкмо разделянето му от юбилея би било доказателство, че имаме пред себе си наука и опит за безпартиен анализ на миналото. В такъв случай инстуицията, че през етоса на науката се осъществява подлост, имаща за цел да до-положи Людмила в реда на българското групово самоопределение, би изглеждала съвършено неоснователна, а оттам самата конференция би била обществено безопасна. Тъй като няма съмнение, че ученият има задължения към обществото, част от които са да допринася в изковаването на такъв колективен Аз-образ и разказ за него, с който няма да заложи социална бомба със закъснител. Обстоятелство, което определено би било в сила, ако приемем еднозначно и без диалог пръкването на Л. Живкова в реда на хан Омуртаг, цар Иван Асен II, Паисий и Кочо Чистеменски.

Никак не твърдя, че въвеждането на тоталитарната принцеса в кръга на обществено съществените образи от историята не бива да се случва – бих изпаднал в ситуацията да денонсирам със замах професионализма си на историк и да се превърна в социален инженер, каквито примери имаме от 45-те години, за които толкова пъти стана вече дума. Ценносите, които очакваме да са споделени, налагат такива операции да бъдат плод от дебат, от обсъждане с участници всички, които биха имали какво да споделят. А не на прояви, подменящи стойността на науката с политически императиви, изпълнявани буквално и безпрекословно поради това, че за някого е успяла сполучливо да замести родствената свързаност.

На съвсем последно място: античният мъдрец ненапразно е заложил принципа „Do, ut des.“ („Давам, за да ми дадеш.“), върху който ляга всяка гилдийна етика. Който желае да получи, трябва да е дал. „Хлопайте и ще ви се отвори.“.

Научна конференция „Първата балканска война: обществено и цивилизационно значение““


Универзитет у Нишу ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Ниш, Ћирила и Методиј а 2

Српска православна црква ЕПАРХИЈА ВРАЊСКА

Врање, Ивана Милутиновића 26

Универзитет у Нишу УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

Врање, Партизанска 14

University of Niš

FACULTY OF PHILOSOPHY

Niš, Ćirila and Metodija 2

Serbian Ortodox Church EPARCHY OF VRANJE

Vranje, Ivana Milutinovića 14

University of Niš TEACHING FAKULTY

Vranje, Partizanska 14

 

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ 1912/1913. ГОДИНЕ: ДРУШТВЕНИ И ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ СМИСАО (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912)

THE FIRST BALKAN WAR: SOCIAL AND CULTURAL MEANING (on the 100th anniversary of the liberation of the Old Serbia and Macedonia 1912)

Врање, 1-3. јун 2012. Vranje, June 1-3, 2012

 

 

ОДБОР ЗА ПРИПРЕМУ НАУЧНОГ СКУПА

проф. др Горан Максимовић, председник

Његово Преосвештенство Епископ врањски Господин Пахомиј е

Др Славенко Терзић

Др Миле Бјелајац

проф. др Душко Ковачевић

проф. др Дубравка Поповић Срдановић

проф. др Ема Миљковић

проф. др Стојан Ђорђић

проф. др Сунчица Денић

проф. др Снезана Милосављевић Милић

проф. др Александар Растовић, научни секретар

Дејан Антић, секретар

 

ORGANIZING COMMITTEE

Professor Goran Maksimović, Ph. D., President

His Grace, Bishop of Vranje, Mr. Pahomije

Slavenko Terzić, Ph. D.

Mile Bjelajac, Ph. D.

Professor Duško Kovacević, Ph. D.

Professor Dubravka Popović Srdanović, Ph. D.

Associate Professor Ema Miljković, Ph. D.

Associate Professor Stojan Djordjić, Ph. D.

Associate Professor Snežana Milosavljević Milić, Ph. D.

Associate Professor Aleksandar Rastović, Ph. D., Scientific Secretary

Dejan Antić, Secretary

 

 

PROGRAM

 

Петак, 1. јун 2012, 13:00 сати, Филозофски факултет, Ниш

Friday, June 1st 2012, 1:00 p.m, Faculty of Philosophy, Nis

 

ОКУПЉАЊЕ И ПОЛАЗАК ЗА ВРАЊЕ

GATHERING AND DEPARTURE FOR VRANJE

 

Петак, 1. јун 2012, 15:00 сати, Амфитеатар Учитељског факултета у Врању

Friday, June 1st 2012, 3:00 p.m, Amphitheater, Teaching Faculty, Vranje

 

ОТВАРАЊЕ СКУПА

OPENING CEREMONY

 

Председништво: проф. др Горан Максимовић, проф. др. Стана Смиљковић, Његово Преосвештенство, Епископ врањски Господин Пахомије, проф. др Дубравка Поповић-Срдановић, проф. др Ема Миљковић, проф. др Александар Растовић

Presidency: Professor Goran Maksimović, Ph. D., Professor Stana Smiljković, Ph. D., His Grace, Bishop of Vranje, Mr. Pahomije, Professor Dubravka Popović Srdanović, Ph. D., Associate Professor Ema Miljković, Ph. D., Associate Professor Aleksandar Rastović, Ph. D.

 

Скуп отвара: проф. др Горан Максимовић, председник Организационог Одбора за припрему научног скупа

 

Inaugural Address: Professor Professor Goran Maksimović, Ph. D., President of the Organizing Committee

 

Поздравна реч: проф. др. Стана Смиљковић, декан Учитељског фалултета у Врању

Његово Преосвештенство, Епископ врањски Господин Пахомије

 

Welcome Address: Professor Stana Smiljković, Ph. D., Dean of Teaching Faculty, Vranje

His Grace, Bishop of Vranje Mr. Pahomije

 

 

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА-PLENARY SESSION

 

Др Славенко Терзић, Историјски институт, Београд

ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ СМИСАО ОСЛОБОЂЕЊА СТАРЕ СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ

Civilizational Sense of Liberation of the Old Serbia and Macedonia

 

проф. др Ема Миљковић, Филозофски факултет, Ниш

КРАЈ НАЈДУЖЕГ ВЕКА ИМПЕРИЈЕ: ОСМАНСКО ЦАРСТВО УОЧИ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

End of the Longest Century of the Empire: the Ottoman Empire on the Eve of the Balkan Wars

Академик Владимир Стојанчевић, САНУ, Београд

СРБИЈА И ГРЧКА. О ПРОБЛЕМИМА БАЛКАНСКОГ РАТА 1912/1913. ГОДИНЕ Serbia and Greece. About the Problems of the Balkan Wars 1912/1913.

 

проф. др Спиридон Сфетас, Филозофски факултет, Универзитет Аристотел, Солун

ОД ЕКУМЕНСКЕ КУЛТУРНЕ УЛОГЕ ХЕЛЕНИЗМА ДО ГРЧКОГ ЕТНИЧКОГ национализма: БАЛКАНСКИ РАТОВИ И ГРЧКА ДРЖАВА-НАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЈА

From Ecumenical Cultural Role of Hellenism to the Greek Etnic Natonalism: The Balkan Wars and the Greek State-Nation Ideology

 

Др Абидин Темизер, Баликешир Универзитет, Баликешир

СРПСКА АРМИЈА ПРЕМА ОСМАНСКИМ ИЗВОРИМА The Army of Serbia according to the Ottoman Source (1912-1913)

 

Максим Анисимов, Институт за руску историју РАН, Москва

СРБИЈА У ПРВОМ БАЛКАНСКИМ РАТУ У ИЗВЕШТАЈИМА РУСКИХ ДИПЛОМАТА

Serbia in the First Balkan War according to the Reports of the Russian Diplomats

 

проф. др Александар Растовић, Филозофски факултет, Ниш

БРИТАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕМА СРБИЈИ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ British Policy toward Serbia in the First Balkan War

 

Др Димитар Атанасов, Историјски факултет, Универзитет Свети Климент Охридски, Софија

Национална териториja и национални пројект

The National Territory and the National Project

 

 

проф. др Душко Ковачевић, Филозофски факултет, Нови Сад

ДИПЛОМАТИЈА ЦАРСКЕ РУСИЈЕ У ВРЕМЕ СТВАРАЊА БАЛКАНСКОГ САВЕЗА

И ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА (1911-1913)

Diplomacy of the Imperial Russia at the time of the Creation of the Balkan Alliance and the First Balkan War

 

проф. др Дарко Танасковић, Филолошки факултет, Београд

ИЗМЕЂУ ИСТОРИОГРАФИЈЕ И ИДЕОЛОГИЈЕ: ТУРСКА ВИЂЕЊА ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

Between Historiography and Ideology: Turkish Views of the First Balkan war

 

проф. др Александар Кадијевић, Филозофски факултет Београд

ОДЈЕЦИ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ Echoes of First Balkan War in Serbian Architecture

 

Др Јарослав Рубача, Институт за новинарство, Универзитет Вармија и Мазурија, Олштин

БУГАРСКА АРМИЈА ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У ПОЉСКОЈ ДНЕВНОЈ ШТАМПИ (НА ПРИМЕРУ ЛИСТА „ЧАС“ )

Bulgarian Army during the First Balkan War in the Polish Daily Press (on the Example of the Newspaper „Chas“)

 

доц. др Угур Езџан, Ахи Евран Универзитет, Киршехир

ТУРСКИ ВОЈНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ ПОСЛЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА И ПИТАЊЕ РЕПАТРИЈАЦИЈЕ

Ottoman Prisoners of War after the First Balkan War and the Question of Repatrition

 

 

Коктел – Cocktail

 

 

Др Миле Бјелајац, Институт за новију историју Србије, Београд

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈА ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈЕ: ЗЛОУПОТРЕБА КАРНЕГИЈЕВОГ РАПОРТА О ЗЛОЧИНИМА 1913. У РАНИМ 1990-ИМ Instrumentalization of the Instrumentalization: Abuse of the Carnegie Report Concerning the Crimes committed in 1913th in the early nineties of the 20th Century

 

Дискусија-Discussion

 

Петак, 1. јун 2012, 19:15 сати, Учитељски факултет у Врању

Friday, June 1st 2012, 7:15 p.m, Amphitheater, Teaching Faculty, Vranje

 

ОДЛАЗАК У МАНАСТИР ПРОХОР ПЧИЊСКИ

DEPARTURE FOR MONASTERY OF ST. PROHOR PČINJSKI

Петак, 1. јун 2012, 21:00 сати, Манастир Прохор Пчињски

Friday, June 1st 2012, 9:00 p.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ВЕЧЕРА – Dinner

 

 

 

Saturday, June 2nd 2012, 8:00 a.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ДОРУЧАК Breakfast

 

Субота, 2. јун 2012, 9:00 сати, Конгресна сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 9:00 a.m, Congress Hall, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ПРВА СЕКЦИЈА-FIRST SECTION

 

Председавајући: проф. др Ема Миљковић, проф. др Дарко Танасковић

Chairmen: Associate Professor Ema Miljković, Ph. D., Professor Darko Tanasković, Ph.D.

 

доц. др Славиша Недељковић, Филозофски факултет, Ниш

УЧЕШЋЕ СРПСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ ЛИГЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИМ ИЗБОРИМА У ТУРСКОЈ 1908. ГОДИНЕ

Participation of the Serbian Democratic League in the Parliamentary Elections in Turkey in 1908.

 

Мр Иван Мијатовић, Војни музеј, Београд

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ-СРПСКИ РАТНИ И ОПЕРАЦИЈСКИ ПЛАН The First Balkan War-Serbian War and the Operation Plan

 

Др Милић Милићевић, Историјски институт, Београд

КОМИТСКА (ЧЕТНИЧКА) АКЦИЈА УОЧИ И ПРВИХ ДАНА РАТА 1912. ГОДИНЕ

Comitadji (Chetnik) Action on the Eve and during the First Days of War 1912.

 

Милун Стијовић, Историјски институт, Београд

КОСОВО И МЕТОХИЈА УОЧИ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА (ПРЕМА ИЗВЕШТАЈИМА СРПСКОГ КОНЗУЛА У ПРИШТИНИ)

Kosovo and Metohija on the Eve of the First Balkan War (According to the Reports of the Serbian Consul in Pristina)

 

Ненад Урић, Истoријски институт, Београд

ПОКУШАЈ АУСТРО-УГАРСКЕ ДА СЕ СКЛОПИ ЦАРИНСКИ САВЕЗ СА СРБИЈОМ НА ПОЧЕТКУ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

Austro-Hungarian attempt of Creation of the Custom Union with Serbia at the Beginning of the First Balkan War

 

Др Душица Бојић, научни сарадник, Историјски музеј Београд

КРОЗ СУЛТАНОВЕ ПАШАЛУКЕ. ИЗАБРАНЕ БИОГРАФИЈЕ СРПСКИХ КОМИТА ИЗ РУКОПИСА ДРАГИШЕ СТОЈАДИНОВИЋА

Through the Sultan Pashaluks. Selected Biographies of the Serbian Comitadjies from the Manuscript of Dragiša Stojadinović

 

Проф. др Милоје Пршић, пуковник у пензији, Београд

САДРЖАЈ ЧАСОПИСА „РАТНИК“ О БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА Content of the Journal „Ratnik“ about the Balkan Wars

 

Пауза – Break

 

Проф. др Божица Младеновић, Филозофски факултет, Ниш Мирослав Пешић, Филозофски факултет, Ниш

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У МЕМОАРИМА ПАВЛА БЛАЖАРИЋА The First Balkan War in the Memoirs of Pavle Blažarić

 

Јован Пејин, архивски саветнк, Београд

СРПСКИ КАЛЕНДАРИ 1913 ГОДИНЕ У ЈУЖНОЈ УГАРСКОЈ И ОСЛОБОЂЕЊЕ СТАРЕ СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ

Serbian Calendares from 1913. in Southern Hungary and Liberation of the Old Serbia and Macedonia

 

Љубодраг Поповић, архивски саветник, Београд

НЕКИ НЕКОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ БАЛКАНСКИХ РАТОВА Some Unused Sources for the History of the Balkan Wars

 

Мр Велимир Иветић, архивски саветник, Београд

ПРИМЕНА И КРШЕЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ РАТНОГ ПРАВА ОД СТРАНЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ

Application and Violation of the International Law of War by the Kingdom of Serbia in the First Balkan War

 

Јована Шаљић, Историјски институт, Београд

МУСЛИМАНИ У ОСЛОБОЂЕЊУ СРБИЈЕ (1912/1913): ОД МИТА ДО

СТВАРНОСТИ

Muslims in the Liberation of Serbia (1912/1913): From Myth to Reality

 

Биљана Стојић, Историјски институт, Београд

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У ОЧИМА ФРАНЦУСКОГ ЈАВНОГ МЊЕЊА

The First Balkan War in the eyes of French Public Opinion

 

Дискусија-Discussion

 

Субота, 2. јун 2012, 9:00 сати, Балкон сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 9:00 a.m, Balcony Hall, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ДРУГА СЕКЦИЈА-SECOND SECTION

 

Председавајући: проф. др Дубравка Поповић Срдановић, проф. др Миливој Ненин

Chairmen: Professor Dubravka Popović Srdanović, Ph. D., Professor Milivoj Nenin, Ph.

D.

 

проф. др Сунчица Денић, Учитељски факултет, Врање

КЊИЖЕВНО ДЕЛО ЈАНИЋИЈА ПОПОВИЋА КАО СВЕДОЧАНСТВО ЖИВОТА

У ЈУЖНОЈ И СТАРОЈ СРБИЈИ У ПРВИМ ДЕЦЕНИЈАМА 20-ОГ ВЕКА

Writing of Janićije Popović as the Testimony of Life in the Southern and Old Serbia in

the First Decades of the 20th Century

 

проф. др Валентина Питулић, Филозофски факултет, Косовска Митровица

ПРЕДВЕЧЕРЈЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У ПРОЗИ ЈАНИЋИЈА ПОПОВИЋА – ЕТНОПСИХОЛОШКО ЗНАЧЕЊЕ

Eve of the First Balkan War in the Prose of Janićije Popović/EthnoPsychological

Meaning

 

проф. др Младенко Саџак, Филолошки факултет, Бања Лука

БАЛКАНСКИ РАТОВИ У ПРОСВЈЕТИНИМ КАЛЕНДАРИМА

The Balkan Wars in Calendars of „Prosvjeta“ Magazine

 

Мр Јован Пејчић, Филозофски факултет, Ниш

ПЕСНИК, КОНЗУЛ, ДОБРОВОЉАЦ- У БАЛКАНСКОМ РАТУ. МИЛАН РАКИЋ

И ОСЛОБОЂЕЊЕ СТАРЕ СРБИЈЕ

The Poet, The Consul, The Volunteer- in the Balkan War. Milan Rakic and Liberation of

the Old Serbia.

 

проф. др Данијела Поповић, Филозофски факултет, Ниш

НАРОДНЕ ПЕСМЕ О БОЈЕВИМА И ЈУНАЦИМА ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

Folk Songs about the Battles and Heroes of the First Balkan War

 

проф. др Бојана Стојановић-Пантовић, Филозофски факултет, Нови Сад

КУЛТУРОЛОШКИ И ИДЕОЛОШКИ РЕФЛЕКСИ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

У ДЕЛИМА СРПСКИХ МОДЕРНИСТА (ДИС, ВИНАВЕР, ИСИДОРА СЕКУЛИЋ)

Cultural and Ideological Reflexes of the First Balkan War in the Works of the Serbian

Modernist (Dis, Vinaver, Isidora Sekulić)

 

Пауза-Break

 

Др Милан Радуловић, Институт за књижевност и уметност, Београд

ДУХОВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У ВИЂЕЊУ ВЛАДИКЕ

НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА

Spiritual Dimensions of the First Balkan War Viewed by Bishop Nikolaj Velimirović

 

Др Светлана Шеатoвић Димитријевић, Институт за књижевност и уметност,

Београд

ПОЕЗИЈА СИМЕ ПАНДУРЕВИЋА И ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ

Poetry of Sima Pandurević and First Balkan War

 

Др Ана Алексиева, Институт за књижевност, Бугарска академија наука,

Софија

ПРЕДСТАВЕ НЕПРИЈАТЕЉА У БУГАРСКОЈ ЛИРИЦИ ЗА ВРЕМЕ РАТА

Images of the Enemies in the Bulgarian Poetry during the War

 

Проф. др Весна Крчмар, Академија уметности, Нови Сад

МИЛУТИН БОЈИЋ- ПОЗОРИШНИ ХРОНИЧАР ЕПОХЕ БАЛКАНСКИХ

РАТОВА

 

Milutin Bojić- Theater Chronicler of the Epoch of the Balkan War

Мр Снежана Божић, Филозофски факултет, Ниш

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У ИСКУСТВУ И ПРОЗИ СТАНИСЛАВА КРАКОВА

The First Balkan War in the Experience and Prose of Stanislav Krakov

 

Дискусија-Discussion

 

Субота, 2. јун 2012, 13:00 сати, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 1:00 p.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

РУЧАК – Lunch

 

Субота, 2. јун 2012, 16:00 сати, Конгресна сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 4:00 a.m, Congress Hall, Monastery of St. Prohor Pcinjski

 

ПРВА СЕКЦИЈА-FIRST SECTION

 

Председавајући: проф. др Божица Младеновић, доц. др Угур Езџан

Chairmen: Associate Profesor Božica Mladenovic, Ph. D., Assisstant Profesor Ugur

Ozcan, Ph. D.

 

проф. др Дејан Микавица, Филозофски факултет, Нови Сад

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У ПОЛИТИЦИ СРПСКИХ ЛИБЕРАЛА У ЈУЖНОЈ

УГАРСКОЈ

The First Balkan War in Policy of the Serbian Liberals in Southern Hungary

 

проф. др Предраг Пузовић, Богословски факултет, Београд

ПОМОЋ ЦРКВЕ И СВЕШТЕНСТВА НАШОЈ ВОЈСЦИ У БАЛКАНСКИМ

РАТОВИМА

Support of the Church and Clergy to our Army in the Balkan Wars

 

Салих Селимовић, Сјеница

УЛОГА КОМИТСКОГ ПОКРЕТА У ОСЛОБОЂЕЊУ РАШКЕ ОБЛАСТИ

(НЕКАДАШЊЕГ НОВОПАЗАРСКОГ САНЏАКА) 1912. ГОДИНЕ

Role of Comitadji Movement in the Liberation of the Raška (Former Novopazarski

sanjak) 1912.

 

доц. др Тибор Пал, Филозофски факултет, Нови Сад

ЛАЈОШ ТАЛОЦИ О БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА (1912/1913). НА ОСНОВУ

ЊЕГОВОГ ДНЕВНИКА

Lajos Thalloczy about the Balkan Wars (1912/1913). On the Ground of his Diary

 

Александра Колаковић, Бaлканолошки институт САНУ, Београд

ФРАНЦУСKИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И БАЛКАНСКИ РАТОВИ (1912-1913)

French Intellectuals and the Balkan Wars (1912-1913)

 

Мр Биљана Вучетић, Историјски институт, Београд

АМЕРИЧКА ШТАМПА О СРБИЈИ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ

The American Press about Serbia in the First Balkan War

 

Мр Гордана Гарић, Историјски институт, Београд

БАЛКАНСКИ РАТОВИ И ОСЛОБОЂЕЊЕ ОБЛАСТИ НА СТРАНИЦАМА

ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ И ТЕЖАКА

The Balkan Wars and Liberatied Provinces on the pages of „Zemljoradnicka zadruga

and „Tezak

 

Пауза-Break

 

доц. др Мирјана Маринковић, Филолошки факултет, Београд

УСПОМЕНЕ ИЗ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА ОМЕРА СЕЈФЕТИНА

Memories of Omer Seyffetin from the First Balkan War

 

Др Андреј Малиновски, Институт за историју и политичке науке, Померанска

академија, Слупск

ОПЕРАЦИЈЕ СРПСКЕ АРМИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА У

ПОЉСКОЈ ДНЕВНОЈ ШТАМПИ НА ОСНОВУ ЛИСТА ЧАС

Operation of the Serbian Army during the First Balkan War in the Polish Daily Press

Based on the ’’Czas’’Newspaper

 

Др Елена Кострикова, Институт ѕа руску историју, РAН, Москва

РУСКО ДРУШТВО И БАЛКАНСКИ РАТ: ДОПИСНИЦИ РУСКИХ ЛИСТОВА НА

ПОЗОРНИЦИ РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Russian Society and the Balkan War: Correspondents of the Russian Press on the

battlefield

 

проф. др Иван Балта, Филозофски факултет Осијек

ДЕШАВАЊА У СЛАВОНИЈИ И ГРАДУ ОСИЈЕКУ ПРЕ, ЗА И ПОСЛЕ

БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Developments in Slavonia, and Osijek Town, before, during and after the Balkan Wars

 

Др Војчех Шћепански, Познањ

АЛБАНЦИ У ИЗВЕШТАЈИМА ЈАШЕ ТОМИЋА ИЗ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ

РАТА (1912/13)

Albanians in Reports of Jaša Tomić from the First Balkan War

 

доц. др Владан Виријевић, Филозофски факултет, Косовска Митровица

СРПСКО РАТИШТЕ (SIRP CEPHESI) 1912. ГОДИНЕ. НЕКА ГЛЕДИШТА

ТУРСКЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ

Serbian Battlefield (Sirp Cephesi) in 1912. Some Standpoints of the Turkish

Historiography

 

Дискусија-Discussion

 

Субота, 2. јун 2012, 16:00 сати, Балкон сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 4:00 p.m, Balcony Hall, Monastery of St. Prohor Pcinjski

 

ДРУГА СЕКЦИЈА-SECOND SESSION

 

Председавајући: проф. др Валентина Питулић, др Ана Алексиева

Chairmen: Associate Professor Valentina Pitulić, Ph. D., Ana Aleksieva, Ph. D.

 

проф. др Миливој Ненин, Филозофски факултет, Нови Сад

СВЕТИСЛАВ СТЕФАНОВИЋ И ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ

Svetislav Stefanović and the First Balkan War

 

доц. др Зоран Т. Јовановић, Матица српска, Нови Сад

БРАНИСЛАВ НУШИЋ-ОСНИВАЧ И УПРАВНИК СКОПСКОГ ПОЗОРИШТА

1913. ГОДИНЕ

Branislav Nušić, The Founder and Manager of the Skoplje Theater in 1913.

 

проф. др Ивана Игњатов Поповић, Струковне студије, Нови Сад

РАНЕ ДРАМЕ МИЛУТИНА БОЈИЋА

Early Dramas of Milutin Bojić

 

доц. др Зорица Хаџић, Филозофски факултет, Нови Сад

ЖЕНА У БАЛКАНСКОМ РАТУ-ДНЕВНИЧКЕ БЕЛЕШКЕ СЛИКАРКЕ

НАТАЛИЈЕ ЦВЕТКОВИЋ

Woman in the Balkan War-Dairy Notes of Painter Natalija Cvetković

 

доц. др Ирена Арсић, Филолошки факултет Ниш,

ДУБРОВАЧКА „ЦРВЕНА ХРВАТСКА“ О БАЛКАНСКОЈ 1912-1913. ГОДИНИ

Dubrovnik Newspaper „Crvena Hrvatska“ about Balkan Wars 1912-1913.

 

доц. др Сања Домазет, ФПН, Београд

ФАКТОГРАФСКЕ, АНАЛИТИЧКЕ И БЕЛЕТРИСТИЧКЕ ФОРМЕ

ИЗРАЖАВАЊА У ИЗВЕШТАВАЊУ ДНЕВНОГ ЛИСТА „ПОЛИТИКА“ ТОКОМ

ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

Factual, Analitical and Beletristic Forms of Expression in Reporting of „Politika“ during

the First Balkan War

 

Пауза-Break

 

проф. др Дубравка Поповић Срдановић, Филозофски факултет, Ниш

АЛТЕРНАТИВНO И „АЛТЕРНАТИВНО“ У ЈЕДНОМ САВРЕМЕНОМ ВИЂЕЊУ

БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Alternative and „alternative“ in one contemporary view of the Balkan Wars

 

проф. др. Ранко Поповић, Филолошки факултет, Бања Лука

СРПСКИ ПИСЦИ КАО РАТНИ РЕПОРТЕРИ У ЛИСТУ „НАРОД“

Serbian Writers as War Correspondents in the Newspaper‘’Narod’’

 

доц. др Душко Певуља, Филолошки факултет, Бања Лука

ЈАША ТОМИЋ О СРПСКОМ ПИТАЊУ И БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА

Jaša Tomić about the Serbian Question and the Balkan Wars

 

доц. др Тања Вулић, Филозофски факултет, Ниш

ДОКУМЕНТАРНОСТ „ПОЛИТИКЕ“ У ВРЕМЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Documentary of „Politika“ Newspaper during the Balkan Wars

 

Проф др Ненад Макуљевић, Филозофски факултет, Београд

СЛИКА ПОБЕДЕ: ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ У СРПСКОЈ ВИЗУЕЛНОЈ КУЛТУРИ

Figure of Victory: The First Balkan War in the Serbian Visual Culture

 

Др Владимир Срдановић, Институт за мултидисциплинарна истраживања,

Универзитет у Београду

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ КРОЗ ОБЈЕКТИВ РИСТЕ МАРЈАНОВИЋА

The First Balkan War through the Lens of Rista Marjanović

 

мр Јелена Јовановић, асистент, Филозофски факултет, Ниш

„УТИСЦИ ИЗ РАТА 1912.“ ИВА ЋИПИКА

„Impressions from the War 1912″ of Ivo Ćipiko

 

Дискусија-Discussion

 

Субота, 2. јун 2012, 20:15 сати, Конгресна сала, Манастир Прохор Пчињски

Saturday, June 2nd 2012, 8:15 p.m, Congress Hall, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ЗАТВАРАЊЕ СКУПА

CLOSING CEREMONY

 

Субота, 2. јун 2012, 21:00 сати, Манастир Прохор Пчињски

 

Saturday, June 2nd 2012, 9:00 p.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ВЕЧЕРА

Dinner

 

Недеља, 3. јун 2012, 11:00 сати, Манастир Прохор Пчињски

Sunday, June 3rd 2012, 11:00 a.m, Monastery of St. Prohor Pčinjski

 

ДОРУЧАК

Breakfast

 

Недеља, 3. јун 2012, 12:00 сати

Sunday, June 3rd 2012, 12:00 a.m

 

УПОЗНАВАЊЕ СА ИСТОРИЈАТОМ МАНАСТИРА И ПОСЕТА

МАНAСТИРСКОЈ РИЗНИЦИ

TOUR OF THE ST. PROHOR PČINJSKI MONASTERY

 

Недеља, 3. јун 2012, 13:00 сати

Sunday, June 3rd 2012, 13:00 a.m

 

ЕКСКУРЗИЈА-EXCURSION

ПОСЕТА ЗАБРЊАКУ И МАНАСТИРУ СВЕТИ ЂОРЂЕ

VISITING OF ZABRNJAK AND MONASTERY ST. GEORGE

 

Недеља, 3. јун 2012, 14:30 сати

Sunday, June 3rd 2012, 2:00 p. m

 

ПОВРАТАК ЗА НИШ

Departure for Nis

 

 

 

LIST OF PARTICIPANTS

 

BOSNIA AND HERZEGOVINA-REPUBLIKA SRPSKA

Mladenko SADZAK, Associate Professor, Ph. D., Dean of Faculty of Philology, Banja

Luka

Duško PEVULJA, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philology, Banja Luka

Ranko POPOVIĆ, Associate Professor, Ph. D, Faculty of Philology, Banja Luka

 

BULGARIA

Ana ALEKSIEVA, Ph. D., Institute for Literature, Bulgarian Academy of Science, Sofia

Dimitri ATANASSOV, Ph. D., Faculty of History, University St. Kliment Ohridski,

Sofia

 

CROATIA

Ivan BALTA, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Osijek

 

GREECE

Spiridon SFETAS, Associate Professor, Ph. D., Philosophical Faculty, Aristotle

Univesity of Thessaloniki

 

POLAND

Andrzej MALINOWSKI, Ph. D., Institute of History and Political Science, Pomeranian

Academy, Slupsk

Jaroslaw RUBACHA, Ph. D., Insitute of Journalism, University Warmia and Mazury,

Olsztyn

Wojciech SZCZEPANSKI, Ph. D., Poznan

 

RUSSIA

Maksim ANISIMOV, Institute for Russian History, Russian Academy of Sciences,

Moscow

Elena KOSTRIKOVA, Ph. D., Institute for Russian History, Russian Academy of

Sciences, Moscow

 

TURKEY

Ugur OZCAN, Assistant Professor, Ph. D., Ahi Evran University, Kirsehir

Abidin TEMIZER, Ph. D., Lecturer, Balikesir University, Balikesir

 

SERBIA

Irena ARSIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Mile BJELAJAC, Ph. D., The Institute for Recent History of Serbia, Belgrade

Dušica BOJIĆ, Ph. D., Historical Museum of Serbia, Belgrade

Snezana BOŻIĆ, M. A., Faculty of Philosophy, Niš

Sunčica DENIĆ, Professor, Ph. D., Teaching Faculty, Vranje

Sanja DOMAZET, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Political Sciences, Belgrade

Gordana GARIĆ, M. A., Historical Institute Belgrade

Zorica HADZIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Professor Ivana IGNJATOV POPOVIĆ, Professional Studies, Novi Sad

Velimir IVETIĆ, M. A., Archival Adviser, Belgrade

Jelena JOVANOVIĆ, M. A., Faculty of Philosophy, Niš

ZORAN T. JOVANOVIĆ, Matica srpska, Novi Sad

Aleksandar KADIJEVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Belgrade

Duško KOVAČEVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Aleksandra KOLAKOVIĆ, Institut of Balkan Studies of the Serbian Academy of

Sciences and Arts, Belgrade

Vesna KRČMAR, Professor, Academy of Arts, Novi Sad

Nenad MAKULJEVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Belgrade

Mirjana MARINKOVIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philology, Belgrade

Ivan MIJATOVIĆ, M. A., Military Museum, Belgrade

Dejan MIKAVICA, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Milić MILIĆEVIĆ, Ph. D., Historical Institute, Belgrade

Ema MILJKOVIĆ, Associate Professor, Ph. D, Faculty of Philosophy, Niš

Božica MLADENOVIĆ, Associate Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Slaviša NEDELJKOVIĆ, Assistant Professor Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Milivoj NENIN, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Tibor PAL, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi Sad

Jovan PEJČIĆ, M. A., Faculty of Philosophy, Niš

Jovan PEJIN, archive adviser, Belgrade

Miroslav PESIĆ, Faculty of Philosophy, Niš

Valentina PITULIĆ, Associate Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Kosovska

Mitrovica

Danijela POPOVIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Dubravka POPOVIĆ SRDANOVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Ljubodrag POPOVIĆ, Archival Adviser, Belgrade

Professor Miloje PRŠIĆ, Ph. D., Colonel retired, Belgrade

Predrag PUZOVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Theology, Belgrade

Milan RADULOVIĆ, Ph. D., Institute for Literature and Art, Belgrade

Aleksandar RASTOVIĆ, Associate Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Salih SELIMOVIĆ, Sjenica

Vladimir SRDANOVIĆ, Ph. D., Institute for Multidisciplinary Research, University of

Belgrade

Milun STIJOVIĆ, Historical Institute, Belgrade

Academician Vladimir STOJANČEVIĆ, Serbian Academy of Science and Art,

Belgrade

Bojana STOJANOVIĆ PANTOVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Novi

Sad

Biljana STOJIĆ, Historical Institute, Belgrade

Jovana ŠALJIĆ, Historical Institute, Belgrade

Svetlana ŠEATOVIĆ DIMITRIJEVIĆ, Ph. D., Institute for literature and Art, Belgrade

Darko TANASKOVIĆ, Professor, Ph. D., Faculty of Philology, Belgrade

Slavenko TERZIĆ, Ph. D., Historical Institute Belgrade

Nenad URIĆ, Historical Institute, Belgrade

Vladan VIRIJEVIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Kosovska

Mitrovica

Biljana VUČETIĆ, M. A., Historical Institute, Belgrade

Tanja VULIĆ, Assistant Professor, Ph. D., Faculty of Philosophy, Niš

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 020 other followers